5
(13)

Op. Dr. Soner Tezcan

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kadıköy / İstanbul
0 Yıllık Deneyim
61
Aldığı İletişim Talebi

Doktorun deneyim yılı: 13

Op. Dr. Soner Tezcan Kimdir?

1984'te Tokat Zile'de doğmuştur. Evli ve Pera adında bir kız çocuğu babasıdır. 

Podcast

1998 yılında İstanbul Askeri Lisesi'nde eğitime başlamıştır. Lise eğitimin ardından 2002-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde okumuştur. Ardından Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini almıştır. 
 • Yozgat Şehir Hastanesi
 • Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Ceran, C., Taner, Ö.F., Tekin, F., Tezcan, S., Tekin, Ö., Civelek, B. " Management Of Pulse Oximeter Probe-Induced Finger Injuries In Children: Report of Two Consecutive Cases And A Review Of The Literature" J Ped Surg 47(11);e27-29 (2012)
 • Ceran,C., Akşam,E., Tezcan, S., Demirseren, M.E., ‘Reconstruction of a palmar infection related tissue defect with heterodigital island flap in a diabetic patient: A case report’ Hand Microsurg 2014;3;62-65
 • Tekin, F., Sürmeli, M., Şimşek, H., Ceran, C., Tezcan, S., Taner, Ö.F, Şimşek, G. ''Comparison of the histopathological findings of patients with diabetic and idiopathic carpal tunnel syndrome'' Int Orthop. 2015 Apr 29. [Epub ahead of print]

           Ceran C, Tekin F, Demirseren DD, Tezcan S, Aksam E, Demirseren ME. "Hatchet Flap: Clinical                   Evaluation of Results in Reconstruction of Lateral Nasal Region Defects." J Craniofac Surg.                       2015             Jul;26(5):e407-9


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Ceran C., Demirseren D D. ,Tezcan S, Taner Ö F., Tekin F.  Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa  Turk J Dermatol 2016;10:78-81
 • Tezcan S, Çiçek Ç, Keskin D, Ceran C, Demirseren M.E. , Nekrotizan Fasiite Farklı Bir Bakış : Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi  Akademik Araştırma Dergisi 2016  2/1:11-14
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Gebelik Hipertrofik Skar ve Keloid İçin Ortak Bir Tetikleyici Olabilir mi? Vaka Sunumu Akademik Araştırma Dergisi 2016  1/1:18-21

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yazılı bildiriler

 • Ceran, C., Tekin, F., Taner, Ö.F., Tezcan, S. Surgical Correction Of Double Lip Deformity, 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Ceran, C., Taner, Ö.F., Tezcan, S Giant Mass Causing Carpal Tunnel Syndrome, 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran, C., Tezcan, S Melanocytic Nevus Formation In Hypertrophic Scar Tissue , 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran, C., Tezcan, S High Pressure Water Injection Device Related Hand Injuries , 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Tezcan S Taner, Ö.F., Ceran, C.,  Acute Diabetic Foot : Case Report , 9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin, F., Tezcan S., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Ceran, C., Could Diagnostic SonographyBe Contraindication In Malıgnant Melanoma ,  9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin, F., Tezcan S Taner, Ö.F., Ceran, C., Two Consecutive Unusual Nail Deformities After Surgery : A Case Report ,  9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin O, Tekin, F., Tezcan S Taner, Ö.F., Ceran, C., Irritant Contact Dermatitis Due To Juglans Regia , 9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin, F., Tezcan S., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Ceran, C., Nail Transformation After Neurolysis , 9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yazılı bildiriler

 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Çizmeci, Z., Ertuğrul, D.T., Ceran C., Tezcan,S., Civelek, B., " Diyabetik Ayak Ülserli Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında ve Normal Bireylerde Serum Tetanoz İmmün Globulin G Seviyelerinin Değerlendirilmesi" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Ceran C., Tezcan,S., Işık, E., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.," Yüksek Basınçlı Su ile Oluşan Ekstensör Tendon Yaralanması:Olgu Sunumu" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Tezcan,S., Ceran C., Işık, E., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.," Diyabetik Ayak Ülseri Sonrası Gelişen Verriköz Karsinoma" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Ceran C., Civelek, B., Işık, E., Tezcan,S., Falcıoğlu, M.Ç., "Alın Flebi ile Burun Onarımından Kompozit Doku Nakline: Ameliyat Sonrası 48.Yıl Op.Dr. H.Hilmi Gürsel'i Anmak"  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran C., Tezcan,S., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.,"Burunda Pilonidal Sinüs:Olgu Sunumu" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  Antalya, 2012
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran C., Işık, E.,  Tezcan,S., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.,"Alt Ekstremite Diyabetik Nöropati Hastalarında Nöroliz Uygulamalarımız" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Ceran C., Tekin, F., Taner, Ö.F., Işık, E.,  Tezcan,S., Civelek, B.,"Lateral Nazal Bölge Deri Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Hatchet Flep Uygulamaları" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  Antalya, 2012
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Tezcan,S., Ceran C., Sürmeli, M.," Nervus Peroneus Profundus Anatomik Analizi ve Klinik Önemi " 35.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Tezcan,S., Sürmeli, M.," Akut Diyabetik Ayak " 35.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Tezcan,S., Sürmeli, M.," Nöroliz Sonrası Tırnak Değişiklikleri" 35.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul
 • Ceran,C., Tezcan, S., Akşam,E., Demirseren,D., Demirseren, M.E., '' Glabellar Bölgeye Botulinum Toxin-A Enjeksiyonu İle Ortaya Çıkan Psöriatik Lezyonlar: Vaka Sunumu'' 19. Türk Estetik Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı 09-11 Ocak 2015 İstanbul
 • Sürmeli M., Tekin, F., Tezcan S., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  52 Saat Sıcak İskemi Sonunda Parmak Revaskülarizasyonu:Olgu Sunumu  , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Diyabetik Hastalarda Parmak Amputasyon  Materyalleri Histopatolojik İncelemelerinin Retrospektif Analizi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Plastik Cerrahide Doküman Arşivleme ve Bulut Kullanımı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Bütan Gazı Kötüye Kullanımına Bağlı Tipik Yanık: Olgu Serisi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Rastlantısal Konjenital Penis Torsiyonu ve Önemi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S, Çiçek Ç, Keskin D, Ceran C, Demirseren M.E. , Nekrotizan Fasiite Farklı Bir Bakış : Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Pediatrik Yüz Cerrahisinde Pratik Modifiye Kol Splinti , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Gebelik Hipertrofik Skar ve Keloid İçin Ortak Bir Tetikleyici Olabilir mi? Vaka Sunumu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Önkolda Asemptomatik Bir Varyasyon : Reversed Palmaris Longus , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Diyabetik Ayak Hastalarında Rifampisin Solüsyonu İle Deri Grefti Pansumanı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Sakral Hidradenite Bağlı Skuamöz Hücreli Karsinom : Olgu Sunumu ,  37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Sakrifiye Ulnar Arterli Olguda Ulnar Arter Distal Perforatör Bazlı Adipofasyal Flep , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Atipik Kübital Tünel Sendromu Olgusu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Lateral Supramalleolar Flep; Alt Ekstremite Distal Defekt Onarımında Bir Flep Seçeneği , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Bacakta Leiomyoma; Atipik Bir Olgu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Falcıoğlu M.Ç, Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Median Arter : Olgu Sunumu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebiyle Başparmak Onarımı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Falcıoğlu M.Ç, Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Rinoplasti Sonrası Kolumellar Epidermal Kist , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Falcıoğlu M.Ç, Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Çocuk Yaşta Skalpte Multipl Skuamöz Hücreli Karsinom;Olgu Sunumu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Işık E,  Karabekmez F.E., Sağ Malar Skuamöz Hücreli Karsinom; Multipl Fleplerle Alt Göz Kapağı ve Malar Bölge Defektinin Onarımı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Keskin D, Çiçek Ç, Ceran C, Tezcan S,  Demirseren M.E. Bell Paralizi Sonrası Oluşan Fasiyal Asimetrinin Botulinum Toksin ile Düzeltilmesi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Kurtay A., Özayar E., Güleç H., Tezcan S., Horasanlı E. ,  Rigit Eksternal Distraktörü Olan Hastada Havayolu Yönetimimiz , Türk Anesteziyoloji ve Rehabilitasyon Kongresi 2016 Antalya

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiriler

 • Tekin, F., Sürmeli M., Işık E,  Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Ceran C., Karabekmez F.E., Modifiye Hatchet Flep ile Alt Dudak Rekonstrüksiyonu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 •  Tekin, F., Sürmeli M., Şimşek H., Ceran C.,  Tezcan S.,  Falcıoğlu M.Ç, Taner Ö.F., Şimşek G., Diyabetik ve İdiyopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastaların Histopatolojİk Bulgularının Karşılaştırılması , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA

Hasta Yorumları

13 Hasta Yorumu
grünberg-34 Belirtilmedi 2 Yorum Burun Estetiği
1 yıl önce
fun.. Belirtilmedi 0 Yorum Burun Estetiği
1 yıl önce
fun.. MEMNUN

Videolar

Fotoğraflar

Soru-Cevap

23 Yanıtlanan Soru 23 Yanıtlanan Soru
halitolgun@hotmail.com
Temmuz 2019 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Bunun için ayrıntılı muayene etmek şart fakat gönderdiğiniz fotoğrafa göre bu pek mümkün değil. Si... Yanıtı Gör
pelinsucan
Temmuz 2019 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Merhaba Pelin hn, Tabi ki görüşebiliriz. Arzu ederseniz 05303839226 numaradan arayabilir, asistanı... Yanıtı Gör

Makale&Haberler