Saç Ekimi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey


SAÇ EKİMİ YAPTIRANLAR - DENEYİMLERİ (31 Deneyim) 

SAÇ EKİMİ DOKTORLARI (283 Doktor) 

SAÇ EKİMİ VİDEOLARI (6 Video) 

SAÇ EKİMİ DOKTOR SORU&CEVAPLARI (7 Soru&Cevap) 


Saç Ekimi (Transplantasyonu) Nedir ?

Saç Ekimi (Transplantasyonu), saçta seyrelme ve/veya kellik oluşan bölgeye, saç yoğunluğunun olduğu donör bölgeden (daha çok ense ve kafanın yan bölümlerindeki saçlı alandan) alınan kıl köklerinin nakledilmesi operasyonuna verilen addır.

Saç Ekimi Ameliyatının Fiyatı Ne Kadardır?

Öncelikle seçilecek operasyon tekniği, operasyon yapılacak alanın büyüklüğü, operasyonun gerçekleşeceği il, klinik, doktor ve transfer edilecek greft adedine bağlı olarak değişiklik gösterir.

 
powered by Typeform

1 adet gretftin ortalama fiyatı 2018'de 2 TL ile 9 TL arasında değişiklik gösterir. FUT Tekniği FUE Tekniğine oranla maliyeti daha düşük bir operasyondur. 2018 itibariyle 2 operasyonda ortalama 5.000 - 20.000 TL fiyat aralığında gerçekleşir.

Saç Ekimi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

saç ekimi nasıl yapılır?

Saç Ekimi Operasyonu, türüne, transferin yapılacağı alanın büyüklüğü ve buna bağlı olarak aktarılacak graft (saç nakli ile nakledilen, içinde saç kökleri ve bir miktar deri bulunan yapılar) adedine bağlı olarak ortalama 3 ila 8 saat arası süren bir işlemdir ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Saç Ekimi Ameliyatı 4 aşamada tamamlanır;

          1. Aşama (Hazırlık Aşaması)

Saç ekimine hazırlık aşaması
Ameliyat öncesi kişinin genel sağlık durumunun tetkik edileceği tahliller yapılır. Kişinin ameliyat için uygun aday olup olmadığına bakılır.

Saç nakli yapılacak alan, bu alana transfer edilecek saç köklerinin toplanacağı dönor alan ve kaç adet greftin nakledilebileceği tespit edilir. Nakil yapılacak kişi yüzüstü yatırılır ve tüm baş bölgesi alkol ile dezenfekte edilerek işlem için hazır hale getirilir.

          2. Aşama

Greftlerin toplanması işlemidir. Bu işlem öncesi lokal anestezi ile bölge uyuşturulur.

          3. Aşama 

Toplanan greftlerin ekim için hazır hale getirilmesi işlemidir. Bu aşamada toplanan greftler deriden ayrıştırılarak canlı ve sağlıklı kökler uygun muhafaza ortamına alınır

          4. Aşama

Saçın ekilmesi aşamasıdır. Ekim işleminin en önemli aşaması kabul edilen bu adımda kişi sırtüstü yatırılır, lokal anestezi ile bölgesel uyuşma sağlanır. Kanal açma aşaması ekilecek saçların doğru açı ve görünümde çıkması için ayrı bir hassasiyet taşır.


->Related Doctors<-

Saç Ekimi Teknikleri Nelerdir ?

Saç Ekimi operasyonları, FUE (Follicular Unit Extraction) ve FUT (Follicular Unit Transplantation) adı verilen iki teknikle yapılır.

          1- FUE Tekniği

FUE Tekniği, saç folikülleri mikro motor isimli bir cihaz ile daire şekilde tek tek çıkarılarak saçsız alana transfer edilme işlemidir. FUE Tekniği, daha küçük alanda saç dökülmesi sorununa sahip kadın ve erkeklere önerilir.

Fue tekniği ile saç ekimi

          2- FUT Tekniği

Fut Tekniği; doğrusal kesi işlemi ile saç köklerini içeren doku şeridinin çıkarılması ve  alınan doku ile saç kökleri ayrıştırılarak elde edilen greftlerin saçsız alana transfer edilmesi tekniğidir.

Saç Ekimi Ameliyatı İyileşme Süreci Nasıldır?

İyileşme süreci , operasyonun türüne göre farklılık gösterir. Cerrahi bir operasyon olan FUT Tekniğinde hem ameliyat sonrası transfer edilen bölge hem de donör bölge bandaj ile kapatılır.

FUE Tekniğinde bandaj takılmasına gerek yoktur. 48 saatten önce başın yıkanması önerilmez. Operasyonu takip eden 3. gün eğer varsa bandajlar çıkarılır ve saçlar yıkanabilir. Operasyonun dikişleri 15 gün sonra alınır. Saç Ekimi sonrası; hangi teknik kullanılmış olursa olsun kişi direkt evine gidebilir.

İyileşme süreçleri farklılık göstermekle birlikte ortalama 10 gün içinde kabukların tamamen dökülesi beklenir. Genellikle 15. gün itibariyle iyileşme süreci başlar. Sonrasındaki iyileşmenin ilerleyiş süreçleri kişiden kişiye bünyeden bünyeye farklılık gösterir.

Saç Ekimi Benim İçin Doğru Bir Ameliyat Mıdır?

30’lu yaşlarının ortasında, operasyon için uygun donör alana sahip, sağlık sorunu olmayan, hem kadın hem de erkek herkes saç transplantasyonu için uygun adaylardır.

 
powered by Typeform
  • Erkek tipi saç dökülmesine sahip kişilere,
  • Yanık ve travma sorunu olan bölgelere,
  • Ameliyat izleri üzerine

Saç Ekimi yapılabilir.

Saç Ekimi yaptırmak için uygun saç aralıklarına sahip olmak yeterlidir. Yani saçın tamamen dökülmesini, açılmasını ya da ön saç çizgisinin geri gitmesini beklemek gerekmez.

Saç Ekimi Ameliyatı Ağrılı Bir Ameliyat Mıdır ?

Saç Ekimi acı hissedeceğiniz bir ameliyat değildir. Operasyon sırasında kişiye acı ya da ağrı hissetmemeleri için lokal anestezi yapılır. Sonrasında ise genelde ağrı kesiciye bile ihtiyaç duyulmaksızın süreç tamamlanır.

FUT Tekniği mi FUE Tekniği mi? Hangi Teknik Benim İçin Doğru ?

Yoğun saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya olanlar, tek seferde daha geniş bir alanın kapatılmasına ihtiyaç duyan kişiler için FUT Tekniğinin uygulanması doğrudur. Daha küçük alanlarda saç dökülmesi ve seyreklik sorununa sahip kişiler ise FUE Tekniğini tercih edebilirler.

FUT Tekniği ile FUE Tekniği arasındaki en belirleyici farklardan bir diğeri de yapılacak operasyonun maliyetidir. FUT, FUE Tekniğine göre daha düşük fiyatlı bir operasyondur.

Saç Ekimi Ameliyatı Benim İçin Neden Uygun Değildir?

Saç Ekimi Operasyonunda yaş unsuru en kritik noktalardan biridir. Saçlar 40’lı yaşlara kadar hızla dökülürken bu yaş sınırına gelindiğinde dökülmenin hızı yavaşlar böylece kişi saç transplantasyonu için uygun aday statüsüne girer.

30’lardan önce yapılan Saç Ekimi Operasyonlarında saç dökülmesi devam ettiğinden tedavinin tekrar edilmesi gerekecektir. Bu nedenle erken yaş döneminde saç dökülmesi sorunu ile karşılaşan kişilere saç ekimi için beklemesi önerilir.

Kalp, şeker hastalığı, tansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara sahip kişilere Saç Ekimi önerilmemektedir.

Saç Ekimi Yaptırmak İçin En İdeal Mevsim Hangisidir?

Bu işlem dört mevsim uygulanabilir bir operasyondur. Operasyonun ardından dikkat edilmesi gereken bir kaç önemli uyarı vardır;

  • Operasyonu takip eden 7-10 günlük iyileşme sürecinde UV ışınlarından ekim yapılan bölgeyi korumak gerekiyor. Eğer operasyon için yaz ayları tercih edilmiş ise bu 10 günlük süreçte güneşe çıkmamak önemlidir.
  • İlk 15 gün denize girmek önerilmez ancak sonrasında deniz suyunun iyileştirici özelliğinden yararlanabilirsiniz.
  • Saç Ekimi yaptırmak için en doğru zaman, saç ekimi yaptıracak kişinin iş yoğunluğuna en az 5 gün ara verebileceği evredir.

Saç Ekimine Alternatif Ameliyatsız Çözümler Var Mıdır?

Her ne kadar Saç Ekimi kadar kesin sonuç vaad etmese de, saç ekimine alternatif farklı metotlar da mevcuttur.

          1- PRP (Trombosit Yönünden Zengin Plazma)
PRP ile saç dökülmesine çözüm

Saç dökülme sorunu yaşayan hastaların kendisinden alınan kanın içindeki trombositlerin santrifüj denilen yöntemle ayrıştırılması ve elde edilen trombositlerin zayıf ya da ölü saç köklerinin olduğu alana enjekte edilmesi ile yeniden saç oluşumun başlatılması işlemidir. PRP yöntemi günümüzde en çok tercih edilen yöntemdir.

          2- ETG (Electro Tricho Genesis) Medikal Saç Dökülmesi Tedavisi

Saç fototerapisi olarak da bilinen bu yöntem, üzerinde elektrotlar bulunan yarı küresel bir başlık ile saç derisinin uyarılmasıyla kök hücrenin harekte geçirilmesi esasına dayanıyor.

          3- Saç Mezoterapisi

Çeşitli vitamin ve minerallerle saç kökünü beslemek ve kan dolaşımını arttırmak için hedef dokuya uygulanan mikroenjeksiyon yöntemine verilen addır.