Kişisel Bilgiler

1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerini 1967-1978 yılları arasında T.E.D. Ankara Koleji'nde bitirmiştir. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1984 yılında tamamlamıştır. Tıp eğitimi esnasında 1982 yılında gönüllü olarak Northern General Hospital, Sheffield, İngiltere' de 2 ay süre ile Genel Cerrahi alanında çalışmalarda bulunmuştur. İhtisasınaise 1986 yılında Ankara Numune Hastanesi 6. Cerrahi Kliniği'nde başlamıştır.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na transfer olmuş ve ihtisasını 1993 yılında burada tamamlayarak Genel Cerrahi uzmanı olmuştur. 1991 yılında burslu olarak Hiroshima Üniversitesi'nde Japonca eğitimi almıştır. 1991-1992 yılları arasında Japonya Okayama Universitesi Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Departmanı'nda Araştırma Görevlisi olarak Abdominal kanser cerrahisi ve laparoskopik cerrahi, deneysel solid organ transplantasyonu üzerine çalışmalar yapmıştır. 

1995 yılında TÜBİTAK Nato Science Fellowship Programme ile 6 aylık burs kazanmış ve İngiltere, Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi, The Queen Elizabeth Hospital Epatobilier Cerrahi ve Karaciğer Transplantasyonu” ünitesinde görev yapmıştır. 1996 yılında aynı hastanede Clinical Fellow olarak Registrar kadrosunda çalışmıştır. 1998 yılında ABD Yale Üniversitesi Genel Cerrahi Departmanı Laparoskopik Cerrahi Ünitesinde 2 aylık Advanced Laparoscopic Skill Acqusition Programı ve anti-reflü cerrahisi eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Atlanta - Mariettta'da Center for Videoscopic and Laser Surgery kuruluşunda Dr. J. Barry McKernan direktörlüğünde ileri laparoskopik cerrahi ve laparoskopik fıtık tamiri eğitimi almış olan Dr. YERDEL, 1999 yılında Fransa Hükümeti Bilim Bursunu kazanmış ve Paris/ Villejuif, Paul Brousse Hastanesi, Centre Hepatobiliarie'de Prof. Henri Bismuth direktörlüğünde ileri hepatobilier cerrahi eğitimi almaya hak kazanmıştır.

1993 yılında Siirt'te kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmiş olan Prof. Dr. Mehmet Ali YERDEL, 1994- 1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzman doktor olarak hizmet verirken, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör kadrosuna atanmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet Ali YERDEL, 2004 yılından beri mesleki çalışmalarına İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Departmanı Başkanı ve Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavi Merkezi Başkanı olarak devam etmektedir. Ayrıca Şişli'de bulunan özel merkezinde de hastalarını kabul etmektedir.

Tedavileri

  • Mide Küçültme (Tüp Mide)

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER