İstediğimiz Ses Tonuna, Ses Estetiği ile Ulaşabilir Miyiz?

Ses Estetiği
Ses Estetiği tedavisinde öne çıkan doktorlar
Tüm Doktorlar

İstediğimiz Ses Tonuna, Ses Estetiği ile Ulaşabilir Miyiz?

Doç. Dr. Erhan Demirhan ses tonu değişikliğinin, diğer bir ifadeyle sesin akordunu yapmanın artık çok daha mümkün olduğunu ve ses cerrahisi tekniklerinde son yıllarda yaşanan gelişmelerin bunu desteklediğini açıkladı.

Doç. Dr. Erhan Demirhan

Yoğun olarak ses hastalıkları üzerine çalışmalar yapan hekimler arasında yer alan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erhan Demirhan ses estetiği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Uzmanlığına başvuran kadın ve erkek hastaların çoğunlukla ses tonunun genele göre daha kalın veya ince olmasından yakındıklarını belirtti. Ses tonundaki bu bozukluk veya farklılıkların bazı hastalarda ileri seviyede olduğunu ve bunun sosyal hayatta onları zorladığını ifade etti.

Demirhan; “İleri derecede ince sese sahip olan erkek bir hasta, telefon konuşmalarında ‘hanımefendi’ şeklinde hitap edilmesinden ya da kalın ses tonuna sahip kadın hastalar da telefonda seslerinin erkek sesi olarak algılanmasından şikayetçi olabiliyor.”

trans birey
“Ses estetiği uygulamalarının önemli bir kısmını da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş trans bireyler oluşturuyor.”

Ses Estetiği Adayları

Ses estetiği operasyonu adaylarının, ses tonundan hoşnut olmayan kadın erkek tüm hastalar olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Demirhan; “Bu hastaların ses estetiğiyle hayatları değişmekte ve yeni sesleriyle yeni bir hayata başlamaktadırlar. Ses estetiğinde uyguladığımız bir çok ameliyat tekniği var ve uygulayacağımız teknik, hastadan hastaya değişiklik gösteriyor” dedi.

Ses Teli Muayenesi

ses muayenesi

Ses estetiği ameliyatı öncesinde yapılan ses teli muayenesinin önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Erhan Demirhan, yapılacak ameliyatın tekniğine bu muayene ve ses analizi sonucunda karar verilebildiğini söyledi.

En Uygun Teknik

ses estetiği tekniği
Operasyon ile ilgili bilgiler veren doktor, şunları ekledi; “Erkek hastalarda uyguladığımız ses kalınlaştırma ameliyatlarını genellikle hasta uyanıkken lokal anestezi altında, boyuna yapılan küçük bir kesiyle gerçekleştiriyoruz.

Hastanın ihtiyacı olan sesteki kalınlaşma miktarına uygun teknik belirlendikten sonra, ameliyat sırasında hastayı konuşturarak gerekli ayarlamaları yapıyor ve istediğimiz ses tonuna ulaşıyoruz.”

“Kadınlarda veya erkekten kadına cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş trans bireylerde uyguladığımız ses inceltme ameliyatları ise seçilen ameliyat tekniğine göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştiriliyor.”

Sesin Rengi Değil, Tonu Değişiyor

gırtlak görseli
Doç. Dr. Demirhan, kendisine başvuran hastaların genellikle beğendikleri bir ünlünün sesine sahip olmayı istediklerini ve bunun mümkün olup olmadığını sorduklarını belirtti. Ancak uygulanan bu operasyonun gırtlakta yapılan değişiklikler sonucu yalnızca ses tonunu değiştirdiğini söyledi.

Kişilerin ses renginin oluşumunda gırtlak haricinde dil, dil kökü, sinüs boşluğu, damak ve burun gibi anatomik yapılar da rol alıyor.

boyun görseli
Demirhan; “Ses estetiğiyle sesinizi beğendiğimiz birinin sesine dönüştürmek maalesef mümkün değil. Fakat ne olursa olsun, ses estetiği ameliyatları yüksek başarıyla uygulanmaktır ve ses estetiği sonrası hastalar yaş, cinsiyet ve fiziksel özelliklerine uygun bir sese kavuşmaktadırlar.” dedi.

Yayınlanma tarihi: 10/06/2021

-

Son Güncellenme: 03/01/2022

Başa Dön