Kişisel Bilgiler

1996 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1998-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Nisan 2004'te genel cerrahi uzmanı, Temmuz 2007'de genel cerrahi yardımcı doçenti, Nisan 2010'da genel cerrahi doçenti olarak çalışmıştır. Eylü- Aralık 2010 arasında Cleveland Clinic Department of Colorectal Surgery USA'da gözlemci olarak görev almıştır. Kasım 2015'ten itibaren de Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi'nde genel cerrahi profesörü olarak görev yapmaya devam etmektedir. 

Tedavileri

  • Mide Botoxu
  • Mide Küçültme (Tüp Mide)

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER