Bahar Özbal tarafından yazılmış, Op. Dr. Elad Azizli tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır.

Ses Estetiği Nedir?

Ses estetiği ameliyatı, kişinin ses rengi ya da ses tonunun çok tiz (ince) ya da çok pes (kalın) olması, cinsiyetine ve özellikle fiziksel yapısına uygun olmaması gibi uyumsuzluk durumlarının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan cerrahi bir müdahaledir.
 
Kişinin ses tonunun olması gerektiğinden ince ya da kalın olması özellikle psikolojik açıdan yaşam kalitesine olumsuz etki eden bir sorundur. Ses estetiği ameliyatı, ses teli cerrahisi alanında uzman doktorlar tarafından yapılır ve sesin kalınlaştırılması ya da sesin inceltilmesi ile daha estetik ve uyumlu bir ses tonu elde edilmesine olanak tanır.
 
 

Ses estetiği ameliyatı açık ve kapalı ameliyat tekniği, lokal ve genel anestezi uygulaması gibi yöntem ve işleyiş farkları olan bir ameliyattır.
 
 Ortalama 30 dakika ile 2 saat aralığında ameliyat süresine sahip ses estetiği ameliyatı fiyatları da bu teknik detaylara bağlı farklılıklar içerir.
 
 Ameliyatın yapılacağı hastane, hastanenin lokasyonu, doktor, doktor ünvanı gibi pek çok yan etken de ses estetiği ameliyatı fiyatlandırması üzerinde etkilidir. Ses estetiği ameliyatı fiyatları ortalama 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Ses estetiği ameliyatı için en erken dönem ergenlik sonrası özellikle erkeklerde ses kalınlaşmasının gerçekleşmediği, sesin tiz kaldığı “mutasyonel falsetto” teşhisinin konulmasıyla yapılabilir. (18 yaş öncesi ses estetiği ameliyatı yapılamaz)

  • Kahve, sigara gibi alışkanlıklara bağlı ses tonunda kalınlaşma olan kadınlar,
  • Çocuksu ses tonlaması yaratacak kadar ince sesli kadınlar,
  • İletişim araçlarında cinsiyet ayrımının yapılamayacağı kadar kalın sese sahip kadınlar,
  • İletişim araçlarında cinsiyet ayrımının yapılamayacağı kadar ince sese sahip erkekler,
  • Ses tonu hem cinslerine oranla daha ince-tiz kalan erkekler,
  • Kariyer, sosyal statü gibi nedenlerle etkili ses rengine sahip olmak isteyen kişiler,
  • Cinsiyet değişimi ameliyatı sonrası değişimin yapıldığı cinsiyet ile uyumlu ses tonuna sahip olmak isteyen kadın ve erkekler,
ses estetiği ameliyatı için uygun adaylardır.


Ses estetiği ameliyatı “ses inceltme” ve “ses kalınlaştırma” amaçlarına yönelik planlanır ve uygulanır. Ses estetiği ameliyatları; açık ya da ağız içinden mikrocerrahi yöntemi ile genel ya da lokal anestezi altında yapılır. Sesin inceltilmesi için ses telleri gerilir, sesin kalınlaştırılması içinse gergin ses telleri esnetilir.
Ses estetiği ameliyatında ses tellerine ulaşmak için kişinin boyun bölgesinden kesi açılır
ya da ağız yoluyla kesi olmaksızın ameliyat gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin tercih edileceği yapılacak işlemin hacmi, kişinin istek ve beklentileri ve kişinin genel durumu ile doğrudan ilgilidir.
                 1. Ses İnceltme Amacıyla Ses Estetiği Ameliyatı:
Ses estetiği ameliyatı ses inceltme amacıyla yapılacaksa; lokal ve genel olmak üzere iki farklı anestezi yöntemi altında operasyon gerçekleştirilebilir. Seçilen anestezi işlemin büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Eğer seste küçük değişiklikler hedefleniyorsa o zaman ameliyat sırasında kişi kendi sesini duyabileceği lokal anestezi altında operasyon gerçekleştirilir. Küçük frekansta değişikliklerle sesin inceltileceği ses estetiği ameliyatı sırasında kişi, doktoru ile iletişim halindedir ve sesin nihai tonuna birlikte karar verir. Ameliyat ortalama 1,5-2 saat sürer.
Ses inceltme ameliyatında eğer büyük frekansta değişiklikler hedefleniyorsa o zaman ameliyat genel anestezi altında yapılır. Büyük frekanslı ses inceltme ameliyatlarında ses telleri gerilebildiği oranda gerilir ve zaman içinde (6 ay-1 yıl) ses tellerinin gevşemesi beklenir. Bu geçen sürenin sonunda ses, hedeflenen frekans değerine ulaşır. Büyük frekanslı ses inceltme ameliyatında ses tellerine ulaşmak için kişinin boyun bölgesinden kesi açılır ve ses tellerine ulaşılarak germe işlemi yapılır. Kesi ile yapılan ses estetiği ameliyatında kesi izi estetik dikiş ile kapatılacağı için iz kalmaz ve bölge 2-3 ay sonunda tamamen iyileşmiş olur.
               2. Ses Kalınlaştırma Amacıyla Ses Estetiği Ameliyatı:
Ses estetiği ameliyatı ses kalınlaştırma amacıyla yapılacaksa, lokal ve genel olmak üzere iki farklı anestezi yöntemi altında operasyon gerçekleştirilebilir. Seçilen anestezi işlemin büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Ses kalınlaştırma ameliyatında hedef ses tonuna ulaşmak için ses inceltmenin aksine ses telleri gerilmez gevşetilir. Ses tellerinin gevşetilmesi seste kalın tonların yakalanmasına olanak tanır, tıpkı telli bir enstrümanın akord edilmesi gibi…

Ses kalınlaştırma amaçlı ses estetiği ameliyatında kişi doktor ile iletişim halindedir. Operasyon süresince sesin alması gereken tonun yakalanmasına birlikte karar verilir. Uygulama lazer ile ağız bölgesinden girilerek yapılır, kesi yoktur. Ortalama 1,5-2 saat uzunluğunda bir ameliyattır.

Yüksek frekanslı ses kalınlaştırma ameliyatlarında ise boğaz bölgesinden açılan kesi ile kıkırdak yapıya ulaşılması söz konusudur. Bu durumda ameliyat genel anestezi altında yapılır ve kişi kendi sesini dinleyemez. Kıkırdak bölge gevşetilerek tok bir ses tınısı elde edilmesi hedeflenir. Ameliyat 30-40 dakika içinde tamamlanır. Kesi yeri estetik dikiş ile kapatılır. Ameliyat izi 2-3 ay sonunda belirsiz hale gelir.
İster inceltme ister kalınlaştırma amaçlı olsun ses estetiği ameliyatları sonrası ilk hafta mutlak ses istirahati yapılmalıdır.

Ses estetiği ameliyatları sonrası ilk günler kişinin hiç sesi çıkmayabilir bu geçici bir dönemdir bir iki gün sonra kişi sesine tekrar kavuşur.

Ses estetiği ameliyatları sonrasında sesin oturması ve nihai halini alması 6-12 ay zaman aralığında gerçekleşir. Öncesinde henüz ses telleri istenilen oranda gerilmediği ya da gevşemediği için duyulan ses beklenenden kalın ya da ince olabilir.

Ses estetiği ameliyatları sonrasında doktorunuz beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konularda sizi bilgilendirecektir. Ses tellerinin nemli kalması iyileşme süreci açısından önemlidir. Bu nedenle ameliyatı takip eden günlerde sıvı alımı arttırılmalı, asit içerikli gıdalardan ve içeceklerden uzak durulmalıdır.

Ses kalınlaştırma ameliyatı sonrası ilk altı ay ses tonunda dalgalanmalar olur. İlk haftalar ses telleri, üzerinde oluşan ödeme bağlı olarak çok kalınlaşır. Bu geçici bir süredir. 5-6.’ncı haftalardan sonra aşırı kalın bu ses tonu incelmeye başlar. Sesin incelmesi 3-4’üncü aylarda tekrar eder.
 
Ödemin ortadan kalkmasıyla birlikte yani 6’ncı aydan sonra ses tekrar kalınlaşma eğilimine girer ve 1 yılın sonunda ses nihai tonuna kavuşur. Sesin bu şekilde bir incelip bir kalınlaşması beklenen bir süreçtir.

Yayınlanma tarihi: 20/10/2017

-

Son Güncellenme: 06/07/2022

Misyonumuz, modern güzelliğe yapılan her yatırımın buna değer olduğu bir dünya yaratmaktır.

Başa Dön