5
(6)

Uzm. Dr. Zahide Eriş

Dermatoloji
Şişli / İstanbul
15 Yıllık Deneyim
28
Aldığı İletişim Talebi

Doktorun deneyim yılı: 15

Uzm. Dr. Zahide Eriş Kimdir?

2021 yılında Doku Medical bünyesine katıldı ve şu anda Uzm. Dermatolog olarak burada hizmet vermektedir.

Özel İlgi Alanları : Estetik ve Kozmetik Dermatoloji, Dermatolojik Cerrahi, Lazer Uygulamaları, Saç Hastalıkları, Dermatoskopidir.

Podcast

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 

Dermatoloji İhtisasını İstanbul Bezmi-Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı.
2011-2013 yıllarında  İstanbul Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi ve Konya Beyşehir Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 •  1. Zahide Eris Eken, Pempe Oltulu, Sibel Alper, Banu Taskin and Omer Cay.  Case report of a very large skin tag in an unusual location that grew rapidly during pregnancy. The Journal of Dermatology 02/2014; DOI:10.1111/1346-8138.12425
 • 2. Eris Eken Z, Onsun N, Su O, Unal A. Comparison of Dermoscopic and Clinical Nail Findings in Patients with Psoriasis. European Journal of Dermatology (ejd 130612) 
 • 3. Onsun N, Su O, Eris Z, Davutoglu M, Cebeci F, Senocak M. Psoriasisli Hastalarda Diyabet Görülme Sıklığına Karşılık Diyabetli Hastalarda Psoriasis Görülme Sıklığı. The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients.Turkderm. Arch of Turk Dermatol Venereol 2010;44(1):12-14. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler   

 • 1. A. Özdemir, S. S. Ergün, M.V. Karaltın, K. Yıldız, Z. Eris Eken Foreign body in the extansor tendon sheat causing symptoms that mimics the De Quervain’s tendonitis. Eurohand 2011, Combined XVIth FESS Congress and Xth EFSHT Congress, May 26-28 2011, Oslo-NORWAY 
 • 2. Zahide Eris Eken, Nahide Onsun, Özlem Su, Alkım Ünal Comparison of Dermoscopic Findings and Clinical Findings of Nails in Psoriatic Patients 21st EADV Congress, 27-30 September 2012 Prague Chzech Republic (e-poster)   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler   1- Kronik Spontan Ürtikerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Sibel Alper.Türkiye Klinikleri, Ürtiker Özel Sayısı. No: 2014-42506.
 • 2-Nadir yerleşimli bir Fordyce anjiyokeratomu: Olgu sunumu. Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Betül Taş, Serdar Altınay, Sibel Alper. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 193, 397.   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler   1. Su Ö, Cinkaya A, Eriş Z, Arda H, Cebeci F, Onsun N. Pemfigus vulgariste tiroid otoimmunitesinin sıklığı. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 64(P23) (Poster).
 • 2. Eriş Z, Su Ö, Pirmit S, Ulusal H, Onsun N. Pyoderma gangrenozumu taklit eden artefakt dermatiti. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 137(P175) (Tartışmalı poster).
 • 3. Pirmit S, Su Ö,.Eriş Z, Onsun N, Çinkaya A, Akbaş A, Somay A. İmiquimod ile tedavi edilen mesane tümörüne sekonder penil Paget hastalığı. XIX. Prof. Dr. A Lütfü Tat Sempozyumu (11- 15 Kasım 2009, Ankara) Konuşma ve Bildirileri Özetleri Kitabı, sayfa 209 (P56). (Poster).
 • 4. Ünal A, Su Ö, Eriş Z, Korkmaz Ş, Özay P, Onsun N. Psödoksantoma elastikum. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 138 (P177) (Poster). 
 • 5. Onsun N, Pekdemir A, Cebeci F, Eriş Z, Su OK. Efalizumab’ın psoriasis tedavisinde etkisi, yan etkileri ve sağladığı remisyon süresi. XIX. Prof. Dr. A Lütfü Tat Sempozyumu (11-15 Kasım 2009, Ankara) Konuşma ve Bildirileri Özetleri Kitabı, sayfa 262 (P183). (Poster). 
 • 6. Su Ö, Bıyık Özkaya D, Ümmetoğlu Ö, Eriş Z, Onsun N. İnsulin direnci, Fallot Tetralojisine eşlik eden Graham-Little-Piccardi- Lossueur Sendromu. 3. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (4-8 Haziran 2008, Trabzon). Program, Metin ve Bildiri Kitabı, sayfa 132. (PS-02). (Poster). 
 • 7. Eriş Z, Pirmit S, Su Ö, Balsever Kural Y, Onsun N. Kutane T hücre lenfomalı olgularda palmoplantar tutulumun önemi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). Ana Konular ve Bildiri Özetleri (Sayfa 12) (S2). (Sözel sunum, Serbest bildiri) 
 • 8. Onsun N, Eriş Eken Z, Su Ö. Orta ve şiddetli plak psoriasisli hastalarda ustekinumab tedavisi. 20. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu. (16-20 Kasım 2011, Ankara). Ana Konular ve Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 34 (SB 19) (Sözel sunum,Serbest bildiri) 
 • 9. Su Ö, Eriş Eken Z, Korkmaz Ş, Beşkardeş Y, Demirkesen C, Onsun N. Multiple Konnektif Doku Nevüsü. 20. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu. (16-20 Kasım 2011, Ankara). Ana Konular ve Bildiri Özetleri Kitabı, (Poster) 
 • 10-Perioral ve periorbital rejuvenasyon-Dermatoonkoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, ESKİŞEHİR, (Sözel sunum)
 • 11-Paraneoplastik Dermatozlar- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Multidispliner Çarşamba Toplantıları Şubat 2015(Sözel
 • sunum)
 • 12-Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Omer Çay, Emine Tülay Özçelik, Mutlu Arat, Sibel Alper. Hematolojik Malignite Hastalarındaki Kutanöz Bulguların Klinikopatolojik Değerlendirmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (SB063)
 • 13-Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Omer Çay, Pempe Oltulu, Mehmet Düzlü, Sibel Alper. Bilateral Dış Kulak Yolunda Trikoadenom. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (P073)
 • 14-Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, İlker Yazıcı, Başak Namdar Çelikkan, Ömer Çay, İpek Çoban, Fatmagül Kuşku Çabuk, Sibel Alper. Uzun Süreli Azathiopürin Kullanımı Sonrası Görülen Melanositik Nevüs Artışı. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (P295)
 • 15-Özlem Akgül,  Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Sıtkı Tuzlalı, İlkkan Dünder, Sibel Alper. Yaygın deri metastazı olan nüks vulva karsinomu.  Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (P140)
 • 16-Nadir yerleşimli Fordyce angiokeratomu; Olgu sunumu,  Taşkın, Banu; Eriş Eken, Zahide; Taş, Betül; Altınay, Serdar; Alper, Sibel (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi,2015)
 • 17-Melanom- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Multidispliner Çarşamba Toplantıları Ocak 2014(Sözel sunum)
 • 18-Saç Dökülmesi- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Multidispliner Çarşamba Toplantıları Şubat 2014(Sözel sunum)
 • 19-Lazer ve Işık Kaynakları: Dermatolojik Tedavideki Yeri, Temel Bilgiler ve Cihaz Seçimi. Florence Nightingale Dermatoloji Günleri. (09.01.2016) (Sözel sunum)
 • 20-Akroanjiodermatit (Psödo-Kaposi Sarkomu): Bir olgu sunumu. XXII.Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu 18-22 Kasım 2015. Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Ömer Çay, İpek Çoban, Sibel Alper
 • 21-Antibiyotik kullanımı sonrası gelişen Baboon Sendromu Olgusu. XXII.Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu 18-22 Kasım 2015. Ömer Çay, Banu Taşkın, Zahide Eken, Sibel Alper  
 • Aldığı Ödüller ve Sertifikalar
 •     Eriş Z, Pirmit S, Su Ö, Balsever Kural Y, Onsun N. Kutane T hücre lenfomalı olgularda palmoplantar tutulumun önemi. 
 • 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). En iyi araştırma dalında ikincilik ödülü.  

 • Türk Tabipler Birliği 
 • Türk Dermatoloji Derneği 
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Pediatrik Dermatoloji Derneği

Hasta Yorumları

6 Hasta Yorumu
betulmrd Belirtilmedi 0 Yorum Dolgu Uygulamaları
1 ay önce
betulmrd MEMNUN
ozhnge Belirtilmedi 0 Yorum Dudak Dolgusu
1 yıl önce
ozhnge MEMNUN

Videolar

Fotoğraflar

Soru-Cevap

4 Yanıtlanan Soru 4 Yanıtlanan Soru
Zeynep24
Şubat 2020 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Merhaba ameliyat için yaşınız çok genç, öncelikle yakından bir muayene sonrası torbalar için ışık d... Yanıtı Gör
z.ç.
Ağustos 2020 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Gözaltı dolgusu yeterli olabilir ama birebir görmek gerekir, 05498219276 no lu telefondan bilgi ve... Yanıtı Gör