Hastane Tipi
Şehir

Mide Küçültme Ameliyatında Fiyatlandırmaya Etki Eden Unsurlar

Bahar Özbal tarafından yazılmıştır. Son güncelleme: 13 Mayıs 2020

Mide küçültme ameliyatı fiyatlarında, ücretlendirmeyi belirleyen pek çok farklı unsur vardır.

mide küçültme ameliyatı fiyatı

Gerçekleştirilecek mide küçültme ameliyatının kapsamı, hastanede yatış süresi, mide küçültme ameliyatı öncesi ve sonrası tetkik ve takipler, doktor seçimi, hastane hatta mide küçültme ameliyatının gerçekleştirileceği hastanenin bulunduğu il, ilçe gibi pek çok kriter mide küçültme ameliyatı fiyatlarının değişiklik göstermesine neden olan faktörlerdir.

Bu makalemizde; mide küçültme ameliyatı fiyatı ne kadar sorusundan, mide küçültme ameliyatı Ankara, İzmir fiyatlarına kadar pek çok değerli bilgiyi bulabilirsiniz.

mide küçültme ameliyatı

Ortalama 6 ile 8 saat sürecek mide küçültme ameliyatı fiyatları üzerinde anestezi biçimi ve uygulanacak cerrahi yöntemin etkisi büyüktür. Mide küçültme ameliyatı, genel anestezi altında laparoskopik cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilir.

mide küçültme ameliyatı

Mide küçültme ameliyatı öncesi 1 gece, sonrası en az 2-3 gece hastanede yatış verilir.

Hastanede kalış süresi de mide küçültme ameliyatı fiyatlarına etki eder.
 

->Related Doctors<-

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatlarına Hastane Ücretlendirmesinin Etkisi

Mide küçültme ameliyatı fiyatlarına etki eden unsurlar içerisinde hastane fiyatları, genel fiyatlandırma üzerinden yüzde 60’lık bir dilimi kapsar.

Geride kalan yüzde 40’lık pay, ameliyatı yapacak doktor ünvanı, ameliyat sonrası kontroller, diyetisyen, psikolog gibi destek hekim giderleri ücret kalemleri üzerinden farklılıklar içerir.

tüp mide ameliyatı

Hastanede yatış süresi, ameliyathane ve doktor giderleri, standart tetkikler, zorunlu hallerde gelişen ek tetkikler mide küçültme ameliyatı fiyatlarının farklılık göstermesine neden olur.

Ayrıca hastanenin bulunduğu il, ilçe gibi lokasyon değerleri, bulunan bölgenin sosyo ekonomik durumu ile doğru orantılı fiyatlandırma yapılmasına neden olur.

Mide küçültme ameliyatının yapılacağı hastanenin devlet mi özel hastane statüsünde mi olduğu da Mide küçültme ameliyatı fiyatlarına etki eder.  

Devlet ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilecek mide küçültme ameliyatı, 2015 yılından bu yana kısmen SGK kapsamına alınmıştır.

Vücut kitle indeksi 40 kg/m2 ve üzeri olan kişiler için ameliyatın zorunluluğu endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı kurul raporu ile belgelenmesi halinde, ameliyat giderleri ve tedavi masrafları SGK tarafından kısmen karşılanmaktadır.

Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen ameliyatlarında ise fark ücreti alınmaktadır.

Belirlenen kriter dışındaki kişilerin ameliyat ücret yapılandırması “özel” olarak tanımlandığı için SGK kapsamında değerlendirilmemektedir.

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları İl ve İlçelere Göre Farklılık Gösterir

Mide küçültme ameliyatı fiyatları ilden ile hatta ilçeden ilçeye farklı ücretlerde karşımıza çıkar.

Ortalama bir mide küçültme ameliyatı 20.000 TL ile 80.000 TL arasında gerçekleştirilir.

Fiyatlar arasında adeta uçurum tabir edilen farkların oluşmasındaki en büyük neden, ameliyatın yapılacağı hastanelerin konumlandığı bölgelerin sosyo-ekonomik gücü ile doğrudan ilişkilidir.

Biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü diye değerlendirilemez.

Örneğin mide küçültme ameliyatı Ankara ücretleri ile İzmir arasında yüzde 50-60 oranında fiyat farkları söz konusudur.

tüp mide ameliyatı öncesi sonrası

Mide küçültme ameliyatı 2020 itibariyle Ankara’da 17.000 TL ile 35.000 TL fiyat aralığında yapılabilirken mide küçültme ameliyatı 2020 fiyatları İzmir’de 45.000 TL ile 75.000 TL fiyat aralıklarına kadar çıkarken mide küçültme ameliyatı 2020 fiyatları Adana’da 20.000 TL ile 35.000 TL arasında gerçekleştirilir.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler birçok hastane ve doktor seçeneğine sahiptir.

Bu lokasyonlarda özel hastaneler kadar devlet hastanesi seçeneği ya da devlet anlaşmalı kurum seçenekleri söz konusudur.

Nişantaşı İstanbul

İstanbul Nişantaşı semtindeki bir özel hastanede, mide küçültme ameliyatı fiyatları doktor ünvanına da bağlı olarak en yüksek fiyatlandırma değerine sahipken, Maltepe ya da Beylikdüzü gibi semtlerde yarı SGK anlaşmalı kurumlarda ortalama 15.000 TL ile 20.000 TL fiyat aralığında mide küçültme ameliyatı yapılabilmektedir.

Ankara tüp mide ameliyatı fiyatı

Mide küçültme ameliyatı Ankara fiyatlarında da semtler arası farklar söz konusudur.

Çankaya’da konumlanan bir özel hastane ile Etimesgut’ta konumlanan bir özel hastane arasında fiyat farkları vardır.

İzmir'de tüp mide fiyatları

İzmir mide küçültme ameliyatı fiyatlarında da semtler arası farkları vardır.

İzmir Konak-Bornova semtlerinde konumlanan hastanelerin ücretlendirmeleri ile Buca, Karşıyaka’da konumlanan hastanelerinin mide küçültme ameliyatı fiyatları arasında da farklar söz konusudur.