Medikal Turizm Sektörüne Ticaret Bakanlığı’ndan Teşvik


Emel Gerdaneri tarafından yazılmıştır.

Medikal Turizm Sektörüne Ticaret Bakanlığı’ndan Teşvik

Türkiye Ticaret Bakanlığı, yerel işletmelere medikal ve sağlık turizmini geliştirmeleri için önemli yatırım teşvikleri sunuyor. 2015/8 Sayılı “Döviz Getirici Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi” Hakkında Tebliğ'de açıklandı.

Söz konusu tebliğ, Türkiye'de hizmet sektörlerinin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla tebliğden yararlanacak kişilerin yürütecekleri faaliyetlere ilişkin belirli giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Sağlık Turizmi Belgesi Şart Koşuldu

sağlık turizmi belgesiMedikal ve sağlık turizmi teşviklerinden yararlanabilmek için öncelikle sağlık turizmi yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Bir hastanenin yurt dışında ön tanı merkezi kurması durumunda, bu tesisin kirasının %60'ı dört yıl süreyle bakanlık tarafından karşılanır ve 10 üniteye kadar destek sağlanır.

Merkez açıldıktan ve reklam faaliyetleri başladıktan sonra, dört yıl süreyle %60'lık geri ödemesiz hibe daha verilir.

Firmalar bir konferans veya fuara katılmak istedikleri takdirde, fuar katılım giderleri ve en fazla iki temsilcinin ulaşım masrafları için %50 geri ödemesiz hibe alabilirler.

Türkiye'ye uluslararası hasta getiren acentelere yapılan komisyon ödemelerinde dört yıl süreyle %50 oranında destek ayrılmaktadır.

Mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere herhangi bir dış pazara girmek için gereken raporların ödemelerinin %60'ı ile yabancı şirket satın almaları için danışmanlık hizmetlerine ilişkin harcamaların %60'ı için geri ödemesiz hibe alınabilir.

Geri Ödemesiz Hibe

hibeUluslararası piyasalarda rekabet avantajını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığınca belirlenen konularda firma, kuruluş ve uzmanlardan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler için %50'ye kadar geri ödemesiz hibe talep edilebilir.

Ticaret Bakanlığı'nın bu kapsamda desteklediği teşvikler çok cazip. Doğru kullanılırsa medikal ve sağlık turizmi her yıl önemli ölçüde artacaktır.

Türkiye'nin hedefi, 2023 yılına kadar iki milyon uluslararası hastayı Türkiye'de tedavi etmek.

TUİK verilerine göre…

TUİKTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'yi sağlık turizmi için 388.000 yabancı ziyaret etti ve 2020'de 550 milyon dolar gelir elde edildi.

2021 için karşılaştırılabilir TÜİK rakamları 642.000 kişidir (Avrupa'dan 400.000 kişi dahil) ve gelirler 1.05 milyar dolara yükseldi.

Sektördeki bazı yerliler, kayıt dışı gelirler dahil edildiğinde gelirlerin aslında 2,5 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Çoğu yabancı kozmetik cerrahi, saç ekimi, kalp-damar cerrahisi, diş hekimliği, ortopedi, kanser tedavisi ve tüp bebek için Türkiye'yi ziyaret ediyor.


Yayınlanma tarihi: 16/06/2022

-

Son Güncellenme: 16/06/2022

Başa Dön