Bahar Özbal tarafından yazılmış, Op. Dr. Fatih Gökalp tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır.

Ortalama Fiyat 7000 TL
Tedavi Genel ya da lokal anestezi
İyileşme Süresi 1-3 Hafta

Varis Tedavisi Nedir?
Varis Tedavisi; bacak bölgesinde, deri alt tabakasında yer alan toplardamarların genişlemesine bağlı oluşan, ağrı ve şişme gibi rahatsızlıkların eşlik ettiği hem estetik hem de yaşam kalitesine olumsuz etkisi olan şikayetleri ortadan kaldırmak için yapılan ameliyatlı ya da ameliyatsız uygulamalara verilen addır.
Genetik yatkınlık, çoklu ya da çoğul gebelik öyküsü, aşırı kilo yükü, meslek gereği sürekli ayakta ya da oturarak çalışanlar kişiler başta olmak üzere her yetişkin bireyde varis rahatsızlığı gözlemlenebilir. Varis tedavisi, varislerin türlerine bağlı olarak planlanır. Varisler; küçük (deri yüzeyinde çıkıntı yapmayan kılcal damar varisleri); orta boy (deri yüzeyinde hafif çıkıntı yapan koyu yeşil renkli varislerdir genelde ağrı ya da şikayet gözlemlenmez) ve büyük boy (deri yüzeyinde ve altında çıkıntı yapacak kadar genişleme göstermiş yeşil ya da mavi renkli, ağrılı, şiş ve kramp yaratan varislerdir) olmak üzere 3 tür altında toplanır.  

Varis Tedavisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Varis Tedavisi fiyatlarına etki eden pek çok unsur vardır. Öncelikle ameliyatlı mı ameliyatsız mı varis tedavisi yöntemlerinden hangisinin seçileceği, buna bağlı alınacak anestezi türü, ameliyat ile varis tedavisi yapılacak ise hastanede yatış ve diğer giderler, tek bacak mı her iki bacakta da aynı anda mı tedavi uygulanacağı, çıkarılacak damar sayısı gibi pek çok detay varis tedavisi fiyatlarının değişkenlik göstermesine neden olur. Varis Tedavisi fiyatları ortalama 4.000 TL ile 15.000 TL arasında gerçekleştirilir.
Varis Tedavisi, kişinin varis tanımına göre planlanır. Küçük varisler, orta boy varisler ve büyük varisler olmaz üzere 3 tip altında toplanan varis rahatsızlığı, sahip olunan varis tipine göre farklı tedavi biçimlerine sahiptir. Varis Tedavisinin teşhis aşamasında kişi, doppler ultrasonografi ile birlikte detaylı bir muayene sürecinden geçer.

Varis Tedavisinde “Lazer”, “Radyofrekans”, “Buhar”, “Köpük” gibi birbirinden farklı yöntemlerle sorunlu damarların işlevi sonlandırılabilmekte ve varisli bölge tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemler pek çok varis sorununun çözümü olmasına rağmen halen varis ameliyatı da geçerliliğini korumaktadır. Özellikle ayak bileklerinde küçük mavi varislerin var olduğu, safen toplardamarı aşırı genişlemiş kişiler için en etkili tedavi yöntemi halen varis ameliyatıdır. Gerekli tetkiklerin ardından cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemlerden hangisinin tercih edileceğine doktorunuz karar verecektir.

           Varis Ameliyatı ile Varis Tedavisi

Varis ameliyatı ile varis tedavisi, sorunlu damarların (safen toplardamarı) ve varsa diğer varisli damarların çıkarılması esasına dayanır. Genel ya da lokal anestezi altında hastane ortamında yapılır.

Klasik varis ameliyatı günümüzde ultrason görüntüleme ve “İnvajinasyon” düğümleme teknikleri ile birlikte yapılır. Bu nedenle de geçmişe oranla açılan kesi daha küçük ve düğümlenmiş damarın çıkarılması çok daha kolaydır.  
Varis ameliyatı tek bacak ya da aynı anda iki bacağa da uygulanabilir. Ameliyatın süresi çıkarılacak damar sayısı, tek mi çift mi bacakta operasyon yapılacağı gibi detaylara bağlı değişkenlik gösterir. Ortalama 1,5-2 saat sürer. Varis ameliyatı, kasık, ayak bileği ya da diz hizasından kesi açılmasıyla başlar. 1 cm büyüklüğündeki kesiden önceden görüntülenmiş ve yeri tespit edilmiş safen toplardamarına özel tel ve kanca yardımıyla ulaşılıp, invajinasyon yöntemi ile uçları bağlanır ve ardından kesiden aşağı doğru çekilip damarın kendi içinde kıvrılarak çıkarılması sağlanır. Safen toplardamarı dışındaki varisler de yine aynı yöntemle vücuttan tahliye edilir. Kesiler dikiş gerektirmeyecek ebatlarda olduğu için cerrahi bantlar yardımı ile kapatılıp bacak/bacaklar elastik bantla sarılır. Varis ameliyatı sonrası iyileşme süreci cerrahi olmayan yöntemlere göre daha uzundur. Ancak geçmiş dönem varis ameliyatlarında hastanede yatış süresi 2-3 günken günümüzde gelişmiş teknolojinin eşlik ettiği varis ameliyatı sonrası kişi aynı gün hastaneden taburcu edilebilmektedir.
 
            Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız varis tedavisi, “lazerle varis tedavisi”, “radyofrekans yöntemi ile varis tedavisi”, “buhar yöntemi ile varis tedavisi” başlıkları altında uygulanabilen prensipte birbirlerine yakın uygulamalardır.

Yapılan işlem adımları hemen hemen birbiriyle aynı olup, tercih edilen yöntemler açısından farklıdırlar. Tüm bu temelinde sorunlu safen toplardamarının iptali ile varis sorununu ortadan kaldırmak vardır. Klinik ortamında uygulanabilir tedavi yöntemleridir.

Lazer ile varis tedavisinde sorunlu yöntemlerin safen toplar damarı ve varisli diğer damarlar, lazer enerjisi ile tedavi edilir. Uygulamaya ek skleroterapi ya da köpük tedavisi uygulanabilir.

  • Lazer ile varis tedavisinde önce   ultrason ile sorunlu damarlar işaretlenir.
  • Sedasyon yöntemi işlem süresince kişinin kendini rahatsız hissetmemesi için uygulanır. Damar bölgesi ise  tümesan anestezi yöntemi uyuşturulur.
  • Belirlenen damarlara iğne ile giriş yapılır ve lazer fiberi (plastik ince tüp) yerleştirilir
  • Lazer dalgaları lazer fiberi aracılığı ile damar içine gönderilerek damarın işlevsiz hale gelmesi sağlanır.
  • Lazer ile varis tedavisi uygulama süresi her bir damar için 15-20 dakikadır.
  • Kesi olmadığı için iyileşme süresi daha kısa ve konforludur.

Radyofrekans yöntemi ile varis tedavisinde sorunlu safen toplar damarı ve varisli diğer damarlar, radyofrekans enerjisi ile tedavi edilir.

  • Radyofrekans ile varis tedavisinde önce ultrason ile sorunlu damarlar işaretlenir.
  • Sedasyon yöntemi işlem süresince kişinin kendini rahatsız hissetmemesi için uygulanır. Damar bölgesi ise tümesan anestezi yöntemi ile uyuşturulur.
  • Belirlenen damarlara iğne ile giriş yapılır ve radyofrekans kateteri yerleştirilir.
  • Radyofrekans dalgaları radyofrekans kateteri aracılığı ile damar içine gönderilerek damarın işlevsiz hale gelmesi sağlanır.
  • Radyofrekans yöntemi ile varis tedavisi uygulama süresi her bir damar için 15-20 dakikadır.
  • Kesi olmadığı için iyileşme süresi daha kısa ve konforludur.

Buhar yöntemi ile varis tedavisi, redyofrekans ve lazer ile varis tedavisi yöntemleri ile benzer mantıkta çalışır. Tüm işlem adımları aynıdır sadece damarın kapatılması için buhar enerjisinden yararlanılır.
 
 Skleroterapi yöntem ile varis tedavisi; iğne yardımıyla varis damarına girilip, sklerozan adı verilen ilaç yardımıyla sorunlu damarın kapatılması işlemidir. Genellikle kılcal ve orta boy varis tedavisinde kullanılır.
Köpük yöntemi ile varis tedavisi de aynı mantıkta işliyor ancak köpük tedavisinde ilaç yerine köpük damardan verilerek sorunlu damarın kapatılması sağlanıyor. Genellikle kılcal ve orta boy varis tedavisinde kullanılan bu yöntem variste iğne tedavisi adıyla da anılıyor.

           Skleroterapi ve Köpük Tedavisi Uygulama Adımları

  • Skleroterapi ve Köpük tedavisi uygulamalarından önce ultrason ile sorunlu damarlar işaretlenir.
  • Sedasyon yöntemi işlem süresince kişinin kendini rahatsız hissetmemesi için uygulanır. Damar bölgesi ise  tümesan anestezi yöntemi uyuşturulur.
  • Belirlenen damarlara iğne ile giriş yapılır ve iğne ile sklerozan ilaç (sıvı haldedir) ya da köpük ilaç verilir.
  • İlaç damarı içten kapatarak damarın işlevsiz hale gelmesi sağlar.
  • Kesi olmadığı için iyileşme süresi daha kısa ve konforludur.
  • Tedavi sonrası belli bir zaman sonra varis kapanır ve zamanla kaybolur.
Ameliyatsız varis tedavi yöntemlerinin iyileşme sürecinde kişi işlem sonrası ortalama 2 saatlik bir istirahatin ardından evine gidebilir. Ameliyatsız varis tedavilerinde kesi ve dikiş olmadığı, bölgesel anestezi uygulandığı için gece yatışına ihtiyaç duyulmaz. 

İşlem sonrası, uygulama yapılan bölge ve çevresinde ağrı oluşabilir, bu durumu en hafif şekilde atlatmanız için doktorunuz tarafından ağrı kesiciler önerilecektir. 
 
Ameliyatsız varis tedavisi uygulamaları sonrası; 
İlk 3 hafta basınçlı varis çorabı giyilmesi gerekir.
 
  • Kişi günlük düzenli aktivitelerine devam edebilir,
  • Işlemin ertesi günü ılık duş alınabilir,
  • Bacak bölgesi en az 1 ay süresince sıcak su, sıcak hava, güneş gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
  • Uzun süre ayakta kalınmamalı, oturma pozisyonunda ayakların uzatılarak istirahati önerilir.
  • Şişlik, morluk, iğne giriş yerlerinde hassasiyet hatta leke sorunları gözlemlenebilir hepsi geçici komplikasyonlardır, zamanla kendiliğinden yok olurlar.

Varis ameliyatı sonrası ise iyileşme süreci biraz daha farklı gelişir. Varis ameliyatı sonrası genellikle kişi 1-2 ay raporlu ve istirahat halinde hafif günlük işlerini yapabilir durumdadır. Ağrı ve benzeri ameliyat sonrası şikayetlerin ortadan kalkması 4 ile 8 hafta arasındadır.
 
Varis ameliyatı sonrası kesi yerlerinin kaynaması ortalama 2 haftanın sonunda tamamlanır bu duruma bağlı banyo ihtiyacı ile ilgili doktorun önerdiği sürece dikkat etmek olası enfeksiyon risklerini ortadan kaldıracaktır. 

Deneyimler

Bu tedavi ile ilgili bir hasta deneyimi bulunmamaktadır

Fotoğraflar

Bu tedavi ile ilgili bir fotoğraf bulunmamaktadır

Videolar

Bu tedavi ile ilgili bir video bulunmamaktadır

Doktorlar

30 Varis Tedavisi Doktoru
İstanbul / Nişantaşı
Op. Dr. Fatih Gökalp
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı
İzmir
Prof. Dr. Öztekin Oto
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı
İstanbul
İstanbul / Aksaray
Bursa
İstanbul
Op. Dr. Aybanu Gökçen
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı
İstanbul

Soru&Cevap

1 Varis Tedavisi Soru&Cevapları