5
(2)

Op. Dr. Şamil Yazgan

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Şişli / İstanbul
Genellikle 2-4 saat içerisinde yanıt verir.
Randevu Al
+905386596000
13 Yıllık Deneyim
10
Aldığı İletişim Talebi

Doktorun deneyim yılı: 13

Op. Dr. Şamil Yazgan

1985 Konya doğumludur. Avrupa Board Sertifikası vardır. 2020 yılında beri Nişantaşı'nda kurucusu olduğu Renate Clinic'te hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Deneyimli bir Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah olarak Op. Dr. Şamil Yazgan bu zamana kadar binlerce işlem gerçekleştirmiştir. Meslek hayatı boyunca, çok çeşitli uzmanlık alanlarında deneyim kazandı. Ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli kurslara katılarak yetkinlik alanlarını genişletti. 

Op. Dr. Şamil Yazgan, AB ve UEMS üyesi ülkelerde standartların uyumlaştırılmasına yardımcı olan Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu sertifikasına ve Türk Plastik Cerrahi Derneği Yeterlilik sertifikasına sahiptir. Uzmanlık yeterlilik (Avrupa Board) sınavı, birçok uzmanlık alanında yapılan, temel amacı uzmanlık eğitiminin standartlarını yükselterek ilgili alanın kalitesini artırmak olan bir değerlendirmedir.

Bu, kalite standartlarını temsil eden ve uluslararası bir referans olarak kabul edilen sertifikaya sahip olan Op. Dr. Şamil Yazgan, onu tercih eden hastalarına en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Renate Clinic ayrıca yurt dışından gelecek hastalar için transfer ve konaklama konusunda da hizmet vermektedir.

Podcast

2004 - 2010 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 - 2018 - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Seminer ve Kurslar

 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017

 • Dr. Nazim Cerkes Open Rhinoplasty Lıve Surgery Course, İstanbul, Nisan 2016

 • Dokuzuncu Plastik Cerrahi Asistan Okulu, Antalya, Nisan 2016

 • Reconstructıve Mıcrosurgery The Future Is Today, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2015

 • Plastik Cerrahi’de Hücresel Tedavi Uygulamaları ve Uygulama Sınırları, İstanbul, Mayıs 2015

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2014

 • 34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Ekim 2012

 • ekizinci Yara Bakım Hemşireliği Kursunda Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak Üzere, Konya, Nisan 2012

2018 - Şırnak Devlet Hastanesi
2020 - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2021 - Renate Clinic

Ulusal ve Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Geyik A, Demirdover C, Ozturk FA, Yazgan HŞ, Guler S, Cakmak S, “Primary Mucinous Carcinoma of Lower Eyelid: A Case Report”, Eurasian Journal of Medicine and Oncology, EJMO‐2018‐0023, 2019
 • Demirdöver C, Vayvada H, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Karaca C, “A New Modification of Fan Flap for Large Lower Lip Defects”, Scandinavian Journal of Surgery, 2018 Sep 1‐6, 2018
 • Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Yoğurtçu N, Sevindik M, Vayvada H, “Surgical treatment and functional outcomes of multicomponent soft tissue injuries of the wrist”, Hand Surgery & Rehabilitation, 2018 Jun;37(3):160‐166., 2018
 • Demirdover C, Geyik A, Yazgan HŞ, Ozturk FA, Cakmak S, Vayvada H, Menderes A, Yilmaz M, “Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma”, Turkish Journal of Plastic Surgery, 2018;26:6‐11, 2018
Bilimsel Etkinlikte Sunulmuş Bildiriler
 • Ulukaya HE, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Çakmak S,”Penil Lenfanjiyoma ve Hipospadias Birlikteliği”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, olgu sunumu, Hakemli organizasyon
 • Hacı H, Vayvada H, Yazgan HŞ, Çakmak S, Ulukaya HE,”Nadir Bir Olgu: Parotiste Malign Myoepitelyoma (Myoepitelyal Karsinom)”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, olgu sunumu, Hakemli organizasyon
 • Çakmak S, Demirdöver C, Karaca C, Yazgan HŞ, Öztürk FA,”Nötropeni ile birlikte yarık dudak olgu sunumu”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, olgu sunumu, Hakemli organizasyon
 • Geyik A, Menderes A, Yazgan HŞ, Guler S,”2012‐2017 Yılları Arasında 4451 Nevüs Eksize Edilen 1912 Hastanın Epidemiyolojik İncelenmesi Ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Hacı H, Karaca C, Yazgan HŞ, Güler S, Çakmak S,”Parsiyel Mukozal Köprüleşmenin Olduğu Sekonder Komplet Damak Yarığı”,Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Demirdöver C, Ulukaya HE, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Hacı H, Çakmak S,”Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Geyik A, Hacı H,”Spagetti El Bileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Vayvada H, Geyik A, Menderes A, Demirdöver C, Yazgan HŞ,”Bilateral subkutan mastektomi ve aynı seansta protez ile rekonstrüksiyon hastalarında profilaktik mastektomi yapılması ve sonuçları”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Demirdöver C, Hacı H, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A,”Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Karaca C, Çakmak S, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A,”Palmar Bölgede İğsi Hücreli Mezenkimal Tümör ‐ Miyofibroblastik Sarkom”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Öztürk FA, Geyik A, Güler S,”Nadir Görülen Erişkin Purpura Fulminans Olgusuna Yaklaşım”,39. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2017, olgu sunumu,
 • Yazgan HŞ, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H, Hacı H,”Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Hacı H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Karaca C, Çakır Ş,”Tip‐2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Geyik A, Yılmaz M, Öztürk FA,”Meme Rekonstrüksiyonu Sonrasında Pyoderma Gangrenosum”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Karaca C, Vayvada H, Çakmak S,”Enkondrom Olgusunda Birinci Parmak Rekonstrüksiyonu”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Demirdöver C, Vayvada H, Karaca C, Geyik A,”Dudak ve damak Yarığı ile Ektopik Yerleşimli Kalp Birlikteliği”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Geyik A, Yazgan HŞ, Menderes A, Yılmaz M, Yoğurtçu N,”Perianal lenfanjioendotelyoma olgusu”,Türk Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 38. Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Sevindik M, Menderes A, Vayvada H,”Experience with digit replantation : a 10 year retrospective study”,13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya,Nisan 2016, poster bildiri, Uluslararası organizasyon
 • Yazgan HŞ, Demirdöver C, Şahin H, Menderes A,”Virginal meme hipertrofisi: Olgu sunumu”,TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Menderes A, Yılmaz M, Vayvada H, Demirdöver C, Ateş H,”Tessier 30 ‐ Fasiyal Yarık ‐ Olgu Sunumu”,36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2014, poster bildiri
 • Öztürk FA, Menderes A, Karaca C, Vayvada H, Demirdöver C, Yazgan HŞ,”Servikal Bölgede Dev Schwannom ‐ Olgu Sunumu”,36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2014, poster bildiri
 • Kasap Ş, Barutçu A, Güç H, Yazgan HŞ, Müjde Kıvanç, Seda Vatansever,”Fare Embriyonik Kök Hücrelerinden Farklılaştırılan Keratinositlerin Diyabetik Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Moleküler Düzeyde Analizi”,Yara Bakımı Kongresi 2013, Antalya, Kasım 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Vayvada H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Menderes A, Ateş H, Yılmaz M,”Jüvenil hyalin fibromatozis”,35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 • Menderes A, Demirdöver C, Yoğurtçu N, Yazgan HŞ, Vayvada H, Yılmaz M,”Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz”,35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, poster bildiri,
 • Yazgan HŞ, Vayvada H, Güç H, Eroğlu FP, Karaca C,”Maksiller Lipom Olgusu”,34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Kemer, Ekim 2012, poster bildiri,
 • Vayvada H, Demirdöver C, Menderes A, Yazgan HŞ, Yılmaz M,”Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz”,34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Kemer, Ekim 2012, poster bildiri

 

Tedavi Gerçekleştirdiği Hastaneler

Hasta Yorumları

2 Hasta Yorumu
Ya*** Botox - 13.05.2022
Ya*** MEMNUN
Le*** Botox - 05.05.2022
Le*** MEMNUN

Videolar

Soru-Cevap

2 Yanıtlanan Soru 2 Yanıtlanan Soru
Sv***
August 2022 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Hello there! I am clinic manager Aylin from Renate Clinic. We would like to give you more informatio... Yanıtı Gör
Vu***
July 2022 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Hello there! I am Aylin from Renate Clinic based in İstanbul/Turkey. Our surgeon has 12 years of exp... Yanıtı Gör

Makale&Haberler

Badem Göz Estetiği
Brezilya Poposu (BBL) Estetiği
Brezilya Poposu (BBL) Estetiği
5655
9 ay önce

Sık Sorulan Sorular

Op. Dr. Şamil Yazgan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmandır.
Op. Dr. Şamil Yazgan Burun Estetiği, Yüz Germe, Badem Göz Estetiği tedavilerinde hastalarına hizmet vermektedir.
Op. Dr. Şamil Yazgan profil sayfasını Yeniben üzerinde ziyaret ederek randevu talebi oluşturabilirsin.