Hangisi acil, hangisi elektif? Plastik cerrahlar pandemi süreci için elektif cerrahi rehberi hazırladı!


Covid19’la mücadelede Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlere, uzmanlık dernekleri de kendi üyeleri ve hastaları için uyarı ve eylem planlarıyla destekliyor.

plastik cerrahi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD); bu konuda sorumluluk gösteren ilk meslek örgütleri arasında. Dernek, 17 Mart 2020 tarihinde yaptığı bir duyuru ile tüm hastaneler, kamu ya da özelde çalışan plastik cerrahların elektif işlemleri ertelemesini veya iptal etmesini önerdi. Bu süreçte Avrupa’da birçok ülkede elektif ameliyatlar durduruldu. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği de üyelerini benzer biçimde uyardı.

Sağlık Bakanlığından Elektif ameliyatları erteleyin genelgesi

Sağlık Bakanlığı 17/03/2020 tarih ve 14500235-403.99 sayılı genelge ile sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması için acil olmayan elektif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması ve yoğun bakım ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen gösterilmesini istedi.

Acil cerrahi girişimle diğerlerini ayırmak

Acil cerrahi girişimler, hızlı gelişen bir olay sonucunda hayatın, organların veya uzuvların tehdit altında olması sebebiyle başvurulan ve acil olarak uygulanmadığı takdirde organ, uzuv veya can kaybıyla sonuçlanacak cerrahi girişimler olarak tanımlanabilir. Bu kapsam dışındaki tüm girişimler elektif cerrahi girişim olarak değerlendirilebilirse de ortak akıl ile acil olmayan işlemlerin listelenmesi ve hangi durumlarda ameliyat edilmesi gerektiğinin vurgulanması önemlidir.

Plastik cerrahi disiplininin geniş kapsamı nedeniyle tüm elektif ameliyatların aynı gerekçelerle aynı anda ertelenebilmesi mümkün değildir ve özenli ve hemen her zaman hastaya özgü bir değerlendirme gerektirir.

Plastik Cerrahi için Elektif Cerrahi Rehberi

Amerikan Cerrahi Birliği (ACS), covid-19 pandemisi döneminde Elektif Cerrahi Duyarlılık Skalası (Elective Surgery Acuity Scale - ESAS) kullanımını tavsiye etmekte. Türkiye’de de TPRECD bu konuda sorumlu bir davranış sergileyerek; meslektaşlarına yardımcı olmak üzere plastik cerrahi işlemlerine yönelik bir çalışma hazırladı.

TPRECD üyelerinden Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Bülent Saçak, Dr. Mustafa Önal, Dr. Öğr Üyesi  Nihal Kocaaslan, Dr. Mehmet Cömert ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Ömer Berköz‘ün hazırladığı skala; Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin kapsamı içindeki cerrahi girişimler için bir tavsiye niteliği taşıyor.

Neden böyle bir rehber hazırlandı?

Rehberi hazırlama süreci hakkında bilgi veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden, TPRECD üyesi Doç. Dr. Bülent Saçak;

"Pandemi daha Türkiye'ye gelmeden, diğer ülkelerde sağlık sistemlerine ne kadar büyük bir yük getirdiğini okuyup takip etmeye başladık. Salgının ağırlığının sadece enfekte hastaları karşılayan ve tedavi eden bölümlerin değil, tüm branşların pratiğini kaçınılmaz olarak değiştirdiğini gördük. Hastalığın Avrupa ve Amerika'da yaygınlaşmasıyla cerrahi örgütleri ve branş dernekleri, üyelerine bilgilendirici metinler ve detaylı kılavuzlar hazırladılar.

Salgının Türkiye'ye ulaşması, ameliyathanelerimizin kısmen de olsa kapanması ve Sağlık Bakanlığı genelgeleri bizleri de hasta ve endikasyon seçimi yaparken güvenebileceğimiz bir kaynak aramaya itti. Genel cerrahi, üroloji gibi bazı branşlarda yabancı ve ulusal derneklerin böyle kılavuzlar hazırlamış olduğunu, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında ise böyle bir rehberin eksik olduğunu gördük. Derneğimizin başkanı ve yönetim kurulunun da onayını alarak kapsamlı bir literatür taramasının ardından bu rehberi hazırladık.

Branşımız ameliyat çeşitliliğinin çok geniş olduğu bir disiplin, hazırladığımız rehber tüm ameliyatları ve her durumu kapsamasa da, tüm plastik cerrahlar için bu özel dönemde yol gösterici ve tavsiye niteliğinde bir rehberdir. Ameliyat çeşitliliği nedeniyle hangi hastanın ameliyatı ertelendiğinde daha çok zarar görebileceği, hangisinin ise enfekte olma riski nedeniyle yarardan çok zarar görebileceğini ön görerek meslektaşlarımıza ve hastalarımıza hazırladığımız rehberin pratik bir yol gösterici olabileceğini düşünüyor, fayda sağlamasını umuyoruz." açıklamasını yaptı.

KONUYLA İLGİLİ DOSYAYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Yayınlanma tarihi: 16/04/2020

-

Son Güncellenme: 25/02/2021

Başa Dön