Hakkında Yapılan Eleştirilere Erişim Yasağı İsteyen Doktora Yargıtay'dan Ret


Hakkında Yapılan Eleştirilere Erişim Yasağı İsteyen Doktora Yargıtay'dan Ret

Kadınlara yönelik bir formata sahip olan internet sitesinde, estetik uygulamalar yapan doktor hakkında şikayetlere yer verildi. Hastalar yaptıkları yorumlarda , doktorun davranışlarını ve olumsuz yanlarını dile getirdiler. Yorumların yapılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen olumsuz yorumların internet sitesinde yer aldığını belirten doktor, yapılan yorumlara erişim yasağı gelmesi için mahkemeye başvuruda bulundu, ancak mahkeme doktorun talebini reddetti.

hasta doktor görüşmesi

Doktor çıkan karar itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği de doktor hakkında yapılan yorumların ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve karar kesinleşti. Adalet bakanlığı,ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kararın kanun yararına bozulması talep edilince, konu Yargıtay 19. Ceza Dairesine devredildi ve doktorun mesleğini icra ettiğine dikkat çekilerek; yorumlara halen ulaşılabilir olmasının, başvuru sahibinin mesleki haysiyetini zedeleyici nitelikte olduğu, yazı içeriğinin eleştiri sınırını aştığı ve başvuranın istememesine rağmen, geçmişinde yer eden olumsuz tecrübelere dair yazılara, toplum tarafından istenen her anda kolaylıkla ulaşılmasının başvuranın kişilik hakkını zedelediği iddiaları hatırlatıldı.

İnternette yer alan içeriğin erişime kapatılması tedbirinin, başvuranın kişilik haklarını ihlal ettiğini ve yorumların "bir an önce" internet ortamından kaldırılması, gerek kişilik haklarının gerekse kamu düzeninin korunması açısından elzem olduğu belirtildi.

Doktor, Kamusal Bir Faaliyette Bulunmaktadır

estetik uygulama yapan doktorlar

Çıkan  kararda, başvuru sahibi doktorun daha önce de pek çok estetik operasyon yaptığı ve kendi kliniğinde serbest olarak gerçekleştirdiği faaliyetin kamusal bir faaliyet olduğu belirtildi.
Başvuru sahibinin erişim yasağı istediği internet sitesinin kadınlara yönelik paylaşımlar yapan bir forum sitesi olduğu da hatırlatılan kararda şu ifadeler kullanıldı:

• “Başvuranın kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği forumdaki yazılar, başvuran doktorun cerrahi operasyonu üzerlerinde gerçekleştirdiği hastaların, başlarından geçenleri, çektikleri acıyı, ayrıca doktorun kendilerine bu operasyon sırasında gösterdiği tavır ve davranışları dile getirdikleri paylaşımlardan oluşmaktadır.

• Başvuranın dilekçesi ekinde sunduğu internet sayfa çıktıları incelendiğinde; aynı operasyonu yaptığı eski hastaların, başvuran doktorun kendilerine gösterdiği tavır ve davranışlarından olumsuz şekilde etkilendiklerini, kendilerinin yeterince aydınlatılmadığını, çok ağır acı çeken ve şifa bulamayanların ise başvuran doktor hakkında yasal süreç başlattıklarını ve şikayetçi olduklarını yazdıkları, bu doktorla tanıştıklarına pişman olduklarını ifade ettikleri görülmektedir.

Doktorun Özel Yaşamı, Şeref Ve Haysiyetine Zarar Verecek Yorumlar Bulunmuyor

yargıtay
• Dolayısıyla yapılan eleştirilerin odak noktasının doktorun kamu hizmetini yerine getirirken hastalarına ilgi, saygı ve hizmetin gereği olan prosedürlere riayet göstermediği yönünde toplandığı anlaşılmaktadır. Başvuran vekilinin dilekçesinde belirtildiği gibi yorum sahiplerinin doktorun kişisel yaşamı, şeref ve haysiyetini hedef alan ifadelerinin bulunmadığı, başvuranın mesleki kariyerine ilişkin olarak ise doktorun mesleki yeterliliğine dair kötü niyetli, mesleki geçmişi ve kariyerini hedef alan ifadelere yer verilmediği görülmektedir.

• Sonuç olarak, başvuranı tanıyan, ondan kamu hizmeti alan kişilerin paylaşımda bulunması görüş, öneri ve şikayetlerini ifade özgürlüğü kapsamını aşmadan dile getirmelerinin normal olduğu, başvuranın talebi gibi bu yorumların bulunduğu internet ortamının erişime engellenmesinin ise demokratik toplum gereklerine aykırı ve ölçüsüz olacağı değerlendirilmiştir. Başvuranın talebi, Sulh Ceza Hakimliği'nce, her ne kadar da başvuruya konu yorumları yapan kişilerin ve içerikleri yayınlayan sitenin savunma yapabilme imkanları olmadığından bahisle konuyla doğrudan doğrudan ilgisi olmayan bir Anayasa Mahkemesi kararına atıfla reddedilmiş ise de; sert bir üslupla yapılan paylaşımların eleştiri sınırları içinde kaldığı ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine de işaret edildiğinden, sonuç olarak bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yayınlanma tarihi: 21/05/2021

-

Son Güncellenme: 21/05/2021

Başa Dön