Liposuction (Yağ Aldırma) Fiyatı 2021 Ne Kadardır?

Liposuction (Yağ Aldırma)

Bahar Özbal tarafından yazılmış, Op. Dr. Hüseyin Kandulu tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır.


Liposuction (Yağ Aldırma) Fiyatı 2021 Ne Kadardır?

Liposuction (Liposakşın) fiyatları birçok farklı kritere bağlı olarak ücretlendirilir. Bu kriterleri aşağıda sizin için sıraladık: 

 • Öncelikli olarak liposuction (liposakşın) yaptıracak kişinin hangi bölge ya da bölgelerinden ne oranda yağ çıkarılacağının analiz edilmesi gerekir. Tek bölge liposuction (liposakşın) uygulaması ile birden çok bölgeye uygulanacak  liposuction (liposakşın) arasında ciddi bütçe farklılıkları vardır. Çıkarılacak yağ miktarı ameliyatın süresine etki ettiği için bu aşamanın da liposuction (liposakşın) fiyatlarına yansıması farklıdır.
 • Ayrıca ameliyatın kapsamı, hastanede yatış süresini belirler. Genellikle liposuction (liposakşın) ameliyatı sonrası hastanede 1 gece yatış verilir ve ertesi gün kişi taburcu edilir, ancak kapsamı geniş ameliyatlarda hastanede yatış süresi 2 geceye çıkarılabilir, bu durumda liposuction (liposakşın) ameliyatı fiyatında da değişiklik olacaktır.
 • Liposuction (Liposakşın) ameliyatı ile birlikte planlanan farklı estetik uygulama ve ameliyatlar da vardır. Örneğin, bir bölgeden toplanan yağın başka bir bölgede dolgu amaçlı kullanımı gibi. Bu tip çoklu ameliyatlarda liposuction (liposakşın) fiyatlarına ek olarak gerçekleştirilecek ikincil uygulamanın da bütçelendirilmesi söz konusudur. 
 • Liposuction (Liposakşın) fiyatlarını etkileyen bir diğer konu da ameliyatı gerçekleştirecek doktorun ücretidir. Ünvanlarına, bilinilir olmak gibi koşullara bağlı olarak her doktorun ücreti bir diğerinden farklıdır.
 • Doktorun bağlı olduğu  klinik ve hastanenin bulunduğu semt, il, ilçe gibi detaylar da liposuction fiyatlarını belirleyen unsurlardandır. 
 • Liposuction (Liposakşın) ameliyatının hangi teknik ile yapılacağı da fiyatlar üzerinde etkilidir.

İllere göre liposuction (yağ aldırma) fiyatları

Liposuction (yağ aldırma) fiyatlarına iller bazında bakacak olursak, en yüksek tavan ücretleri İstanbul ve İzmir’de karşımıza çıkar.

Bu illeri Ankara takip etmektedir. Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep gibi iller ortalama fiyat değerleri ile makul liposuction (yağ aldırma) fiyat düzeyini yakalar. 

İstanbul’da yağ aldırma fiyatları; Nişantaşı, Levent ve Yeşilköy’de ortalama 12.000 TL ile 35.000 TL aralığında en yüksek değere sahip semtler olarak karşımıza çıkar. İstanbul liposuction (liposakşın) fiyatları Üsküdar, Beylikdüzü, Maltepe gibi ilçelerde ortalama 8.000 TL ile 20.000 TL aralığında gerçekleştirilir.

İzmir’de liposuction fiyatları; ortalama 10.000 TL ile 25.000 TL aralığındaki ameliyat bedeli ile en yüksek Bornova ve Torbalı’da karşımıza çıkıyor. Karşıyaka ve diğer semtlerde İzmir Liposuction (Liposakşın) fiyatları ortalama 8.000 TL ile 15.000 TL aralığında gerçekleştirilir.

Ortalama 6.500 TL ile 20.000 TL fiyat aralığı ile Ankara liposuction (liposakşın) fiyatları diğer iki büyük ile göre daha makul düzeylerde yapılır. 

Bölgelere göre liposuction (yağ aldırma) fiyatları

 • Yüzden yağ aldırma: Yağ aldırma fiyatı, uygulamanın yapılacağı liposuction tekniğine göre fiyat farklılıklar içerir. Sadece gıdı, sadece yanak ya da her iki alandan da yağ aldırmanın söz konusu olduğu durumlarda yüzden yağ aldırma fiyatı farklılık gösterir. Ayrıca yüzden yağ aldırma operasyonun uygulanacağı il ve klinik gibi detaylar da yağ aldırma fiyatına etki eder. 2020’de ortalama olarak 2.000 TL ile 15.000 TL fiyat aralığında yüzden yağ aldırma ameliyatı yapılabilir.
 • Sırttan yağ aldırma: Yağ aldırma fiyatı, uygulamanın yapılacağı liposuction tekniğine göre fiyat farklılıklar içerir. Sırt oldukça geniş bir bölgedir. Sırt yüzeyinin hangi alan ya da alanlarından yağ alınacağı, hangi teknik ile ne kadarlık bir yağ oranının alınacağı gibi konular sırttan yağ aldırmak kaç para sorusuna yanıt vermeyi zorlaştırır. Sırttan yağ aldırmak 2020 itibariyle ortalama 10.000 TL ile 30.000 TL fiyat aralığında yapılabilir.
 • Koldan yağ aldırma: Yağ aldırma fiyatı, uygulamanın yapılacağı liposuction tekniğine göre fiyat farklılıklar içerir. Koldan yağ aldırma ameliyatı genellikle “arm lift” yani kol germe ameliyatı ile birlikte planlanır. Aynı zamanda yapılsa de her iki ameliyat da ayrı ayrı fiyatlandırılır. Koldan yağ aldırmak 2020 itibariyle ortalama 6.000 TL ile 20.000 TL fiyat aralığında yapılabilir. 
 • Göbekten yağ aldırma: Göbekten yağ aldırma fiyatları, ameliyatın tekniği ve çıkarılacak yağ oranına göre değişiklik gösterir. Göbekten yağ aldırma fiyatlarına etki eden bir diğer konu da ameliyatın tek başına mı yapılacağı yoksa beraberinde ona eşlik edecek bir abdominoplasty ve benzeri operasyonların planlanıp planlanmadığıdır. Göbekten yağ aldırma fiyatları 2020 itibariyle ortalama 10.000 TL ile 30.000 TL aralığında yapılır. Ameliyatın yapılacağı il, ilçe, hastane, doktor, hastanede yatış süresi gibi detaylar göbekten yağ aldırma fiyatlarının bu kadar geniş spektrumlu olmasına etki eder.  
 • Basen ve kalçadan yağ aldırma: Basenden yağ aldırma fiyatları, ameliyatın tekniği ve çıkarılacak yağ oranına göre değişiklik gösterir. Basenden yağ aldırma fiyatları 2020’de ortalama 10.000 TL ile 30.000 TL aralığında yapılır.  Ameliyatın yapıldığı, il, ilçe, hastane, doktor, hastanede yatış süresi gibi detaylar da basenden yağ aldırma fiyatlarına etki eden unsurlardandır.
 • Bacaktan yağ aldırma: Bacaktan yağ aldırma fiyatları, yapılacak liposuction ameliyatının hangi bölgeyi kapsayacağına, tek bir bölüm mü yoksa tüm bacak mı uygulama yapılacağı, yapılacak uygulamanın tekniği ve çıkarılacak yağ oranına göre değişiklik gösterir. Bacaktan yağ aldırma fiyatları ameliyatın yapıldığı, il, ilçe, hastane, doktor ve eşlik edecek işlemlere bağlı olarak da değişiklik gösterir. Genellikle basenden yağ aldırma ameliyatı ile birlikte planlanır.

Yayınlanma tarihi: 20/02/2019

-

Son Güncellenme: 14/07/2021

Liposuction (Yağ Aldırma) ile ilgili yazılar