Emel Gerdaneri tarafından yazılmış, Op. Dr. Aybanu Gökçen tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır.

Varis Tedavisi Nedir?

Varis tedavisine geçmeden evvel, varisin ne olduğuna bakmak gerekir. Varis genişleyen toplardamarların, cilt yüzeyinde görünür hale gelmesidir.

Bir yandan ağrılı ve farklı sağlık sorunlarını meydana getirebildiği gibi diğer yandan estetik açıdan da pek çok insanı olumsuz şekilde etkileyen bir durumdur. 

Varis kelime anlamı olarak bir hastalı değil aslında bir bulgudur. Ve bu bulguya yaratan toplardamarlar içindeki basıncın artmasıdır.

Vücutta oluşan bu toplar damar hipertansiyonu, toplardamar içindeki kapakların iyi çalışmamasına veya buradaki sistemde oluşmuş tıkanıklığa bağlı olarak oluşur. 

 

Varis tedavisi ise işte bu nedenleri bulunmaya ve çözmeye yönelik olmalıdır. Yoksa sadece varisi ortadan kaldırmak, bulguyu yani sonucu ortadan kaldırmak olur. Asıl sorunu çözememiş oluruz.

Yani amacımız sadece görünen damarları yok etmek değil altta yatan asıl sebebi ortadan kaldırmak olmalıdır. Zaten varis tedavisindeki sürekli konuşulan kafa karışıklığının sebebi de budur.

Tedavi olup geçmemenin, tekrar oluşmaların ana sebeplerinden birisi altta yatan temel sorunun tam olarak ortadan kaldırılmamasıdır. 

 

İşte bu venöz hipertansiyonunun neden kaynaklandığını anlamak için toplardamar sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Varis tanısı koyarken, altın standart olarak kabul edilen doppler ultrasonografi aracı kullanılır.

Burada damarların hem görünen halleri (çapları, derinliği, dallanmaları vs) hem de kan akımının dinamik olarak (kapak çalışmaları, kapaklardaki kaçak dereceleri, kaçak olan kapakların nerede olduğu, kaçağın nereye kadar uzandığı vb) değerlendirilmesi gerekir.

Ki tüm dünya artık bunu “Venöz Mapping” denilen “Damar Haritası” olarak adlandırıyor. Damar haritasını doğru ve net bir şekilde ortaya koyduğunuzda doğru, kalıcı ve çözüm olan tedaviye başlamışsınız demektir.  

 

Bu harita herkeste farklıdır. Herkese aynı tedavi uygulanmaz. Herkesin ihtiyacı olan teknik aynı değildir. Kişinin yapısı ve damarın yapısı tedavi tekniğinin belirlenmesindeki en önemli unsurlardır.

Podcast

Varis tedavisi fiyatlarına etki eden pek çok unsur vardır. 
 

Tedavi amaçlı varis ameliyatlarını ve sadece estetik olarak tedavi gerektiren çok yüzeysel kılcal damar tedavilerini ayırt etmek gerekir. 
 

Ameliyat tekniği, tek bacak mı her iki bacakta da aynı anda mı tedavi uygulanacağı, müdahale edilecek damar sayısı, gerekecek anestezi türü, kullanılacak kateter özelliklerine bağlı olarak pek çok detay ameliyat fiyatlarını etkilemektedir.

Ameliyatlı varis tedavisi ise 25.000 TL ile 80.000 TL. arasında uygulanacak tedaviye ve kombine prosedürlere göre değişir. 

 

Sadece estetik amaçlı yapılan tedaviler ise (Skleroterapi, cilt lazer ve radyofrekans tedavileri kişinin ihtiyacına göre seanslar halinde yapılır.

Seans ücretleri 3.000-5.000 TL. arasında değişir. Kaç seans olacağı kişinin probleminin yaygınlığına göre değişir.

Varis tedavisini ameliyatsız varis tedavisi ve ameliyatlı varis tedavisi olarak ikiye ayırabiliriz.
 

Ameliyatsız varis tedavileri içerisinde çorapla varis tedavisi, ilaçla varis tedavisi, skleroterapi ve cilt lazer ve radyofrekans uygulamaları vardır.

Estetik, Ameliyatsız Varis Tedavileri

 

Skleroterapi yöntemi ile varis tedavisi; iğne yardımıyla varisli damarın içine girilip, sklerozan adı verilen ilaç yardımıyla sorunlu damarın kapatılması işlemidir.

Genellikle kılcal ve orta boy varis tedavisinde kullanılır. Köpük yöntemi skleroterapiden farklı bir şey değildir. Bu sefer ilacın köpürtülerek damarın içine verilmesidir.

Genellikle çok yoğun kılcal ve orta boy varis tedavisinde kullanılır. İlacın sıvı veya köpük hangi şekilde uygulanacağı damarın büyüklüğüne ve yoğunluğuna bağlıdır.

Ana damar yetmezliklerinde yani ameliyat gereken büyük varis tedavilerinde yaygın inanışın aksine köpük tedavisi etkili, sorunsuz ve kalıcı bir tedavi değildir.

 

Skleroterapi ve Köpük Tedavisi Uygulama Adımları
 

 • Önce ultrason ile ana damar yetmezliği olmadığından veya tedavi olduğundan emin olunur. 

 • Herhangi bir anestezi gerekmez. 

 • Belirlenen damarlara iğne ile giriş yapılır ve iğne ile sklerozan ilaç sıvı ya da köpük halinde enjekte edilir. 

 • İlaç damarın içini bozar ve vücut bu bozulmuş damarı kapatır. 

 • Bu kapatma zaman alan bir süreçtir. Damar ilaç verildiği anda yok olmaz zamanla vücut bozulmuş damarı yok eder ve görünmemesini sağlar. Bu süre 4-6 hafta kadardır.

 • İşlem poliklinik şartlarında yapılabilir. Hasta işlem sonrası günlük hayatına aynı şekilde devam eder. 

Skleroterapi yöntem ile varis tedavisi için daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz tıklayınız.
 

Cilt Lazerleri ve Cilt Radyofrekans Uygulamaları
 

Skleroterpi yapılamayacak kadar çok çok ince kılcal damarlar için cilt üzerinden ışın veya dalga ileten iğneler yardımıyla yapılan tedavilerdir. Biraz ağrılı olabilir.

Ağrıyı engellemek için lokal anestezik kremler kullanılabilir. Aynı gün kızarma gibi tepkiler görülür. Birkaç saat sonra geçer. Ardından kabuklanma olur. 3-4 haftada geçer.

Tek seansta geçebildiği gibi aynı bölgeye tekrar uygulama gerekebilir. 

Ameliyatlı varis tedavisi çözümlerine baktığımızda ise yetmezliği yaratan yani kapakları çalışmayan büyük toplardamarın devre dışı bırakılması temellidir.

Burada karşımıza klasik olarak açık teknikle yapılan varis ameliyatı, lazer veya radyofrekans varis ameliyatları, glue yapıştırıcı tekniği varis ameliyatları, Moca- Mekanik Kimyasal Damar içi kapatma tekniği, yan dal varislerin temizlenmesi- flebektomi, bağlantı venlerinin bağlanması- perforan ven ligasyonu gibi farklı uygulamalar çıkar.

 

Lazer veya Radyofrekans Kateteri ile Varis Tedavisi
 

 • Öncelikle doppler USG ile damar haritası çıkarılır. Müdahale edilecek damarlar belirlenir. Ameliyat öncesinde işaretlenir. 

 • Genel anestezi veya belden uyuşturma gerekmez. Hasta uyanıktır. Ameliyathane stresini ortadan kaldırmak için hastaya sakinleştirici yapılabilir. Tüm işlemler lokal anestezi altında yapılır.  

 • Belirlenen damarlara iğne ile giriş yapılır ve lazer fiberi ya da radyofrekans kateteri damar içinden yerleştirilir. Kaçağın başlangıcı olan noktaya (en sık kasık veya diz arkası) kadar ilerletilir. 

 • Damar boyunca “tümosan anestezi” dediğimiz lokal anestezi solüsyonu ile anestezi yapılır. 

 • Lazer veya radyofrekans katerinin verdiği enerji ile ısı yayılır ve yavaş yavaş kateter geri çekilir ve çıkartılır. Böylece damar çıkartılmadan kendi üzerine kapatılması sağlanır. 

 • Ameliyat sonrası hasta hemen ayağa kalkabilir. Yürüyebilir. 4-5 saat sonra evine gidip günlük işine gücüne dönebilir. 

 • 10-15 gün varis çorabı giymek yeterlidir.

 

Dünya standartlarında literatürde ilk sırada önerilen varis ameliyatı tekniğidir. Tecrübeli ellerde ağrısız, konforlu, nüks ihtimalinin en düşük olduğu tekniktir.
 

Glue / Yapıştırıcı ile Varis Ameliyatı Tekniği
 

 • Öncelikle doppler USG ile damar haritası çıkarılır. Müdahale edilecek damarlar belirlenir. Ameliyat öncesinde işaretlenir. 

 • Genel anestezi veya belden uyuşturma gerekmez. Hasta uyanıktır. Ameliyathane stresini ortadan kaldırmak için hastaya sakinleştirici yapılabilir. Tüm işlemler lokal anestezi altında yapılır.  

 • Belirlenen damarlara iğne ile giriş yapılır ve glue kateteri damar içinden yerleştirilir. Kaçağın başlangıcı olan noktaya (en sık kasık veya diz arkası) kadar ilerletilir. 

 • Damar boyunca anestezi yapılması gerekmez. 

 • Kateter içinden yapıştırıcı materyal yavaş yavaş enjekte edilip ultrason probu ile de damar üzerine bası yapılarak damarın yapışarak kapanması sağlanır. Kateter yavaş yavaş geri çekilir ve çıkartılır. 

 • Ameliyat sonrası hasta hemen ayağa kalkabilir. Yürüyebilir. 4-5 saat sonra evine gidip günlük işine gücüne dönebilir. 

 • Ardından varis çorabı giymek gerekmez. 

 

Daha kolay gibi görünse de ciddi tecrübe gerektiren tekniklerdendir. Her hasta için uygun olmayabilir.
 

Açık Teknik Varis Ameliyatı
 

Klasik cerrahi teknik günümüzde çok uygulamasak da çok ilerlemiş lazer veya radyofrekans ile ameliyat şansını yitirmiş varislerde halen en iyi yöntemdir. 

 

 • Genel anestezi veya belden aşağısını uyuşturma altında yapılır. Kasık ve diz hizasına yapılan ufak kesi ile, sorunlu damar bağlantı yerlerinden ayrılır. Tel etrafına dolandırılarak çekilir ve dışarı çıkarılır. 

 • Ameliyat sonrası 1 gece hastanede kalabilir. Anestezinin etkisi geçer geçmez yürüyebilir. 

 • Ertesi günü taburcu edilir. 2-3 gün içinde günlük işine dönebilir.

 • Ağrı çok hafiftir. Asla hareket etmeyi veya yürümeyi engelleyecek şekilde değildir. 

 • Ardından 2-3 hafta varis çorabı giymek yeterlidir. 

 

Yan Dal Varislerinin Çıkartılması, Flebektomi
 

Ana büyük damara yukardaki tekniklerin biri uygulandıktan sonra eğer varsa büyük solucanvari, ciltten kabarık varisler çok küçük kesilerden daha doğrusu deliklerden tığ gibi bir alet yardımıyla çekilip çıkartılır.

Lokal anestezi ile yapılır. Tecrübeli ellerde dikiş atmak bile gerekmez. Büyük varisler için en kalıcı ve radikal tedavidir. Skleroterapi seanslarını çok azaltır.

Ameliyat sonrası hasta hemen o kötü görüntülerden kurtulmuş olur. Gereğinde yukardaki ameliyat teknikleri ile  kombine edilir. Ameliyat sonrası konforu etkilemez. 

 

Tüm bu ameliyat tekniklerinden hangisinin sizin için uygun olduğuna sizin vücut yapınıza, eşlik eden diğer sağlık parametrelerinize, damar çaplarınıza, damar seyrinize, yetmezlik bölgelerinize göre doktorunuz karar verir. Kimi zaman birkaç tekniğin aynı hastada kullanılması gerekir.

Ana damar yetmezliği varsa onu ortadan kaldırmadan sadece estetik amaçlı yapılan tedaviler kalıcı tedaviler değildir.

Op. Dr. Aybanu Gökçen varis tedavisi ile ilgili önemli bir bilginin altını çiziyor: "En iyi tedavi diye bir şey yoktur. Hasta için en uygun tedavi vardır."

Yayınlanma tarihi: 24/10/2017

-

Son Güncellenme: 23/11/2022

Misyonumuz, modern güzelliğe yapılan her yatırımın buna değer olduğu bir dünya yaratmaktır.

Başa Dön