Saç ekimi (Transplantasyonu), saçta seyrelme ve/veya kellik oluşan bölgeye, saç yoğunluğunun olduğu donör bölgeden (daha çok ense ve kafanın yan bölümlerindeki saçlı alandan) alınan kıl köklerinin nakledilmesi operasyonuna verilen addır.

Öncelikle seçilecek operasyon tekniği, operasyon yapılacak alanın büyüklüğü, operasyonun gerçekleşeceği il, klinik, doktor ve transfer edilecek greft adedine bağlı olarak değişiklik gösterir.
 

Podcast

Öncelikle seçilecek operasyon tekniği, operasyon yapılacak alanın büyüklüğü, operasyonun gerçekleşeceği il, klinik, doktor ve transfer edilecek greft adedine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Saç ekimi fiyatları ile ilgili bilgiyi Emphair Clinic'e sorduk ve şu yanıtı aldık: 
 
"Öncelikle seçilecek operasyon tekniği, operasyon yapılacak alanın büyüklüğü, operasyonun gerçekleşeceği il, klinik ve doktora bağlı olarak değişiklik gösterir. DHI tekniği FUE tekniğine oranla maliyeti daha yüksek bir operasyondur. 2022 itibariyle 2 operasyonda ortalama 15.000 – 60.000 TL fiyat aralığında gerçekleşir."

İstanbul, Ankara ve İzmir saç ekimi fiyatları ve bu illerde en popüler saç ekimi merkezleri için aşağıda detaylı bilgi içeren yazılarımıza göz atabilirsiniz:

İstanbul saç ekimi merkezleri ve fiyatları

Ankara saç ekimi merkezleri ve fiyatları

İzmir saç ekimi merkezleri ve fiyatları
 
 


Saç ekimi, türüne, transferin yapılacağı alanın büyüklüğü ve buna bağlı olarak aktarılacak greft (saç nakli ile nakledilen, içinde saç kökleri ve bir miktar deri bulunan yapılar) adedine bağlı olarak ortalama 3 ila 8 saat arası süren bir işlemdir ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Saç ekimi ameliyatı 4 aşamada tamamlanır;
 

1. Aşama (Hazırlık Aşaması)
 
Ameliyat öncesi kişinin genel sağlık durumunun tetkik edileceği tahliller yapılır. Kişinin ameliyat için uygun aday olup olmadığına bakılır.
Saç nakli yapılacak alan, bu alana transfer edilecek saç köklerinin toplanacağı dönor alan ve kaç adet greftin nakledilebileceği tespit edilir. Nakil yapılacak kişi yüzüstü yatırılır ve tüm baş bölgesi alkol ile dezenfekte edilerek işlem için hazır hale getirilir.

2. Aşama
 
Greftlerin toplanması işlemidir. Bu işlem öncesi lokal anestezi ile bölge uyuşturulur.

3. Aşama 
 
Toplanan greftlerin ekim için hazır hale getirilmesi işlemidir. Bu aşamada toplanan greftler deriden ayrıştırılarak canlı ve sağlıklı kökler uygun muhafaza ortamına alınır

4. Aşama
 
Saçın ekilme aşamasıdır. Ekim işleminin en önemli aşaması kabul edilen bu adımda kişi sırt üstü yatırılır, lokal anestezi ile bölgesel uyuşma sağlanır. Kanal açma aşaması ekilecek saçların doğru açı ve görünümde çıkması için ayrı bir hassasiyet taşır.
 


Saç ekimi operasyonları, FUE (Follicular Unit Extraction) ve FUT (Follicular Unit Transplantation) adı verilen iki teknikle yapılır.
 

          1- FUE Tekniği
 

FUE tekniği, saç folikülleri mikro motor isimli bir cihaz ile daire şekilde tek tek çıkarılarak saçsız alana transfer edilme işlemidir. FUE Tekniği, daha küçük alanda saç dökülmesi sorununa sahip kadın ve erkeklere önerilir.
 

           2- FUT Tekniği
 

Fut tekniği; doğrusal kesi işlemi ile saç köklerini içeren doku şeridinin çıkarılması ve  alınan doku ile saç kökleri ayrıştırılarak elde edilen greftlerin saçsız alana transfer edilmesi tekniğidir.

Saç ekimi teknikleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
 
 

Yoğun saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya olanlar, tek seferde daha geniş bir alanın kapatılmasına ihtiyaç duyan kişiler için FUT Tekniğinin uygulanması doğrudur. Daha küçük alanlarda saç dökülmesi ve seyreklik sorununa sahip kişiler ise FUE Tekniğini tercih edebilirler.

FUT Tekniği ile FUE Tekniği arasındaki en belirleyici farklardan bir diğeri de yapılacak operasyonun maliyetidir. FUT, FUE Tekniğine göre daha düşük fiyatlı bir operasyondur.


Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin diğer sağlık tetkikleri, düzenli kullandıklar ilaçlar da bu süreci etkileyebilir.

"Saç ektirmek istiyorum, fakat sürekli kullandığım ilaçlar var sıkıntı yaratır mı?"
 

Yeniben Soru&Cevap sayfasında saç ekimi yaptırmak isteyen kullanıcımızın düzenli kullandığı ilaçlar konusundaki sorusuna Doç. Dr. Süleyman Taş: “Merhaba, Kullanılan ilaçlar saç ekimi için engel değildir. Ancak yeni saçların çıkmasına ve ekilen greftlerin tutunmasına güçlük çıkartabilirler. Bu da alınacak sonucun başarı oranını düşürebilir. Ancak detaylı muayene son derece önemlidir.” 
 

Dr. Muhammed Özgehan ise aynı soruyu şöyle yanıtlıyor: “Manik depresif bozukluğunuz ve hipo troidiniz var ekim öncesi kan lityum düzeyinden tsh düzeyine kadar bir seri test yapmanız gerekmekte ayrıca psikolojik olarak değerlendirilmeniz gerekir lütfen kliniğimize şahsen başvurun.”

"Saç ektirmek istiyorum, fakat sürekli kullandığım ilaçlar var sıkıntı yaratır mı?" sorusunun diğer yanıtları için tıklayınız.

Saç ekimi acı hissedeceğiniz bir ameliyat değildir. Operasyon sırasında kişiye acı ya da ağrı hissetmemeleri için lokal anestezi yapılır. Sonrasında ise genelde ağrı kesiciye bile ihtiyaç duyulmaksızın süreç tamamlanır.

Genelde saç ekimi ameliyatı erkeklerde daha çok yapılmaktadır.
 
En iyi adaylar, 20'li yaşların sonlarında veya daha büyük yaşlarda olacaktır. 20'li yaşların başındayken, gelecekte ne kadar çok saç kaybedeceğinizi bilmek zordur. 
 
Saç ekimi yapılabilmesi için ayrıca yeterince sağlıkla donör saça da ihtiyacınız vardır. 

Saç ekiminde başarılı doktor Melike Külahçı tarafından Transmed Klinik'te gerçekleştirilen Mehmet’e ait saç ekimi deneyiminde, saç ekimi için doğru aday olup olmadığını anlama ve daha önemlisi saç ekimi için doğru doktoru bulma konusunda nasıl bir süreç olduğunu görebilirsiniz.


Saç ekimi sonrası iyileşme süreci, operasyonun türüne göre farklılık gösterir. Cerrahi bir operasyon olan FUT tekniğinde hem ameliyat sonrası transfer edilen bölge hem de donör bölge bandaj ile kapatılır.
 
FUE tekniğinde bandaj takılmasına gerek yoktur. 48 saatten önce başın yıkanması önerilmez. Operasyonu takip eden 3. gün eğer varsa bandajlar çıkarılır ve saçlar yıkanabilir. 
 
Operasyonun dikişleri 15 gün sonra alınır. Saç ekimi sonrası; hangi teknik kullanılmış olursa olsun kişi direkt evine gidebilir.
 
İyileşme süreçleri farklılık göstermekle birlikte ortalama 10 gün içinde kabukların tamamen dökülmesi beklenir. Genellikle 15. gün itibariyle iyileşme süreci başlar. Sonrasındaki iyileşmenin ilerleyiş süreçleri kişiden kişiye bünyeden bünyeye farklılık gösterir.
 
Bu süreçle ilgili olarak en çok sorulan sorulardan birisi de saçların ne zaman uzayacağıdır. Yeniben Soru&Cevap  sayfasında saç ekimi yaptırmış bir hastamızın iyileşme sürecine dair sorduğu “Saç ektirdim 2. gündeyim ne zaman uzar?” sorusunu uzman doktorlarımız şöyle yanıtlıyor: 

Doç. Dr. Süleyman Taş: “Yeni saçların çıkması ilk periyotta 6. aydır. Ancak gözle görülebilir çıkış 1 yıl sonra olmaktadır.”
 

Fehmi Armani Saç Ekimi Merkezi’nden gelen yanıt ise şöyle: “Daha süreç yeni başlamış sizin için 10 günlük bir iyileşme döneminiz olacaktır sonrasında ekilen saçlar dökülecek 2-4 hafta arasında sizin mevcut saçlarınız uzamaya devam eder 3. aydan itibaren ekilen saçlarınız da tekrar çıkmaya başlar bu süreç 1 yıl boyunca devam edecektir.”
 
 

Bu işlem dört mevsim uygulanabilir bir operasyondur. Operasyonun ardından dikkat edilmesi gereken bir kaç önemli uyarı vardır;

  • Operasyonu takip eden 7-10 günlük iyileşme sürecinde UV ışınlarından ekim yapılan bölgeyi korumak gerekiyor. Eğer operasyon için yaz ayları tercih edilmiş ise bu 10 günlük süreçte güneşe çıkmamak önemlidir.

  • İlk 15 gün denize girmek önerilmez ancak sonrasında deniz suyunun iyileştirici özelliğinden yararlanabilirsiniz.

  • Saç ekimi yaptırmak için en doğru zaman, saç ekimi yaptıracak kişinin iş yoğunluğuna en az 5 gün ara verebileceği evredir.

Her ne kadar saç ekimi kadar kesin sonuç vaad etmese de, saç ekimine alternatif farklı metotlar da mevcuttur.

          1- PRP (Trombosit Yönünden Zengin Plazma)

Saç dökülme sorunu yaşayan hastaların kendisinden alınan kanın içindeki trombositlerin santrifüj denilen yöntemle ayrıştırılması ve elde edilen trombositlerin zayıf ya da ölü saç köklerinin olduğu alana enjekte edilmesi ile yeniden saç oluşumunu başlatılması işlemidir.           

          2- ETG (Electro Tricho Genesis) Medikal Saç Dökülmesi Tedavisi

Saç fototerapisi olarak da bilinen bu yöntem, üzerinde elektrotlar bulunan yarı küresel bir başlık ile saç derisinin uyarılmasıyla kök hücrenin harekete geçirilmesi esasına dayanıyor.

          3- Saç Mezoterapisi

Çeşitli vitamin ve minerallerle saç kökünü beslemek ve kan dolaşımını artırmak için hedef dokuya uygulanan mikroenjeksiyon yöntemine verilen addır.

           4- Saç Lazer Tedavisi

Lazer saç tedavisi, saçların daha dolgun ve daha kalın çıkmasını sağlamak için kullanılan güvenli bir tedavidir. Kırmızı ışık tedavisi olarak da bilinen lazer saç tedavisi hem erkek hem de kadınlar için saç dökülmesi, erkek tipi kellik ve alopesi tedavisinde kullanılır. Lazer ışını saç derisi dokusuna ulaştığında zayıf saç köklerinin uyarılması, anajen fazın uzaması ve güçsüz saç köklerinin kaybettikleri işlevselliklerini yeniden kazanmaları hedeflenir. Bilimsel olarak kanıtlanmış saç çıkartma ilacı tarafından da desteklenen lazer saç tedavisi, saç ekimi sonrasında da uygulanabilir.

            5-Saç Simülasyonu

Saç mikropigmentasyon uygulaması doğal saç görünümünü simüle eden bir çeşit medikal dövme işlemidir. Saç ve saçlı deri arasında oluşan renk kontrastının kapanmasına fayda sağlar. Genellikle kafa derisi dövmesi veya kafa dövmesi olarak adlandırılan saç mikropigmentasyonu, kafa derisi yüzey alanını kamufle eder. Yeni ve güçlü bir saç çizgisinin oluşturulmasını da sağlayabilir.

Türkiye saç ekimi yaptırmak için önemli bir noktadadır. Her ay dünyanın birçok yerinde hasta saç ekimi yaptırmak için Türkiye'ye gelmekte ve memnun ayrılmaktadır. 

Türkiye'deki saç ekim klinikleri uluslararası standartlardadır. Kliniklerin çoğu JCI dahil modern akreditasyonlara sahiptir. JCI sertifikasına sahip olmak, hastalara kaliteli hizmet vereceklerinin garantisi niteliğindedir. Nerede olursanız olun, Türkiye'deki bir çok saç ekim kliniğinden online danışmanlık alabilirsiniz.

Türkiye'de saç ekimi yaptırmanın en önemli avantajlarından biri de bekleme listesi olmadığı için istediğiniz zaman operasyonunuzu gerçekleştirebilmenizdir. Türkiye'deki klinikler ve hastaneler son teknoloji ürünlerle hizmet vermektedir.  

Saç ekim kliniklerinin çoğu, tüm süreci sizin için planlar. Tedavi masraflarını da içeren her şey dahil paketler, uçuşunuz hariç transfer, otel gibi ihtiyacınız olan her şeyi sizin yerinize halleder. 

Türkiye birçok tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındırdığı için saç ekimi operasyonun yanı sıra keyifli zaman da geçirebilirsiniz.

İstanbul, Asya ve Avrupa kültürlerini birleştiren en önemli dünya şehirlerinden biridir. Gerek kültürel gerek tarihi güzelliklerin bir arada bulunduğu bu şehirde teknolojiyi takip eden, her yeni gelişmeye hızla ayak uyduran bir sistemem sahiptir. 

Modern ve son teknolojiye sahip saç ekim klinikleri, İstanbul'u saç ekim operasyonlarının merkezi haline getirmiştir. İstanbul'daki saç ekim klinikleri JCI sertifakalıdır ve uygun fiyatta uzman bir kadro ile hizmet vermektedir. 

Yayınlanma tarihi: 01/01/2018

-

Son Güncellenme: 20/10/2023

Saç Ekimi Öncesi & Sonrası Fotoğrafları