Doktor Sözleşmesi

 1. GİRİŞ

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi Kolektif House No: 5/1 Levent Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, 20583-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Yeniben Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi ("Yeniben") tarafından https://yeniben.com alan adlı internet sitesi ("Website") ve Yeniben tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar (Website ile birlikte “Yeniben Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Yeniben Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi ve Üye ("Kullanıcı") sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

  2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Yeniben Platformu’nu ziyaret etme, Yeniben Platformu’na üye olma ve/veya Yeniben Platformu’nda sunulan içerik ve/veya hizmetlerden yararlanma amaçlarından biriyle Yeniben Platformu’na eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın Yeniben Platformu’na erişme saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

 2. TANIMLAR

  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

  2. Cihaz(lar)

   Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

   Doktor(lar)

   Yeniben Platformu’nda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi doğrultusunda Yeniben Platformu’na erişen, işbu Sözleşme doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak hizmet sunma saikiyle Yeniben Platformu’nu kullanmaya başlayan kişi(ler) anlamına gelecektir.

   İçerik Sağlayıcı

   İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

   İnternet Kanunu

   5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

   Üye(ler)

   Yeniben Platformu üzerinden üyelik formunu doldurup gerekli işlemleri tamamlayarak hesap oluşturan ve hizmet alma saiki ile Yeniben Platformu’nu kullanan kişi(ler) anlamına gelecektir.

   Yer Sağlayıcı

   İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

 3. GENEL ŞARTLAR

  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Doktor için geçerlidir. İşbu Sözleşme’nin, Doktor tarafından üyelik hesabı oluşturulmasına ilişkin adımların başlatılmasından önce okunması gerekmektedir.

  2. Doktor’un Yeniben Platformu’nda üyelik hesabını oluşturmakla birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Doktor tarafından kabul edilmemesi halinde, Yeniben Platformu’na Doktor sıfatıyla üye olunmamalı veya Platform’un Doktor sıfatıyla kullanımı durdurulmalıdır.

  3. Yeniben tarafından; zaman zaman Yeniben Platformu’nda Doktor’a ilişkin gerçekleştirilebilecek güncellemeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Doktor tarafından Yeniben Platformu’nun kullanımına ve/veya Yeniben Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncellemelerin Doktor tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir. Doktor’un aleyhine yapılan değişiklikler için Doktor’dan ayrıca onay alınacaktır.

  4. Yeniben tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Yeniben Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Güncellenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Doktorlar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır. Yenilenen Sözleşme’nin Doktor tarafından kabul edilmemesi halinde, Yeniben Platformu’nun Doktor sıfatıyla kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

 4. YENİBEN PLAFTORMU

  1. Yeniben Platformu; Doktor’un, Cihaz vasıtasıyla Yeniben Platformu’ndaki hesabına giriş yaparak ve/veya elektronik posta adresi vasıtasıyla estetik uygulamalar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayabileceği, fiziki muayene talepleri için Üyeler ile Yeniben Platformu üzerindeki eklentiler vasıtasıyla iletişime geçebileceği ve uzmanlık alanlarına ilişkin makale ve haber paylaşabileceği bir platformdur.

 5. ÜYELİK

  1. Doktor’un Yeniben Platformu’nu Doktor sıfatını haiz olarak kullanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması; hesap oluşturma, katılma talebi iletme ve onay süreci olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Yeniben, üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

  2. Doktor’un hesap oluşturabilmesi için Yeniben’in değişiklik yapma hakkı saklı olmak üzere; kullanıcı adı, ad soyad, telefon numarası, websitesi, hizmet verilen şehir, elektronik posta adresi, mezun olunan ve uzmanlık alınan üniversitelerin bilgisi, uzmanlık alınmış branş bilgisi, muayenehane uygunluk belgesi, diploma belgesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yeniben’in kendisinden Yeniben Platformu’nda hizmet verebilmesi için talep edebileceği mesleğine ilişkin sair belge ve bilgilerini Yeniben Platformu’na sağlaması ve bir parola belirlemesi gerekmektedir.

  3. Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Yeniben Platformu’na sağlanan elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu kapsamda elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir. Doğrulama mailinin onaylanmaması halinde Doktor, üyelik işlemlerine devam edemeyecektir.

  4. Katılma talebi sürecini takip eden onay sürecinde Yeniben, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Doktor’un üyeliğine ilişkin katılma talebini onaylayabilir veya reddedebilir. Yeniben’in, katılma talebini olumlu yanıtlaması halinde onay süreci aşaması da sona ererek Doktor’un üyeliği tamamlanır.

 6. ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER

  1. Doktor, üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Yeniben Platformu üzerindeki profiline;

   1. Mezun olunan ve uzmanlık alınan üniversitelerin bilgisi,

   2. Uzmanlık alınmış branş bilgisi,

   3. Eğitim sonrası staj bilgisi

   4. Çalışılan güncel ve geçmiş sağlık kurumları bilgisi,

   5. Alınan ödüller ve sertifikalar bilgisi,

   6. İletişim ve adres bilgisi,

   7. Sosyal medya profilleri,

   8. İnternet sitesi linki,

   9. Gerçekleştirilen tedavilere ilişkin bilgi, fotoğraf ve sair materyaller,

   10. Video ve makaleler,

   11. İlgilenilen estetik uygulama türleri gibi

   12. bilgi ve materyalleri ekleyerek profilini kişiselleştirebilecektir.

  2. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde; Doktor, hesap oluşturma aşamasında belirlediği e-posta adresine parola sıfırlama seçeneği maili gönderilmesini talep edebilecektir.

 7. DOKTOR’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Doktor, Yeniben Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

  2. Doktor, Yeniben Platformu’na erişerek;

   1. Estetik uygulamalara ilişkin hizmet verdiği tedavi süreçlerini paylaşma,

   2. Kişiselleştireceği profili vasıtasıyla ad soyad, uzmanlık alanı, görev yaptığı şehir ve/veya tedavi türüne göre filtrelenerek Yeniben Platformu’nda yer alma,

   3. Profesyonel hayatına ilişkin detaylı bilgi edinebilmeleri için Üyeler’in ulaşabileceği sosyal medya profillerini ve internet sitesi linkini paylaşma,

   4. Mesleki deneyimine, ilgilendiği tedavi yöntemlerine ve kendisine yöneltilen sorulara ilişkin yayımlayacağı içeriklerde daha açıklayıcı bilgi verebilmek için görsel paylaşma,

   5. Üyeler’in kendisine yönelttiği estetik uygulamalara ilişkin soruları yanıtlama,

   6. Estetik uygulamalara ilişkin fotoğraf, video, makale ve haber gibi sair içerikleri paylaşma,

   7. Üyeler’in kendisine yönelttiği fiziki muayene talepleri için Yeniben Platformu üzerindeki çeşitli eklentiler vasıtası ile Üyeler ile iletişime geçme veya iletişime geçmek için uygun zaman dilimi kaydı oluşturma,

   8. Yeniben Platformu’nun yönlendirdiği üçüncü taraf uygulama veya platformlar aracılığı ile Üyeler ile iletişime geçme,

   9. Üyeler’in ilgilendikleri tedaviye ilişkin Yeniben Platformu’nda görünür olmayacak şekilde kapalı ortamda kendisine yönelttiği tahmini fiyat teklifi talebine yanıt verme,

   10. Hasta memnuniyet oranı, profil ziyaretçi sayısı, Doktor puanı gibi çeşitli istatiksel veriye erişme,

   11. Üyeler’in kendileri hakkında yapmış oldukları yorumlara ve/veya paylaştıkları deneyimlere yanıt verme hakkına sahiptir.

  3. Doktor, Yeniben Platformu üzerinden Üye ile görüntülü veya yazılı görüşme seçeneği vasıtasıyla iletişime geçtiği hallerde Üye ve Doktor arasında gerçekleşecek konuşma üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden yürütülebilecek olup bu madde kapsamında gerçekleşecek konuşma ve paylaşılan içerik Üye ve Doktor’un sorumluluğundadır.

  4. Doktor, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma ve faaliyet gösterme hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Yeniben Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.

  5. Doktor, hesap oluşturma ve profilini kişiselleştirme aşamalarında ileteceği bilgilerin doğruluğundan, geçerliliğinden ve güncelliğinden münhasıran kendisi sorumludur.

  6. Doktor; hesap oluşturma ve profilini kişiselleştirme aşamalarında sunduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bunları 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Daı̇r Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ile Hekimlik Meslek Etiği Kuralları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, hekimlik ve sağlık hizmetlerini düzenleyen yürürlükteki ilgili tüm kanuni düzenleme ve ikincil mevzuat hükümlerine (birlikte “Hekimlik Kuralları” ) uygun düşecek şekilde Yeniben’e ilettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7. Doktor; kullanıcı adı, isim soyisim, fotoğraf, mezun olunan ve uzmanlık alınan üniversiteler, eğitim sonrası staj, alınan ödül ve sertifikalar, sosyal medya profilleri, internet sitesi linki, adres, çalışılan güncel ve geçmiş sağlık kurumları, video ve makaleler bilgilerini Yeniben Platformu’nda alenileştirdiğini beyan eder.

  8. Doktor, Yeniben Platformu’nun kullanımı esnasında;

   1. Hekimlik Kuralları’na uygun davranacağını,

   2. Genel ahlak ve adaba aykırı davranışlar dâhil olmak üzere, toplumu veya diğer Üyeler ile Doktorlar’ı rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını,

   3. Faaliyetlerini iyi niyet çerçevesinde ve dürüstlük kuralı doğrultusunda yürüteceğini,

   4. Reklam olarak nitelendirilebilecek talep artırıcı, kendisini öven tanıtım ve/veya kampanya yapmayacağını,

   5. Üyeler’in teşekkür ilanı niteliğinde olan Doktor puanlarını reklam unsuru olarak kullanmayacağını,

   6. Kullanıcılar’ı yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici davranışlarda bulunmayacağını,

   7. Meslektaşları arasında haksız rekabete yol açabilecek davranışlarda bulunmayacağını,

   8. Ücretli Üyelik tipi kullanarak Platform’a üye olan Doktorlar’a tanınan ve Doktorlar’a Yeniben Platformu’nda öne çıkabilme ve Üyeler tarafından daha fazla erişilebilir olabilme imkânı sağlayan çeşitli ayrıcalık ve özelliklerden yararlanamayacağını,

   9. Kendisine ve/veya başkaca üçüncü taraflara herhangi bir çıkar sağlama maksadıyla aracı kişilerden yararlanmayacağını,

   10. Üye tarafından kendisi hakkında yapılan olumlu ya da olumsuz yorumlar ve/veya paylaşılan deneyimlerin Yeniben Platformu’ndan kaldırılmasını talep edemeyeceğini,

   11. Üye tarafından kendisine sunulmuş olan her türlü bilgiyi sır saklama yükümlülüğü doğrultusunda gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9. Doktor, Üyeler tarafından kendisine iletilen sorulardan, fiziki muayene taleplerinden Yeniben Platformu üzerinden ve/veya üyelik işlemleri sırasında kendisi tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilecek e-posta vasıtasıyla haberdar olabilecektir. Doktor, Yeniben’nin bu kapsamda kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.

  10. İşbu Sözleşme kapsamında Doktor, Yeniben ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Yeniben Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, Yeniben Platformu özelinde şahsına yönelik düzenlenen görsel ve içerikleri, iş akışı panelleri ve fonksiyonları ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  11. Doktor, Yeniben’e ait veya Yeniben ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  12. Doktor; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Yeniben Platformu sunucularını veya Yeniben Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Yeniben Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Doktor, Yeniben Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Yeniben Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

  13. Doktor, işbu Sözleşme’yi Yeniben Platformu’ndaki üyeliğinin kullanımını durdurarak dilediği zaman sona erdirebilecektir.

 8. YENİBEN’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Yeniben, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

  2. Yeniben, Yeniben Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Yeniben’nin bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

  3. Yeniben, Yeniben Platformu üyelik tamamlama süreçlerinden biri olan katılma talebi iletme aşamasında kendisine gönderilmiş olan bilgileri inceleyerek, katılma talebini reddetme hakkına sahiptir.

  4. Yeniben, onay sürecini olumlu yanıtladığı üyelik başvuruları için onay bildirimi göndermekle yükümlüdür.

  5. Yeniben, Doktor’un alenileştirdiği bilgileri Yeniben Platformu üzerinde yayımlamakla yükümlüdür.

  6. Yeniben, Doktor’un kendisine yöneltilen soruları yanıtlayabilmesi, muayene taleplerini yanıtlayabilmesi, üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden Üye ile iletişime geçebilmesini sağlamaya yönelik gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için çaba göstermekle yükümlüdür.

  7. Üye ve Doktor arasında üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden gerçekleşebilecek görüşme esnasında Üye’ye ve Doktor’a ilişkin hiçbir veriye Yeniben ulaşamamaktadır. Yeniben, Doktor ile Üye arasında gerçekleşecek görüşmelerin yürütüleceği platformu, uygulamaları, altyapıyı, eklentiyi ve sair hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

  8. Doktor’un onayı doğrultusunda Yeniben, Doktor’un Yeniben Platformu’nu kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Doktor’a gönderebilecektir.

  9. Yeniben herhangi bir zamanda Yeniben Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Yeniben Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Yeniben Platformu’nun kullanımını tamamen durdurabilir.

  10. Yeniben,

   1. Yeniben Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri ve Yeniben Platformu’na dair sair hususları değiştirebilecek,

   2. Hâlihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilecek, ek hizmetler sunabilecek, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilecek,

   3. Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecek, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilecek veya bunları ücretsiz hale getirebilecek,

   4. Sunulan hizmet ve içerikleri, içeriğin uygunsuz olması, işbu Sözleşme’ye aykırı olması ya da diğer kullanıcılar için zarar olması sebebiyle Yeniben Platformu içindeki görünürlüğünü sınırlayabilecektir.

  11. Doktor’un, kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Yeniben, tek taraflı olarak Doktor’un Yeniben Platformu’nu kullanımını veya Yeniben Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Yeniben, kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Yeniben, söz konusu Doktor’u Yeniben Platformu’ndan uzaklaştırabilecektir.

  12. Yeniben; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Doktor’a bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

  13. Yeniben, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

 9. SORUMSUZLUK

  1. Yeniben; Doktor ile Üye arasında gerçekleşecek olan görüşme, muayene ve operasyon dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dahil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim/etkileşim faaliyetleri çerçevesinde Yeniben, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Yeniben, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Yeniben’in sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.

  2. Yeniben, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Yeniben Platformu’nun kullanımına ilişkin Doktor’un ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

  3. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yeniben’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

  4. Doktor’un katılma talebinin onaylanmamasından doğacak zararlardan hiçbir şekilde Yeniben sorumlu tutulamayacaktır.

  5. Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Yeniben sorumlu tutulmayacaktır.

  6. Doktor tarafından Yeniben’e sağlanacak bilgilerin yanlışlık/geçersizliğinden doğacak tüm zararlar Doktor’un sorumluluğunda olacak ve işbu zararlardan Yeniben hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

  7. Doktor’un, üçüncü taraflar nezdinde gerçekleştireceği mesleki nitelikte olan veya olmayan her türlü çalışma ve hizmet sorumlulukları, Doktor’un işbu Sözleşme doğrultusunda sahip olduğu yükümlülüklerden bağımsız olup, bahsi geçen çalışma ve hizmet sorumluluklarının Sözleşme nedeniyle aksayacak ve/veya zarara uğrayacak olması durumunda, Yeniben hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

  8. Doktor’un hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Yeniben doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  9. Doktor’un kendisine ait olmayan veya Yeniben Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Yeniben Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle başta Üyeler olmak üzere herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Doktor sorumlu olacaktır.

  10. Doktor’un Üyeler’in iletişim yolları vasıtası ile Yeniben Platformu’nda görünür olmayacak şekilde kapalı ortamda kendilerine iletilen tahmini fiyat taleplerini yanıtlandırmasından kaynaklanacak sonuçlardan Yeniben sorumlu tutulamayacaktır.

  11. Doktor’un işbu Sözleşme’de kapsamında Üye ile gerçekleştireceği görüşme içeriklerinin Üye ve/veya başka kişilerce paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, ifşa edilmesi ve sair durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan Yeniben sorumlu tutulmayacaktır.

  12. Teknik bakım, onarım ve güncellemeler sebebiyle gecikmelerin yaşanması, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yeniben’in Doktor’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

  13. Yeniben ve Doktor; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacaktır.

  14. Doktor’un; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Daı̇r Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ile Hekimlik Meslek Etiği Kuralları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, hekimlik ve sağlık hizmetlerini düzenleyen yürürlükteki ilgili tüm kanuni düzenleme ve ikincil mevzuat hükümlerine, reklam yasağına, tıbbi teşhis ve tedavi yasağına ve benzeri meslek kurallarına aykırı davranması halinde karşılaşılabilecek olan zararlardan ve yargı makamları ve idari makamlar tarafından başlatılabilecek olan herhangi bir dava, takip, soruşturma vb. yasal sonuçlardan Yeniben doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 10. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. Yeniben tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Doktor’a ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Yeniben Platformu üzerinden erişilebilecek olan Doktor Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Doktor’a ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Doktor, Yeniben Platformu’nda yer alan Yeniben Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası ile Doktor Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

  2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

  3. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

  4. Doktor, Yeniben Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için [email protected] adresine elektronik posta göndererek Yeniben’e ulaşabilecektir.

Başa Dön