Doktor Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Yeniben Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yeniben”) olarak, http://yeniben.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Yeniben tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlara (Website ile birlikte “Yeniben Platformu”) üye olmanız ve üye olarak Yeniben Platformu üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi Kolektif House No: 5/1 Levent Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, 20583-5 sicil numaralı Yeniben Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Yeniben Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarına ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.

Kimlik Bilgileri:

 • Doktor’un Ad Soyad verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek, Doktor’a Yeniben Platformu üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Doktor ile Yeniben Platformu’na ilişkin üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Doktor’un kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Doktor’un Yeniben Platformu içerisinde görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 • Doktor’un Kullanıcı Adı verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’ye Yeniben Platformu veya elektronik posta adresi üzerinden kendisine sorulan sorulara cevap verme, tedavi sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşan üyelerin paylaşımlarına yorum yapma işlemlerini yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Kullanıcı Adı verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 • Doktor’un Sosyal Medya Profilleri verisi, Yeniben Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyeler’in çeşitli sosyal medya kanalları vasıtası ile Doktor’a erişebilmesi ve Doktor’un profesyonel hayatına ilişkin detaylı bilgi edinebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

İletişim Bilgileri:

 • Doktor’un E-Posta Adresi verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’ye hesabının aktifleştirilmesi için doğrulama linki ve şifresini unuttuğu hallerde şifre hatırlatma linki gönderilebilmesi, muayene/soru talep ve bildirimlerine ilişkin e-posta gönderilebilmesi ve Yeniben Platformu’ndaki hesabına giriş yapabilmesinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi üyelik sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşmenin ifası için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. İlaveten E-Posta Adresi verisi Doktor’a haber ve duyuruların iletilebilmesi için ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, KVKK m. 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veri İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

 • Doktor’un Telefon Numarası verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Doktor ile iletişime geçmekte e-posta kanalının yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişime geçebilmek ve Üyeler’in Doktor ile Whatsapp aracılığıyla iletişime geçmesini sağlayabilmek amaçlarıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Doktor ile iletişime geçmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve Üyeler’in Doktor’a ulaşabilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmamız kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

 • Doktor’un bulunulan şehir bilgilerinden oluşan Adres verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Doktor’un bulunduğu yere göre Yeniben Platformu’nda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Üyeler’e isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Doktor’un kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 • Doktor’un İnternet Sitesi Linki verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Üyeler’in Doktor’un meslek hayatına, deneyimlerine ve yetkin olduğu alanlara dair detaylı bilgi edinerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Özlük Bilgileri:

 • Doktor’un Branş ve Unvan verileri, Yeniben Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Doktor’un unvan ve branşına göre Yeniben Platformu’nda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Üyeler’e isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 • Doktor’un Uzmanlık Alanı, Çalıştığı Kurum ve Geçmişte Çalışılan Kurumlar, Mezun Olduğu Üniversite ve Fakülte ile Eğitim Sonrası Staj verileri Yeniben Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Üyeler’in Doktor’un meslek hayatına dair bilgilerini görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Mesleki Deneyim:

 • Doktor’un Alınan Ödül ve Sertifikalar verisi, Yeniben Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyeler’in Doktor’un sertifikalarını görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

 • Doktor’un Fotoğraf verisi, Yeniben Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi, tecrübelerine, ilgili tedavi yöntemine, yetkin olduğu alanlara ilişkin paylaşımlarında Yeniben Platformu’nda yer alan ilgili alana eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Fotoğraf verisi, Doktor’un, güvenilir bir profil sunabilmesi ve mesleki deneyimine, ilgili tedavi yöntemine ve kendisine yöneltilen sorulara ilişkin yayımlayacağı içeriklerde daha açıklayıcı bilgi verebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Doktor’un kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Diğer:

 • Doktor’un Doktor Puanı verisi puanlama sistemi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Üyeler’in doktor puanına göre hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, puanlama sisteminin tüm Yeniben Platformu kullanıcılarına açık olması nedeniyle Yeniben Platformu üzerinde aleni olup, bunun haricinde herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 • Doktor’un Sahip Olunan Video ve Makaleler verileri Yeniben Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Üyeler’in ilgili verilere göre hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi ve tedavisine ilişkin detaylı bilgi edinebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Doktor’un kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Doktor’un Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için Yeniben Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde, bu veriler herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Yeniben Platformu için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,

 • işlenme amacına,

 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;
 • amacına uygun işlenmesini,

 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;
 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

 • Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi Kolektif House No: 5/1 Levent Şişli/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Başa Dön