5 (3)

Prof. Dr. Emel Güngör

Dermatoloji
Şişli / İstanbul
%100 Hasta Memnuniyeti
4 Profil Ziyaretçisi
Lokasyon

Teşvikiye Mahallesi Poyracık Sokak No: 18 Feza Apartmanı

Haritada Gör

Hakkında

Dermatoloji, Veneroloji ve Kozmetik Dermatoloji alanında uzmandır. 2018 yılından itibaren kendi kliniğinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Özgeçmiş

2016              Profesör
1998               Doçent
1983-1989    Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi
1976-1983    Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
2018-Halen  Özel Hekimlik
2018-2018    Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D., İstanbul
2016-2018    İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D., İstanbul
2015-2018    Liv Hospital Ulus, İstanbul, Özel Hekimlik
2012-2015    Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D., İstanbul
2010-2015    Acıbadem Fulya Hastanesi, İstanbul, Özel Hekimlik
2000-2009   S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Şef                                        Yardımcılığı
1993-2000   S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği,                              Uzman Hekim
1999 -2000   Mayo Clinic, Rochester, Department of Dermatology, Department of Infectious Disease                              (AIDS ve deri bulguları), MN, USA
1989-1993    S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları, Asistan                             Hekim
1992               Medical College of Wisconsin, Department  of  Dermatology, USA

 1. Güngör E. Sarkoidozisde deri bulguları. Türkiye Klinikleri Romatoloji Özel Dergisi 2017;10(2):107-113.
 2. Kalkan G, Takçı Z, Akbay CG, Güngör E, Üner A, Ekşioğlu HM. Yetmiş yedi yaşında kadın hastada primer kutanöz folikül merkezli lenfoma. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013; 4(4): 521-4.
 3. Güngör E. Akne. Turk J Dermatol 2012; 6: 138-49.
 4. Güngör E. Ultraviyole radyasyonu ve fotoyaşlanma. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Dergisi 2010; 3(2): 22-26.
 5. Güngör E. Aknede kozmetolojik bakım. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Dergisi 2009; 2(3): 58-63.
 6. Güngör Ş, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M, Üstün H. Bir dermatofibrosarkoma protuberans olgusu: tanıda çoklu biyopsinin rolü. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2009; 19(2): 111-114.
 7. Güngör Ş, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M. Bir unilateral nevoid telenjiektazi olgusu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2008; 18: 188-190.
 8. Güngör E. Akne ve depresyon. Klinik Aktüel Tıp Dermatoloji (Akne) Özel Sayısı 2007; 12(7): 39-44.
 9. Güngör Ş, Akbay G, Pulat H, Güngör E, Ekşioğlu M. Bir verrüköz karsinomlu olgu sunumu. Lepra Mecmuası 2007;38: 30-33.
 10. Polat M, Güngör E, Pulat H, Oksal A, Ekşioğlu M. Dizhidrotik formda büllöz pemfigoid olgusu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2007; 17(2): 120-123.
 11. Yıldırım İ, Güngör E, Çoşkun Ü, Ekşioğlu M. Psoriazis lezyonlarının tedavi takibinde deri ultrasonografisi. Lepra Mecmuası 2006; 37(1-2): 18-26.
 12. Güngör E, Karabulut AA, Ekşioğlu M. Komedonal aknede ‘light’ koterizasyon. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2005; 15(1): 1-5.
 13. Güngör E. Dolgu maddesi olarak allojeneik ürünler. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kozmetik Dermatoloji Dergisi 2005; 39(1): 16-22.
 14. Güngör E. Aknede deri bakımı. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 1(48): 51-55.
 15. Karabulut AA, Güngör E, Yavuzer K, Ekşioğlu M, Turgut AT. Siklosporin-A tedavisi altındaki psoriasisli hastada gelişen tek taraflı benign meme hiperplazisi. Lepra Mecmuası 2005; 36(1-2): 77-81.
 16. Karadağ AS, Güngör E, Gönültaş M, Ekşioğlu M. Karbamazepine bağlı hipersensitivite sendromu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2004; 14(3): 166-71.
 17. Yıldırım İ, Güngör E, Özer E, Oksal A, Ekşioğlu M. Penisilaminle indüklenen pemfigus foliyaseus olgusu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2004; 14(4): 209-12.
 18. Kargı AE, Güngör E, İkizoğlu G, Seçkin S, Erdoğan B. Melkerson-Rosenthal sendromu: granülomatöz keilitisin tedavisi. Türk Plast Cerr Derg 2001; 9(1): 32-36.
 19. Gür-Toy G, Kargı AE, Güngör E, Seçkin S, Allı N, Erdoğan B. Siringokistadenoma papilleferum (olgu sunumu). Türk Plast Cerr Derg 2000; 8(3): 200-202.
 20. Çomoğlu S, Güngör E, Ak F, Özbakır Ş, Allı N. Sklerodermaya bağlı nörolojik tutulum ve elektrofizyolojik değişiklikler. Nöroloji dergisi 1999; 26(1): 46-51.
 21. Karakayalı G, Bilen F, Güngör E, Artüz F, Allı N. Atopik dermatitli çocuklarda verrü insidansı. Lepra Mecmuası 1998; 29(1-2):21-25.
 22. Karakayalı G, Akçaba S, Allı N, Güngör E, Eren N. Atopik dermatitli hastalarda stafilokokus aureus kolonizasyonu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1998; 8(2): 72-76.
 23. Kahraman İ, Karakayalı G, Lenk N, Güngör E, Allı N. Rekürren aftöz stomatitli hastalarda serum Ig E düzeyi, eozinofili ve atopi ilişkisi. Lepra Mecmuası 1998; 29(3-4): 84-88.
 24. Allı N, Güngör E, Gürbüz Ö, Artüz F, Kural G. Akne rozasea hastalarında kuru göz insidansının Schirmer testi ile tayini. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1998; 8(2): 87-89.
 25. Atsü AN, Karakayalı G, Allı N, Güngör E. Alopesi areatalı hastalarda hemoglobin, hematokrit ve serum ferritin düzeyleri. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1998; 8(3): 121-124.
 26. Güngör E, Karakayalı G, Aköz T, Kulaçoğlu S, Allı N. Atipik fibroksantom. Türk Dermatopatoloji Dergisi 1998; 7(3-4): 133-135.
 27. Çömçüoğlu C, Karakayalı G, Güngör E, Allı N. Hidrotik ektodermal displazi. Lepra Mecmuası 1998; 29(3-4): 117-119.
 28. Artüz F, Allı N, Lenk N, Karakayalı G, Güngör E. Cyclosporin therapy in pyoderma gangrenosum in a patient with Behçet’s disease. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1998; 8(1): 34-36.
 29. Karakayalı G, Çoban Balık Ö, Güngör E, Allı N. Plevral malign mezotelyomanın deri metastazları. Türk Dermatopatoloji Dergisi 1997; 6(3-4): 125-127.
 30. Lenk N, Artüz F, Güngör E, Allı N, Karakayalı G. Juvenil dermatomyozit. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1997; 7(3): 195-197.
 31. Güngör E, Artüz F, Karakayalı G, Oram Y, Allı N. Alopesi areata bulunan hastalarda inflamasyonun serolojik parametrelerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1996; 6(1): 1-6.
 32. Lenk N, Karakayalı G, Allı N, Güngör E, Turgut S, Karaahmetoğlu S. Diabetes mellitusda oral liken plan ve lökoplaki. . Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1996; 6(2): 78-82.
 33. Lenk N, Karakayalı G, Güngör E, Artüz F, Allı N. Atopik dermatitte aüriküler ekzema ve infraaüriküler fissür. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1996; 30(4): 224-226.
 34. Lenk N, Güngör E, Kulaçoğlu S, Artüz F, Allı N. Acanthosis nigricans. Türk Dermatopatoloji Dergisi 1996; 35(1-2): 64-66.
 35. Lenk N, Artüz F, Güngör E, Allı N, Bilen F. Melazma tedavisinde %20 azeleik asit ile %4 hidrokinonun etkinliğinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1995; 5(3): 121-124.
 36. Karakayalı G, Artüz F, Güngör E, Allı N, Lenk N. Tinea korporis tedavisinde topikal %1 griseofulvin solüsyonu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1994; 4(2): 87-90.
 37. Lenk N, Artüz F, Güngör E, Allı N. Lineer epidermal nevüs (olgu sunusu). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1994; 4(2): 87-90.
 38. Güngör E, Çaykara T, Artüz F, Allı N. Derinin lenfositik infiltrasyonu (olgu sunusu). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1994; 4(2): 124-126.
 39. Güngör E, Çoban Ö, Artüz F, Allı N. Sarkoidozis (olgu sunusu). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1994; 4(2): 127-129.
 40. Lenk N, Artüz F, Güngör E, Allı N. Sistemik hastalıkların tanısında ipuçları: “Tırnak bozuklukları”. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 33: 100-106.
 41. Güngör E, Artüz F, Lenk N, Allı N. Alopesilerde nedenler ve tanı: saç dökülmesi olan hastaların ele alınışı. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 33: 128-132.
 42. Güngör E, Artüz F, Lenk N, Allı N. Erüptif siringoma (olgu sunusu). Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 33: 120-122.
 43. Güngör E, Karakayalı G, Artüz F, Allı N. Sweet sendromu (olgu sunusu). Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 33: 107-110.
 44. Karakayalı G, Allı N, Artüz F, Güngör E, Yapar Ö. Herpes zoster hastalarında simetidin ve analjezik tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1992; 2(1): 10-14.
 45. Oram Y, Allı N, Güngör E, Yapar Ö. Psoriazis tedavisinde sulfasalazin. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1992; 26: 229-233.
 1. European Academy of Dermatology and Venereology
 2. Türk Dermatoloji Derneği
 3. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 4. Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 5. Dermatoonkoloji Derneği
 6. Dermatoimmünoloji Derneği
 7. Geriatri Derneği

Botox
Dudak Dolgusu
Fraksiyonel Lazer
Göz Altı Işık Dolgusu
Lazer Epilasyon
Mezoterapi
Prp
Hiperhidroz (Aşırı Terleme) Tedavisi
Cilt Bakımı
Kimyasal Peeling
Dolgu Uygulamları
Altın İğne Radyofrekans
Dermapen
Leke Tedavisi
Jawline Çene Dolgusu
Nazolabial Dolgu

Hasta Yorumları

3 Hasta Yorumu
bstb MEMNUN Belirtilmedi 0 Yorum
1 ay önce
Sirin MEMNUN 1100 - 1500 TL 0 Yorum
1 ay önce

Videolar

Video bulunmamaktadır.

Soru&Cevap

6 Soru&Cevap 6 Soru&Cevap
eliffb
8 ay önce
Göz altı morluklarım

Merhaba. Bir sene önce göz altıma ışık dolgusu yaptırdım. Morluklara...

dsar
7 ay önce
Dolgu mu botoks mu uygun?

Dermal dolgu yaptırmaksızın sadece botoks yaptırsam iki kaş arasındaki...