Kullanıcı Sözleşmesi

Yeniben.com Kullanıcı Sözleşmesi

 1. GİRİŞ

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi Kolektif House No: 5/1 Levent Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, 20583-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Yeniben Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi ("Yeniben") tarafından https://yeniben.com alan adlı internet sitesi ("Website") ve Yeniben tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar (Website ile birlikte “Yeniben Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Yeniben Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi ve Üye ("Kullanıcı") sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
  2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Yeniben Platformu’nu ziyaret etme, Yeniben Platformu’na üye olma ve/veya Yeniben Platformu’nda sunulan içerik ve/veya hizmetlerden yararlanma amaçlarından biriyle Yeniben Platformu’na eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın Yeniben Platformu’na erişme saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.
 2. TANIMLAR

  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
  2. Cihaz(lar)

   Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

   Doktor(lar)

   İşbu Sözleşme doğrultusunda Yeniben Platformu’na erişen ve tabi olduğu Doktor Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak hizmet sunma saikiyle Yeniben Platformu’nu kullanmaya başlayan kişi(ler) anlamına gelecektir.

   İçerik Sağlayıcı

   İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

   İnternet Kanunu

   5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

   Kullanıcı(lar)

   Yeniben Platformu’nu Ziyaretçi ve Üye sıfatları ile çeşitli şekillerde kullanan kişi(ler) anlamına gelecektir.

   KVKK

   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelecektir.

   Üye(ler)

   Yeniben Platformu üzerinden üyelik formunu doldurup gerekli işlemleri tamamlayarak hesap oluşturan ve işbu Sözleşme’nin ilgili maddesindeki işlemleri gerçekleştirebilen kişi(ler) anlamına gelecektir.

   Yer Sağlayıcı

   İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

   Ziyaretçi(ler)

   Yeniben Platformu’nu ziyaret ederek, işbu Sözleşme’nin ilgili maddesindeki işlemleri gerçekleştirebilen kişi(ler) anlamına gelecektir.

 3. GENEL ŞARTLAR

  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerli olup; Ziyaretçi ve Üye sıfatıyla Yeniben Platformu’na erişen ve/veya Yeniben Platformu’nu hizmet alma, inceleme ve bilgi edinme saikiyle kullanan tüm kişiler bu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

  2. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından Yeniben Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Yeniben Platformu üzerinden çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce okunması gerekmektedir.

  3. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Yeniben Platformu’nda Kullanıcı sıfatıyla işlem gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, Yeniben Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların;

   1. Yeniben Platformu’nda dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından ve

   2. Yeniben Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

  4. Yeniben, Yeniben Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeniben Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Yeniben Platformu’nun kullanımına ve/veya Yeniben Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

  5. Yeniben tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Yeniben Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtasıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

  6. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Yeniben Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Yeniben Platformu’nda bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

 4. YENİBEN PLATFORMU

  1. Yeniben Platformu, kişilerin cerrahi olsun veya olmasın estetik uygulamalara (birlikte “Estetik Uygulamalar”) yönelik bilgi edinebilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri, bu alanda Yeniben Platformu üzerinden hizmet veren Doktorlar ile iletişim kurabilecekleri bir platformdur

  2. Yeniben Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Ziyaretçi ve Üye için farklılık göstermektedir.

  3. Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Yeniben Platformu’nda;

   1. Dolaşım sağlayabilmekte,

   2. Deneyimlerini paylaşan Üyeler’in tedavi süreçlerine ilişkin yazılı içeriği görüntüleyebilmekte,

   3. Doktorlar’ı ad soyad, görev yaptığı şehir ya da tedaviye göre filtreleyerek kendilerine ait mesleki ve iletişim bilgilerine ulaşabilmekte,

   4. Estetik Uygulamalar kapsamında güncel haber ve makalelere ulaşabilmekte,

   5. Estetik Uygulamalar’a yönelik Doktorlar tarafından Yeniben Platformu üzerinden yayımlanan tıbbi teşhis ve tedavi niteliğinde olmayan tavsiye ve tahmini tedavi fiyatı bilgisine erişebilmektedir.

  4. Üye, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Yeniben Platformu’nda;

   1. Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,

   2. Doktorlar’ı şehir ve tedavi türüne göre filtreleyerek Estetik Uygulamalar’a yönelik sorularını Yeniben Platformu üzerinden hizmet veren Doktorlar’a yöneltebilmekte,

   3. Estetik Uygulamalar’a ilişkin deneyimlerini paylaşabilmekte,

   4. Tedavi olmak istedikleri Doktor ile Yeniben Platformu üzerindeki eklentiler vasıtası ile iletişime geçebilmekte, tedaviye ilişkin takribi fiyat aralığına ilişkin bilgi alabilmekte ve ilgili doktordan fiziki muayenesine ilişkin randevu talep edebilmektedir.

 5. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Kullanıcı, Yeniben Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

  2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Yeniben ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Yeniben Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. Kullanıcı, Yeniben’e ait veya Yeniben ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Yeniben Platformu’nu sunucularını veya Yeniben Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Yeniben Platformu’nun diğer Kullanıcılar’ının Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Yeniben Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Yeniben Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

  5. Kullanıcı, Yeniben Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin içeriğinin değişmesi haline Yeniben’den herhangi bir talepte bulunamaz.

  6. Yeniben Platformu, Yeniben’e ait olmayan veya Yeniben’in kontrolü altında bulunmayan üçüncü taraf internet sitelerine, uygulamalarına veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar sunabilir. Yeniben Platformu’ndan ayrılan Kullanıcı üçüncü taraf internet sitelerinin, uygulamalarının ya da hizmetlerinin kullanıcı sözleşmesine tabi olacaktır.

  7. İşbu Sözleşme;

   1. Ziyaretçi tarafından Yeniben Platformu’na erişim durdurularak her zaman,

   2. Üye tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak ve/veya üyelik hesabı silinerek her zaman sona erdirilebilecektir.

 6. ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Ziyaretçi, Yeniben Platformu’na erişerek

   1. Estetik Uygulamalar kapsamında yayımlanan haberleri ve makaleleri görüntüleme,

   2. Doktorlar’ı ad soyad, uzmanlık alanı, görev yaptığı şehir ve/veya tedavi türüne göre kategorize ederek bu alanlarda faaliyet gösteren Doktorlar’ı görüntüleme ve mevcutsa Doktorlar‘a ait mesleki bilgiler ve iletişim bilgilerine erişme,

   3. Tedavileri; o tedaviye ilişkin hasta deneyimleri, hasta yaşı, fotoğraflar, videolar, sorulan sorular ve yanıtlarına göre filtreleyerek görüntüleme,

   4. Estetik Uygulamalar hakkında Doktor yorumlarını ve Üyeler’in kendi tedavi süreçleri ile ilgili paylaşımlarını görüntüleme,

   5. Tedavi için piyasa ile orantılı tahmini ve ortalama fiyat bilgisine erişme hakkına sahiptir.

  2. Ziyaretçi, Yeniben Platformu’nda sunulan diğer hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Yeniben Platformu’n üye olmak ve Yeniben Platformu’ndan hizmet alma veya hizmet sunma saikiyle yararlanabilme hakkına sahiptir.

  3. Hizmet alma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’nin Üye’ye yönelik hükümlerine; hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, Doktor Sözleşmesi’ne tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. Ziyaretçi, Yeniben Platformu’nda kayıtlı Doktorlar ile işbu Sözleşme dışında kurmuş olduğu hasta-doktor ilişkisi neticesinde yaşadığı tedavisine ilişkin deneyimlerini Yeniben ile çeşitli iletişim kanalları vasıtası ile iletişime geçerek paylaşabilecektir. Ziyaretçi’nin paylaşıma açık rıza vermesi ile Yeniben Platformu’na üyeliği gerçekleştirilecek ve Yeniben’e ilettiği tedavi deneyimleri Yeniben Platformu üzerinden paylaşılabilecektir. Bu madde doğrultusunda üyeliği gerçekleştirilen kişi işbu Sözleşme’nin Üye’ye yönelik hükümlerine tabi olacaktır.

 7. ÜYELİK

  1. Ziyaretçi’nin Yeniben Platformu’na üye olabilmesi için 18 (onsekiz) yaşından büyük olması gerekmektedir.

  2. Ziyaretçi’nin Yeniben Platformu içerisinde yalnızca Üye’ye sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması; kullanıcı adı ve elektronik posta adresi bilgilerinin Yeniben Platformu’na sağlanması ve bir parola belirlenerek hesap oluşturulmasıyla veya Ziyaretçi’nin sosyal medya hesabı vasıtası ile Yeniben Platformu’na giriş yapması ile meydana gelir.

  3. Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Yeniben Platformu’na sağlanan elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu kapsamda elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir. Doğrulama mailinin onaylanmaması halinde Ziyaretçi, üyelik işlemlerine devam edemeyecektir.

  4. Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturulabilmesi için gereken bilgiler ve bağlantı kurabileceği sosyal medya hesaplarının belirlenmesi Yeniben’in inisiyatifinde olup zaman zaman değiştirilebilecektir.

  5. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Üye, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.

  6. Üye, her zaman, Yeniben Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, bulunulan şehir, fotoğraf gibi birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir.

 8. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur.

  2. Sosyal medya hesap bilgileri ile Yeniben Platformu’na giriş yapan Üye, ilgili hesapların sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  3. Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Yeniben Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.

  4. Üye, hesabı kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Hesabının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair makul bir şüphe olması durumunda Üye derhal Yeniben’i bilgilendirmelidir.

  5. Üye, kendisine lokasyon bazlı hizmet sunulabilmesi için Yeniben’in lokasyonuna erişmesine onay vermeye veya lokasyonuna erişmesini reddetmeye yetkilidir.

  6. Üye, Yeniben Platformu’na erişerek,

   1. Ziyaretçi’nin gerçekleştirebileceği işlemleri gerçekleştirme,

   2. Estetik Uygulamalar’a yönelik Yeniben Platformu’na kayıtlı Doktorlar’a soru yöneltme,

   3. Estetik Uygulamalar’a yönelik daha önceden hizmet almış olduğu Yeniben Platformu’na kayıtlı Doktorlar’a ve tedavilerine ilişkin deneyimlerini buna ilişkin görüntülerini de ekleyerek paylaşma,

   4. Tedavi oldukları Doktorlar’ı puanlayarak çeşitli konularda değerlendirme,

   5. Tercih edecekleri iletişim kanalları vasıtası ile Doktorlar ile iletişime geçme ve/veya Doktorlar’dan fiziki muayenesi için randevu talep etme,

   6. Yeniben Platformu’na kayıtlı Doktorlar’ı, Doktorlar’ın kendilerinin veya diğer Üyeler’in sorduğu sorulara verdikleri yanıtları, diğer Üyeler’in paylaştıkları deneyimleri takip etme,

   7. Tedavi olmak istedikleri Doktor’dan tedaviye ilişkin fiyat teklifi talep etme hakkına sahiptir.

  7. Üye’nin, 8.6.5. maddedeki işlemleri gerçekleştirirken Yeniben Platformu üzerinden Doktor ile görüntülü veya yazılı görüşme seçeneği vasıtasıyla doktor ile iletişime geçtiği hallerde Üye ve Doktor arasında gerçekleşecek konuşma üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden yürütülecek olup bu madde kapsamında gerçekleşecek konuşma ve paylaşılan içerik Üye ve Doktor’un sorumluluğundadır.

  8. Üye, seçimine bağlı olarak takip ettiği içeriklere yönelik güncellemelerden ve Doktor’a ilettiği soruların yanıtlarından Yeniben Platformu üzerinden ve/veya üyelik işlemleri sırasında kendisi tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilecek e-posta vasıtasıyla haberdar olabilecektir. Üye, Yeniben’in kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.

  9. Üye, işbu Sözleşme kapsamında muayene talebi iletme, Doktor değerlendirme, Doktor’a soru sorma, deneyimlerini paylaşma gibi işlemleri gerçekleştirirken ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Üyeler ve/veya Doktorlar’ı rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır.

  10. Üye; Doktor değerlendirme, Doktor’a soru sorma, deneyimlerini paylaşma işlemlerini gerçekleştirirken paylaşacağı fotoğraf dâhil tüm içeriklerin Yeniben Platformu üzerinden alenileştirileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

  11. Üye, Yeniben Platformu üzerindeki hesabını “Hesabımı Sil” seçeneğini kullanarak her zaman silebilecektir.

 9. YENİBEN’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Yeniben, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

  2. Yeniben, Yeniben Platformu üzerinden sunulan hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap verebilmesi için gerekli özeni gösterecek olup, Yeniben’in bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

  3. Yeniben, Üye’nin Doktor’a soru sorabilmesi, deneyimlerini paylaşabilmesi, Doktor’dan muayene talep edebilmesi, üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden Doktor ile iletişime geçebilmesini sağlamaya yönelik gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür.

  4. Üye ve Doktor arasında üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden gerçekleşecek görüşme esnasında Üye’ye ve Doktor’a ilişkin hiçbir veriye Yeniben ulaşamamaktadır.

  5. Üye’nin onayı doğrultusunda Yeniben, Üye’nin Yeniben Platformu’nu kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Üye’ye gönderebilecektir.

  6. Yeniben herhangi bir zamanda Yeniben Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Yeniben Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Yeniben Platformu’nun kullanımını tamamen durdurabilir.

  7. Yeniben,

   1. Yeniben Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri ve Yeniben Platformu’na dair sair hususları değiştirebilecek,

   2. Hâlihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilecek, ek hizmetler sunabilecek, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilecek,

   3. Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecek, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilecek veya bunları ücretsiz hale getirebilecek,

   4. Sunulan hizmet ve içerikleri, içeriğin uygunsuz olması, işbu Sözleşme’ye aykırı olması ya da diğer Kullanıcılar için zarar olması sebebiyle Kullanıcı’nın erişimine kapatabilecek ve/veya Yeniben Platformu içindeki görünürlüğünü sınırlayabilecektir.

  8. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Yeniben, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Yeniben Platformu’nu kullanımını veya Yeniben Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Yeniben, kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir.

  9. Yeniben; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

  10. Yeniben’in üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Yeniben’in üyeliği silme hakkı saklıdır.

  11. Yeniben, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

  12. Yeniben, Üye’nin hesabını kalıcı olarak silme talebini mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleştirecektir.

 10. SORUMSUZLUK

  1. Yeniben; Doktor ile Üye arasında gerçekleşecek olan görüşmeler dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim/etkileşim faaliyetleri çerçevesinde Yeniben, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Yeniben, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Yeniben’in sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.

  2. Yeniben, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Yeniben Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

  3. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yeniben’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

  4. Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Yeniben sorumlu tutulmayacaktır.

  5. Doktor’un ve Üye’nin hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Yeniben doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  6. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Yeniben Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Yeniben Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

  7. Üye’nin işbu Sözleşme’de kapsamında Doktor ile gerçekleştireceği görüşme içeriklerinin Üye, Doktor ve/veya başka kişilerce paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, ifşa edilmesi ve sair durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan Yeniben sorumlu tutulmayacaktır.

  8. Yeniben, Doktor’un kendisine sorulan sorulara verdiği cevapların, Üye ile tedavi sürecine ilişkin paylaşımlarının ve Yeniben Platformu üzerindeki Estetik Uygulamalar’a ilişkin beyanlarının doğruluğunu, eksiksizliğini, hatasızlığını ve yararlılığını garanti etmemektedir. Üye’nin bu kapsamda, Doktorlar ile iletişime geçmesi halinde yapılan görüşmelerin içeriğinin, Üye bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikle olması halinde, söz konusu Doktor’un gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Üye tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Yeniben sorumlu tutulmayacaktır.

  9. Yeniben, Kullanıcı’nın Yeniben Platformu üzerinden eriştiği içerik ve bilgilerin doğruluğundan sorumlu tutulmayacaktır.

  10. Yeniben Platformu’nda Kullanıcılar’ın paylaşım ve içeriklerinin yönlendirici ve/veya özendirici olması durumunda, söz konusu Kullanıcılar’ın ifadelerinden, bu ifadeler sonucu diğer Kullanıcılar tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Yeniben sorumlu tutulamayacaktır.

  11. Teknik bakım, onarım ve güncellemeler sebebiyle gecikmelerin yaşanması, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yeniben’in Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

  12. Yeniben ve Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu tutulamayacaktır.

 11. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. Yeniben tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Yeniben Platformu üzerinden erişilebilecek olan Yeniben Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Yeniben Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Yeniben Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

  2. Yeniben tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üye’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Yeniben Platformu üzerinden erişilebilecek olan Yeniben Platformu Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üye, Yeniben Platformu’nda yer alan Yeniben Platformu Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

  3. Üye’nin muayene talebi iletirken, doktor değerlendirirken, doktora soru sorarken ve deneyimlerini paylaşırken özel nitelikli kişisel veri içeren paylaşımlarda bulunabilmesi mümkün olduğundan Üye’nin hesap oluştururken Paylaşımlara İlişkin Açık Rıza Metni’ni okuması ve bu tür paylaşımlarda bulunacaksa paylaşımları sebebiyle Yeniben’in özel nitelikli kişisel verilerini işleyebileceğine açık rıza vermesi; bu hususta onay vermemiş olması halinde ise paylaşımlarına özel nitelikli kişisel verileri dâhil etmemesi gerekmektedir.

  4. Üye’nin Yeniben Platformu üzerinden doktor değerlendirirken, doktora soru sorarken, deneyimlerini paylaşırken sağladığı içerikler ile kullanıcı adı, adı soyadı ve profil fotoğrafı Üye’nin Yeniben Platformu’nda görünür olabilmesi için alenileştirilmektedir.

  5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

  6. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

  7. Kullanıcı, Yeniben Platformu ve işbu Sözleşme hakkında herhangi bir geri bildirim, soru veya yorum için [email protected] adresine e-posta göndererek veya Platform üzerinden Yeniben ile iletişime geçebilecektir.

Başa Dön