Kişisel Bilgiler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1980’de mezun olmuştur. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğinde 1980-1985 yıllarında asistanlık görevini yerine getirmiştir.  

Aynı klinikte 1988’de öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 1991'de Mayo Klinik (Amerika Birleşik Devletleri)'de Ortopedi, Onkoloji ve Biyomekanik konularıyla ilgili birçok akademik çalışmada bulunmuştur.

1993 yılında lk patentini almıştır ve aynı yıl içersinde Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti ünvanını almıştır. 1998 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Profesör ünvanı almaya hak kazanmıştır. Şu an aynı klinikte öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Transplanstasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak 2001 -2003 yıllarında görev yapmıştır. 2003 yılında, Sağlık Bilimleri’ nde Türkiye’de ilk olan Biyomekanik Anabilim Dalı’nın kurucusu olmuştur. 2011 yılında Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurmuştur ve halen bu merkezin müdürlüğünü yürütmektedir.

Ortopedi, Biyomekanik, Doku Mühendisliği vb. konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve kurs düzenlenmesine öncülük ve başkanlık etmiş, birçok yayın yapmış ve kendisine ait kitaplar yayımlamıştır. “Ortopedi-Travmatoloji ve Biyomekanik Araştırmalarda İnovasyon ve Ar-Ge (2013)“ “Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Araştırma ve Buluş(2014). “Yaratıcı Üniversite ve Bilgi Toplumu (2016) isimli kitapları yayınlamıştır.

Üniversitede Teknopark kuruluşunda görev almış, Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. İleri Biyomedikal Ar-Ge (İBG) Merkezinin kurulmasında müdür yardımcısı olarak görev almıştır.

Çeşitli bilimsel destek kuruluşları (BAP, TÜBİTAK, DTP) tarafından desteklenen bir çok proje yürütmüş ve tamamlamıştır. Bunların yanında, ulusal ve uluslararası düzenlenen boy uzatma, ekstremite deformiteleri, İlizarov tekniği gibi birçok eğitim kurslarında, kongrelerde, panellerde konuşmacı/eğitmen görevlerinde bulunmuştur. İnovatif yaklaşımları ile hali hazırda 15 adet patent sahibi olan Prof. Dr. Havıtçıoğlu’nun, ortopedik cerrahi ve temel/multidisipliner araştırmalar üzerinde yayınlanmış üç yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel eseri bulunmaktadır.

Halen Türkiye Ortopedik Araştırmalar Konseyi Başkanıdır.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tedavileri

  • Ayak Estetiği
  • Boy Uzatma Ameliyatı

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER