Hastane
Şehir

Ağrılı yağlanma sendromu olarak da adlandırılır.  Daha çok bacakları bazen de kollarda oluşmuş kronik bir yağ dokusu hastalığıdır.