Mide Küçültme Ameliyatında Fiyatlandırmaya Etki Eden Unsurlar

Mide Küçültme (Tüp Mide)

Bahar Özbal tarafından yazılmış, Doç. Dr. Mustafa Atabey tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır.

Mide Küçültme Ameliyatında Fiyatlandırmaya Etki Eden Unsurlar

Mide küçültme ameliyatı fiyatlarında, ücretlendirmeyi belirleyen pek çok farklı unsur vardır.

Gerçekleştirilecek mide küçültme ameliyatı riskleri, hastanede yatış süresi, mide küçültme ameliyatı öncesi ve sonrası tetkik ve takipler, kullanılan malzemelerim özelliği, doktor seçimi, hastane ve hatta mide küçültme ameliyatının gerçekleştirileceği hastanenin bulunduğu il, ilçe gibi pek çok kriter mide küçültme ameliyatı fiyatlarının değişiklik göstermesine neden olan faktörlerdir.

tüp mide ameliyatıAyrıca kilo verme için başvurulan mide küçültme ameliyatı sonrası iyileşme sürecinin sleeve gastrektomi veya gastrik bypass ameliyatı gibi farklı tekniklere göre değişkenlik gösterirdiğini de bu noktada vurgulamak isteriz.

Genel anlamda mideye tüp şeklinde yapılan bu operasyonların birincil hedefi hastaya tokluk hissi verip erken doygunluğa ulaşmasını sağlamak ve konforlu bir süreç yaşatmaktır.

Bu makalemizde; mide küçültme ameliyatı fiyatı ne kadar sorusundan, mide küçültme ameliyatı İstanbul, Ankara, İzmir fiyatlarına kadar pek çok değerli bilgiyi bulabilirsiniz.

İstanbul'da hizmet veren ve Genel Cerrahi Uzmanı olan Doç. Dr. Mustafa Atabey de mide küçültme operasyonları gerçekleştirmektedir.

Mustafa Atabey whatsapp butonu

Ortalama 2 ila 4 saat sürecek mide küçültme ameliyatı fiyatları üzerinde anestezi biçimi ve uygulanacak cerrahi yöntemin etkisi büyüktür. Mide küçültme ameliyatı, genel anestezi altında laparoskopik cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilir.

Mide küçültme ameliyatı öncesi 1 gece, sonrası ortalama 2-3 gece hastanede yatış verilir.

İyileşme sürecine bağlı olarak mide küçültme ameliyatından sonra hastanede kalış süresi de mide küçültme ameliyatı fiyatlarına etki eder.

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatlarına Hastane Ücretlendirmesinin Etkisi

mide küçültme fiyatMide küçültme ameliyatı fiyatlarına etki eden unsurlar içerisinde hastane fiyatları, genel fiyatlandırma üzerinden yaklaşık %60’lık bir dilimi kapsar.

Geride kalan yaklaşık %40’lık pay, ameliyatı yapacak doktor unvanı, ameliyat sonrası kontroller, kullanılan malzemelerin niteliği, diyetisyen, psikolog gibi destek hekim giderleri ücret kalemleri üzerinden farklılıklar içerir.

Hastanede yatış süresi, ameliyathane ve doktor giderleri, standart tetkikler, zorunlu hallerde gelişen ek tetkikler mide küçültme ameliyatı fiyatlarının farklılık göstermesine neden olur.

Ayrıca hastanenin bulunduğu il, ilçe gibi lokasyon değerleri, bulunan bölgenin sosyo ekonomik durumu ile doğru orantılı fiyatlandırma yapılmasına neden olur.

Mide Küçültme Ameliyatları SGK Kapsamında Mı?

tüp mide ameliyatıMide küçültme ameliyatının yapılacağı hastanenin devlet mi özel hastane statüsünde mi olduğu da mide küçültme ameliyatı fiyatlarına etki eder.  

Devlet ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilecek mide küçültme ameliyatı, 2015 yılından bu yana kısmen SGK kapsamına alınmıştır.

Vücut kitle indeksi 40 kg/m2 ve üzeri olan kişiler için ameliyatın zorunluluğu endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı kurul raporu ile belgelenmesi halinde, ameliyat giderleri ve tedavi masrafları SGK tarafından kısmen karşılanmaktadır.

Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen ameliyatlarında ise fark ücreti alınmaktadır.

Belirlenen kriter dışındaki kişilerin ameliyat ücret yapılandırması “özel” olarak tanımlandığı için SGK kapsamında değerlendirilmemektedir.

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları İl ve İlçelere Göre Farklılık Gösterir

ameliyatta fiyat farklarıMide küçültme ameliyatı fiyatları ilden ile hatta ilçeden ilçeye farklı ücretlerde karşımıza çıkar. Ortalama bir mide küçültme ameliyatı 25.000 TL ile 85.000 TL arasında gerçekleştirilir.

Fiyatlar arasında adeta uçurum tabir edilen farkların oluşmasındaki en büyük neden, ameliyatın yapılacağı hastanelerin konumlandığı bölgelerin sosyo-ekonomik gücü ile doğrudan ilişkilidir.

Fiyata bakarak b
iri diğerinden daha iyi ya da daha kötü diye değerlendirilemez.

Örneğin mide küçültme ameliyatı Ankara ücretleri ile İzmir arasında yüzde 50-60 oranında fiyat farkları söz konusudur.

  • Mide küçültme ameliyatı 2022 itibariyle Ankara’da 12.000 TL ile 40.000 TL fiyat aralığında yapılabilirken

  • Mide küçültme ameliyatı 2022 fiyatları İzmir’de 25.000 TL ile 65.000 TL fiyat aralıklarına kadar çıkarken

  • Mide küçültme ameliyatı 2022 fiyatları Adana’da 25.000 TL ile 40.000 TL arasında gerçekleştirilir.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler birçok hastane ve doktor seçeneğine sahiptir.

Bu lokasyonlarda özel hastaneler kadar devlet hastanesi seçeneği ya da devlet anlaşmalı kurum seçenekleri söz konusudur.

İstanbul Nişantaşı semtindeki bir özel hastanede, mide küçültme ameliyatı fiyatları doktor unvanına da bağlı olarak en yüksek fiyatlandırma değerine sahipken, Maltepe ya da Beylikdüzü gibi semtlerde yarı SGK anlaşmalı kurumlarda ortalama 20.000 TL ile 25.000 TL fiyat aralığında mide küçültme ameliyatı yapılabilmektedir.

Mide küçültme ameliyatı Ankara fiyatlarında da semtler arası farklar söz konusudur. Çankaya’da konumlanan bir özel hastane ile Etimesgut’ta konumlanan bir özel hastane arasında fiyat farkları vardır.

İzmir mide küçültme ameliyatı fiyatlarında ise Konak ve Bornova semtlerinde konumlanan hastanelerin ücretlendirmeleri ile Buca ve Karşıyaka’da konumlanan hastanelerin mide küçültme ameliyatı fiyatları arasında farklar söz konusudur.


Yayınlanma tarihi: 27/07/2018

-

Son Güncellenme: 03/06/2022

Başa Dön