Estetik Davalarında Zorunlu Arabuluculuk


Av. Arb. Bahadırhan Tabak tarafından yazılmıştır.

Estetik Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Av. Arb. Bahadırhan Tabak “Estetik Hukuku” serimizde bu hafta Estetik Davalarında Zorunlu Arabuluculuk konusunu değerlendiriyor:

Bahadır bey, “Estetik Davalarında Zorunlu Arabuluculuk” konusunda değerli bilgilerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz:

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıkları bakımından 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan arabuluculuk müessesesi 22 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Tüketici Mahkemesi’nin görevli olduğu uyuşmazlıklar bakımından zorunlu dava şartı haline getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre Tüketici Mahkemesi’nde dava açacak olanların dava öncesinde arabulucuya başvurması ve kanunda öngörülen arabuluculuk sürecinin tamamlaması zorunludur. Hasta-hekim arasındaki hukuki uyuşmazlıklar bakımından da Tüketici Mahkemeleri görevli olduğundan estetik davaları da zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Arabuluculuk Zorunlu Olarak Gerçekleştirilir

arabulucu görüşmeleriKamu hastaneleri ve üniversitelerde gerçekleştirilen estetik operasyonlar bakımından idari yargı görevli olduğundan bu durumda idareye karşı açılacak maddi ve manevi tazminat talepli davalarda arabuluculuk uygulanmaz.

Ancak bunun dışında kalan özel hastane ve tıp merkezlerinde gerçekleştirilen işlemler açısından adli yargı görevlidir ve arabuluculuk zorunlu olarak gerçekleştirilir.

Bu noktada ayrıca uyuşmazlığın miktarı yani talep edilecek maddi ve manevi tazminat veya bedel iadesi taleplerinin toplam miktarı önem arz etmektedir.

Eğer toplam talep miktarı 11.330,00 TL’nin altında ise uyuşmazlık bakımından Tüketici Mahkemeleri değil Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Tüketici Hakem Heyetinin görevli olduğu uyuşmazlıklar bakımından ise arabuluculuk zorunlu değildir, doğrudan heyete başvuru yapılabilir.

Bu miktarın üzerindeki taleplerle ilgili uyuşmazlıklar bakımından adliyede yer alan arabuluculuk bürosuna gerçekleştirilen başvuru neticesinde büro tarafından bir arabulucu görevlendirilir.

Başvuru esnasında özellikle sağlık hukuku alanında uzman arabulucu talep edildiği bildirilirse büro dosyayı bu alanda özel eğitim almış sağlık hukuku uzmanı arabulucuya tevzi eder.

Hazırlanan Anlaşma Belgesi Mahkeme Kararı Hükmündedir

anlaşmaHer ne kadar arabulucuya başvurmak zorunlu ise de arabuluculuk sürecini devam ettirmek ve uyuşmazlık konusu bakımından anlaşma sağlamak tarafların ihtiyarında olan bir konudur.

Arabulucunun görevi dava öncesinde tarafları bir araya getirerek olası bir anlaşma zeminini hazırlamaktan ibarettir.

Bu süreçte taraflar karşılıklı olarak talep ve tekliflerini değerlendirir ve dava öncesinde bir anlaşma zemini yakalanabilirse arabulucu huzurunda hazırladıkları anlaşma belgesi ile süreci sonlandırabilirler.

Arabuluculuk sürecine ayrıca gizlilik ilkesi hakimdir. Süreç içerisindeki talep ve teklifler, karşılıklı beyanlar, sürecin sonucunda oluşacak anlaşma belgesi ve içeriği gizlidir; diğer tarafın rızası olmadıkça üçüncü şahıslara açıklanamaz.

Ayrıca hazırlanan anlaşma belgesi mahkeme kararı hükmündedir. Anlaşma belgesine uyulmadığında belge mahkeme kararlarının icrası usulüne göre icraya konulabilir. Varılan anlaşma kesin niteliktedir ve anlaşma konusu uyuşmazlık bakımından artık dava açılamaz.

Olası davada davalı olarak gösterilecek olan kişi ve kurumlar arabuluculuk sürecinde karşı taraf olarak yer alır. Bu taraflar hasta, hekim, sağlık kuruluşu ve sigorta şirketleri olabilir.

Sağlık kuruluşlarının veya hekimlerin hastalardan tıbbi işlem bedelinin tahsili talebiyle açacakları davalar da Tüketici Mahkemeleri’nin görev alanına girdiğinde bu uyuşmazlıklar bakımından da zorunlu arabuluculuk uygulanır.

Arabulucunun süreci tamamlamak için toplamda dört haftalık süresi bulunmaktadır. Bu süreçte bir anlaşma zemini sağlanamazsa arabulucu tarafından anlaşmama son tutanağı hazırlanarak taraflara verilir.

Başvurucu taraf açacağı davanın ekinde anlaşmama son tutanağını da mahkemeye sunmak zorundadır; aksi halde davanın esasına girilmeksizin dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesi söz konusu olur.

Haklı ve Haksız Aramak Gibi Bir Görevi Bulunmamaktadır

taraflarEstetik operasyonlar bakımından uygulanacak olan arabuluculuk sürecinde tarafların olası bir dava öncesinde birbirlerinin talep ve tekliflerini değerlendirmesi, dava yoluna gitmeden uyuşmazlığı sona erdirmesi imkânı bulunmaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici kabul edilen hastanın tıbben veya hukuken hatalı olduğunu düşündüğü işlemler bakımından çeşitli hak ve talepleri olabilir.

Bunlar bedelde indirim, bedel iadesi, ücretsiz şekilde revizyon operasyonunun gerçekleştirilmesi, maddi ve manevi zararlarının karşılanması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arabulucu konunun uzmanı olmakla birlikte yargılama sürecindeki hâkimden farklı olarak tarafların talep ve teklifleri ile ilgili bir yargıda bulunmaz, haklı ve haksız aramak gibi bir görevi de bulunmamaktadır.

Bu süreçteki arabulucunun görevi bağımsız bir üçüncü taraf olarak tarafların sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmeleri için uygun ortamı sağlayarak uyuşmazlığın sulh ile neticelenmesini sağlamaktan ibarettir.

Süreç içerisinde tarafların teklif ve kabulü ile alanında uzman bir kişiden bilimsel görüş de alınabilir. Ancak süreç sonunda masadan anlaşma veya anlaşmama ile kalkmak tarafların iradesindedir.

Sürecin gizli olması, anlaşma halinde yargı yolunu tamamen kapatması, yıllar süren yargılamalara göre çok daha hızlı olması, yargılama sürecindeki ek yargılama masraflarını ortadan kaldırması ve yargı mercilerinin yükünü hafifletmesi en büyük avantajları arasındadır.

Eğer bir anlaşma zemini yakalanabilir ve süreç anlaşma ile sonuçlanabilirse arabuluculuk sürecine hâkim olan ilkelerden biri olan kazan kazan ilkesi gerçekleşir ve her iki tarafın da mutlu olacağı bir sonuç ile uyuşmazlık nihayete erdirilir.

Hasta-hekim uyuşmazlıklarında iletişim faktörü de son derece önemlidir ve uyuşmazlığın meydana gelmesinde öne çıkan önemli konular arasındadır.

Süreç içerisinde bozulan iletişim arabuluculuk sürecinde yeniden sağlıklı bir şekilde tesis edilebilir. Bu da dava öncesinde bir anlaşma zeminin yakalanmasına katkı sunacaktır.

Yeniben'de öne çıkan doktor olmak için tıklayınız!


Avukat Bahadır
Konuk yazarımız İstanbul Barosu'na kayıtlı Av. Arb. Bahadırhan Tabak, kurucularından olduğu BT Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu bünyesinde sağlık hukuku konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Tel: 0530 233 86 36
E-mail: [email protected]


Yayınlanma tarihi: 14/12/2021

-

Son Güncellenme: 15/12/2021

Başa Dön