Kişisel Bilgiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ankara Hastanesi'nde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlığına başladı. Sağlık Bakanlığı Replantasyon Merkezinde Assiatn Doktor olarak çalıştı. Bu yüzden çok sayıda parmak, el, kol uzuvlarının yerine iade edilmesi operasyonlarında bulundu. 

İhtisası sırasında Zürih Üniversitesi’nde Mikrocerrahi eğitimi aldı. Tez konusu: “Random Paternli Fleplerde Sigara Dumanının Flep Yaşayabilirliği Üzerindeki Olumsuz Etkisinin Botilinum Toksini İle Önlenmesi” üzerineydi. 

Mecburi hizmetini Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tamamladı. Daha sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Özel Çankaya Hastanesi” ve “Özel Köroğlu Estetik Cerrahi Merkezi”nde hizmet verdi.

2015 yılı itibariyle Özkaya Tıp Merkezlerinde çalışmaya başladı ve bu kurumlarda hizmet vermeye devam etmektedir.

Tedavileri

  • Kepçe Kulak Ameliyatı
  • Jinekomasti
  • Meme Küçültme
  • Meme Büyütme
  • Saç Ekimi
  • Burun Estetiği
  • El Estetiği

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER