Ece Yalçın tarafından yazılmış, Op. Dr. Ceyhun Aydoğan tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır.

Memnuniyet Bu tedavi hakkında hasta yorumu bulunmamaktadır.
Tedavi Genel anestezi

Metabolik Cerrahi Nedir?
 
Metabolik cerrahi, metabolik hastalıkların ve tanı kriterleri ırklara ve cinsiyete göre farklılık gösteren, dünya çapındaki yaygınlığı nedeniyel küresel bir salgın çeşidi olarak görülen metabolik sendromların cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesidir. Bel çevresinin risk değerleri üzerinde kalınlaşması, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, kolesterol ve/veya trigliserid seviyelerinde artış gibi durumların birden fazlasının aynı kişide görülmesi, metabolik sendromun varlığına işaret eder ve zaman içinde çeşitli kalp hastalıkları, felç, şeker hastalığı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Metabolik cerrahi kapsamında yapılan operasyonlar sayesinde metabolik sendromların tamamına yakını tedavi edilebilmektedir. Ülkemizde ve dünya çapında metabolik cerrahi, tip 2 diyabet hastalığı ile özdeşleşmiştir ve ameliyat sayesinde şeker hastalığının tip 2 versiyonu %90 başarı oranıyla tedavi edilebilmektedir. ( Tip 1 diyabet hastalarının ameliyatla tedavisi henüz mümkün değildir.)

Tip 2 Şeker (Metabolik Cerrahi) Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Metabolik cerrahi uygulamaları her hastaya göre farklılık göstermektedir. Ağırlıklı olarak tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan metabolik cerrahi yöntemlerinde, tip 2 diyabet ameliyatı fiyatını belirleyen birden fazla unsur vardır. Ameliyatların fiyatları aşağıdaki etkenlere göre değişmektedir:

 • Tedavi edilecek hastanın genel durumuna göre belirlenen ameliyat yöntemi
 • Ameliyatın yapılacağı hastane
 • Ameliyatı yapacak olan doktorun uzmanlık seviyesi ve deneyi

Halk arasında şeker ameliyatı olarak bilinen ve tip 2 diyabet hastalığının cerrahi olarak tedavi edilmesini sağlayan bu işlemde birden fazla yöntem uygulanabilmekte olup temelde hepsi aynı prensibe sahiptir: besinlerin emilim şeklini değiştirerek tokluk hissini uzun tutmak ve insülin salınımını çoğaltmak.

Şeker hastalığının tedavisi için kullanılan yöntemler, aynı zamanda obezite cerrahisinde de (bariatrik cerrahi) kullanılmaktadır.
Metabolik cerrahi uygulamalarında,bariatrik cerrahi ameliyatları gibi her zamanobezitekriterlerinde vücut kitle indeksi aranmaz. Uyguladığı diyet ve egzersiz programlarına ve kullandığı ilaçlara rağmen hastalığı geriletmeyi ya da kontrol altına almayı başaramayan, Asya ırklarında 27, diğer ırklarda ise 30 altında VKİ değerine sahip hastalar dahi tip 2 diyabet ameliyatı olabilir. Bunun dışında;

 • Yeterli insülin rezervine sahip
 • 30 üzeri vücut kitle indeksi olan
 • Tip 1 diyabet hastası olmadığı belirlenmiş
 • Anestezi almasına engel bir sorunu olmayan

adaylar, detaylı tetkiklerin ardından verilen doktor onayı ile ameliyat olabilirler.
Tip 2 diyabet ameliyatı, genel anestezi altında ve laparoskopik yöntemle yapılır. Bariatrik cerrahi yöntemlerinden farklı olarak, ilealinterpozisyon isimli bir uygulama ile besinlerin emilim yolu değiştirilir, bağırsaklar ve mide bağlantısı yeniden şekillenir. Ameliyat edilen hasta aşırı kilolu değilse, midenin açlık hissi salgılayan hormonlarını barındıran bölümü kesilerek küçültülür. Eğer obezite seviyesinde çok kilolu bir hastanın ameliyatı söz konusu ise, tüp mide ameliyatı ardından ilealinterpozisyon uygulaması yapılır.
Tip 2 diyabet ameliyatı olanların büyük bir bölümünün yorumları, ameliyatın tüm yaşamlarını olumlu yönde değiştirdiği şeklindedir. Ameliyat sonrasında gözlemlenen ortak özellikler şöyledir:

 • Doyma hissine daha çabuk erişilir
 • İlaç kullanımı sona erer
 • Hızlı bir şekilde kilo kaybı gerçekleşir
Bariatrik cerrahi uygulamalarından sonra obez hastaların metaboliksendromlarında gözlemlenen iyileşme sonucu ayrı bir bilim dalı haline gelen metabolik cerrahi ile tip 2 diyabet hastalığı büyük ölçüde tedavi edilebilmektedir. Bunun yanında, kişinin sahip olduğu metaboliksendromlar da giderilmekte ve yaşam süreleri uzatılmaktadır. Metabolik cerrahi sayesinde kişilerin ilaç bağımlılığı sona ermekte ve yaşam kaliteleri gelişmektedir. Tüm bunlara ek olarak, uygulanan işlem sırasında besinlerin emilim yolu değiştirildiği için, bazı bariatrik cerrahi operasyonlarındaki gibi ömür boyu vitamin ve mineral takviyesi gerekmemektedir.
Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyatların kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki ayrı risk basamağı vardır.

  Kısa dönem riskler:

 • Anesteziye bağlı komplikasyonlar
 • Emboli
 • Kanama

Uzun dönem riskler:

 • Ameliyat bölgesinde kaçak
 • Safra kesesinde taş
 • Besin emilimi kısıtlanmasına bağlı olarak vitamin eksikliği

Yayınlanma tarihi: 31/07/2019

-

Son Güncellenme: 08/02/2021

Hasta Yorumları

Bu tedavi ile ilgili bir hasta yorumu bulunmamaktadır

Fotoğraflar

Bu tedavi ile ilgili bir fotoğraf bulunmamaktadır

Videolar

Bu tedavi ile ilgili bir video bulunmamaktadır

Doktorlar

20 Tip 2 Şeker (Metabolik Cerrahi) Ameliyatı Doktoru
İstanbul / Teşvikiye
İstanbul
Prof. Dr. Hüseyin Sinan
Obezite ve Metabolizma Cerrahisi
İstanbul
Prof. Dr. Hasan Altun
Obezite ve Metabolizma Cerrahisi
Malatya
Op. Dr. Uğur Yaşar
Obezite ve Metabolizma Cerrahisi
İstanbul / Aksaray
Adana
Op. Dr. Atilla Akova
Obezite ve Metabolizma Cerrahisi
İstanbul / Çengelköy
İstanbul
Prof. Dr. Alper Çelik
Obezite ve Metabolizma Cerrahisi

Soru&Cevap

1 Tip 2 Şeker (Metabolik Cerrahi) Ameliyatı Soru&Cevapları