Kişisel Bilgiler

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Bölümünde ihtisasını tamamladı.

Özel Safa Hastanesi ve Etiler Entrium Kulak Burun Boğaz merkezinde çalıştı. Operasyonlarını Safa Hastanesi, Acıbadem Hastanesi ve Amerikan Hastanesi'nde gerçekleştirdi.

Bu sürede kendi alanında yaklaşık 7000 civarında başarılı ameliyat yaptı. Yurtiçinde konularında otör sayılan birçok uzmanla özellikle burun estetiği operasyonları, horlama cerrahisi, çocuk kulak burun boğaz ameliyatları, klasik veya balonla sinüzit operasyonları, kepçe kulak operasyonları, kulak zarı ameliyatları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve alerji konularında ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Kulak burun boğazla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunmaktadır.

Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Kulak Kurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi derneği, Avrupa Yüz Estetik Cerrahisi Derneği, Avrupa Alerji ve İmmünoloji Derneği üyesidir.

Tedavileri

  • Burun Estetiği
  • Kepçe Kulak Ameliyatı

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER