5
(2)

Op. Dr. Gülden Avcı Çakmak

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Pendik / İstanbul
24 Yıllık Deneyim
17
Aldığı İletişim Talebi

Doktorun deneyim yılı: 24

Op. Dr. Gülden Avcı Çakmak Kimdir?

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi doktorudur. 20 yılı aşkın süredir bu alanda hastalarına yardımcı olmaktadır. Yüz, meme, burun gibi estetik operasyonların yanı sıra ilgi alanları içinde vücut şekillendirici karın germe, bacak germe, kol germe, liposuction ameliyatları, dudak ve damak yarıkları, sindaktili, konjenital yüz anomalileri, cilt tümörleri, yanık, kaza, darp sonrası oluşan deformitelerin rekonstrüksiyonu da yer almaktadır. 

 • 1990 – 1997 / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1999 – 2005 / Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • 2004 – 2005 / Michigan Üniversitesi (ABD), Plastik ve Rekonstüktif Cerrahi Kliniğİ
 • 2007 – 2007 / Michigan Üniversitesi (ABD), Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Vücut ve Meme Şekillendirme Merkezi

 • 2016  – Halen / Emsey Hospital Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 • 2011 – 2015 / Kadıköy Şifa Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 • 2007 – 2011 / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D, Kurucu Öğretim Üyesi
 • 2005 – 2007 / Balıkesir Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı


Ulusal Yayınlar:

 • Avci G, Akan M, Yildirim S, Akoz T. Sinir Onarımı ve Greftleme (Literatürün Gözden Geçirilmesi) Nerve Repair and Grafting (Review of the Literature). T Klin Tıp Bilimleri 22: 428-37, 2002.
 • Avci G, Yildirim S, Akan M, Akoz T. Nadir Görülen Cilt Tümörleri. Rare Skin Tumors. Haydarpaşa Numune Eğ. Aras. Hast. Tıp Derg. 43: 40-7; 2003.
 • Aydogdu E, Akan M, Avci G, Akoz T. Fasyal Paralizi Tedavisinde “Mesh Polipropilen“ ile Statik Askılama. Static Suspension Using Mesh Polypropylene for Treatment of Facial Paralysis. Turk Arch Otolaryngol 41: 44-51; 2003.
 • Akan A, Avci G. Gluteal Kitle: Malign Mezenkimal Tümör (Vaka Sunumu). Gluteal Mass: Malign mesenchymal tumor (Case report) Zonguldak Karaelmas Üni Tip Fak Derg.
 • Avci G, Aydogdu E, Yildirim S, Akoz T. Göz Çevresi Defektleri ve Bu Bölgenin Yeniden Yapilandirilmasi (Geçmise dönük çalisma). Periorbital Defects and Reconstruction (Retrospective study). T Klin Oftal. 13:138-144, 2004.
 • Akan M, Avci G, Aköz T. Distal Sapli Peroneus Brevis Kas Flebi Ile Bacak Alt Uç Defektlerinin Onarimi. Türk Plast Rekonstr Est Cerr Derg 12: 170-3 ;2004.
 • Taylan G, Akan M, Avci G, Aköz T. Medial Kantal Tümör Eksizyonu Sonrasi Kaydirilan Orbikülaris Oküli Kas Deri Flebi ile Uygun Estetik Sonuçlar T Klin Dermatol 15:6-10, 2005.
 • Avcı G, Aköz T, Ege GA. Ikinci Primer Cilt Kanserini Önlemek Için Trikloroasetik Asit Ile Peeling Uygulamasi (Retrospektif Çalişma). A New Practise Of Trichloroaceticacid Peeling: Reduction Of Second Primary Skin Cancer (Retrospective study). Ulusal Cerrahi Dergisi 2009;25:56-61.
 • Avci G. Cilt Kanserli Vakaların Retrospektif Gözden Geçirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2009; 17(2): 91-6.
 • Avcı G, Akan M, Aköz T. Memede Nekrotizan Fasitis (Vaka Sunumu). Necrotizing fasciitis of the breast (Case Report). T Klin Tıp Bilimleri 2010Ağustos;30(4):1413-6.
 • Avci G. Fonksiyonel Körlük: Blefarospazm. Nobel Medicus 2010 Mayıs-Ağustos;6(2):85-9.
 • Avci G, Aydogdu E, Akoz T. Silikon İmplant İle Baldır Kalınlaştırma Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2010; 18(3): 120-4. 

Uluslararası Yayınlar:

 • Yildirim S, Akoz T, Akan Md, Avci G. Nasolabial V-Y advancement for closure of the midface defects. Dermatol Surg. 2001 Jul;27(7):656-8; discussion 658-60.
 • Akan M, Yildirim S, Avci G, Akoz T. Xeroderma pigmentosum with a giant cutaneous horn. Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):665-6.
 • Akan IM, Yildirim S, Avci G, Akoz T, Karadayi N. Bilateral temporal triangular alopecia acquired in adulthood. Plast Reconstr Surg. 2001 May;107(6):1616-7.
 • Akan M, Yildirim S, Avci G, Akoz T. False median cleft: a rare facial anomaly. Ann Plast Surg. 2001 Mar;46(3):350.
 • Yildirim S, Avci G, Akoz T, Akan M. The use of hyperbaric oxygen in treating meningococcemic skin necrosis. Ann Plast Surg. 2001 Feb;46(2):199-200.
 • Yildirim S, Akoz T, Yavuzer D, Akan M, Avci G. A case of Merkel cell carcinoma with extension into the orbital cavity. Ann Plast Surg. 2001 Feb;46(2):198-9.
 • Avci G, Aydogdu E, Yidirim S, Akoz T. Soft-tissue chondroma in the thumb. Plast Reconstr Surg. 2002 Nov;110(6):1599-600. 
 • Yildirim S, Avci G, Akan M, Akoz T. Complications of the reverse homodigital island flap in fingertip reconstruction. Ann Plast Surg. 2002 Jun;48(6):586-92.
 • Avci G, Yim S, Misirliogolu A, Akoz T, Kartal LK. Intramasseteric hemangioma. Plast Reconstr Surg. 2002 Apr 15;109(5):1748-50.
 • Avci G, Misirlioglu A, Eker G, Akoz T. Mild degree of Poland’s Syndrome reconstruction with customized silicone prosthesis. Aesthetic Plast Surg. 2003 Mar-Apr;27(2):112-5.
 • Avci G, Akan M, Yildirim S, Akoz T. Digital neurovascular compression due to a forgotten tourniquet. Hand Surg. 2003 Jul;8(1):133-6. 
 • Yildirim S, Avci G, Akoz T. Soft-tissue reconstruction using a free anterolateral thigh flap: experience with 28 patients. Ann Plast Surg. 2003 Jul;51(1):37-44.
 • Akan M, Yildirim S, Misirlioglu A, Ulusoy G, Akoz T, Avci G. An alternative method to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site. Plast Reconstr Surg. 2003 Jun;111(7):2243-9.
 • Yildirim S, Avci G, Akan M, Misirlioglu A, Akoz T. Anterolateral thigh flap in the treatment of postburn flexion contractures of the knee. Plast Reconstr Surg. 2003 Apr 15;111(5):1630-7.
 • Akoz T, Yildirim S, Akan M, Gideroglu K, Avci G, Cakir B. Can Indications for Lower Limb Replantation and Revascularization be Expanded with Simultaneous Free-Flap Transfer for Limb Salvage? J Reconstr Microsurg 2004; 20: 621-9.
 • Aydogdu E, Akan M, Avci G, Aköz T. A method that facilitates working with study animals. Plast. Recons. Surg. Plast Reconstr Surg. 2004 Nov; 114(6):1691-2.
 • Avci G, Akan M, Akoz T. Simultaneous Multiple Pilomatrixomas. Ped. Deramatol. 2006 Mar-Apr;23(2):157-62. 
 • Yildirim S, Gideroglu K, Aydogdu E, Avci G, Akan M, Akoz T. Composite Anterolateral Thigh – Fascia Lata Flap: A Good Alternative to Radial Forearm – Palmaris Longus Flap For Total Lower Lip Reconstruction. Plast Recontr Surg. 2006 May; 117(6):2033-41.
 •  Avci G, Akan M, Akoz T, Kuzon W, Gul AE. A pedicled muscle flap based solely on a neural pedicle. Microsurgery. 2009;29(3):218-25.
 • Avci G, Akoz T, Ege GA. Cholesterol emboli syndrome. J Derm Case Rep 2009; 2:27-29
 • Avci G, Akan M, Taylan G, Akoz T. Neural fibrolipoma of index finger: a case report. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg.. J Plast Surg Hand Surg. 2010 Nov;44(4-5):219-21. Epub 2010 Feb 17.
 • Ilgin P, Avci G, Silan C, Ekici S, Aktas N, Ayyala RS, John TV, Sahiner N. Colloidal Drug Carries from (Sub)micron Hyaluronic Acid Hydrogel Particles with Tunable Properties for Biomedical Applications. Carbohydrate Polymers 2010; 82(3):997-1003.
 • Akan M, Avci G, Silav G, A Tayfun, Elmacı. İ. Surgical Treatment of Trigonocephaly. J Neurolog Sci (Turkish) 2011;28(1):42-50.
 • Misirlioglu A, Karaca M, Avci G, Akoz T,. A method for flap monitorization based on bioelectrical resistance analysis. J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):1083-6.
 • Akan M, Silav G, Avci G, Taylan G, Elmacı İ, Aköz T. The Surgıcal Treatment of Plagiocephaly. Turk Neurosurg. 2011;21(3):304-14
 • Avci G, Kadioglu H, Sehirli AO, Bozkurt S, Guclu O, Arslan E, Muratli SK. Curcumin protects against ischemia/reperfusion injury in rat skeletal muscle. J Surg Res 2012; 172(1):e39-e46. The doi number : 10.1016/j.jss.2011.08.021
 • Akoz T, Avci G. Paper Stapler For Fixatıon Of Skın Graft . Int J Plast Surg
 • Avci G, Omur D, Oguzalp H, Ozdil A, Coskun E, Kadioglu H. The Effect Of Curcumin On Capsule Formation Around Silicone Discs In A Rat Model. Ann Plast Surg

Kitap Bölümleri

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Yara Derneği
 • Mikrocerrahi Derneği
 • Yanık Derneği

Hasta Yorumları

2 Hasta Yorumu
mtmmrg Belirtilmedi 0 Yorum Göz Kapağı Estetiği
6 ay önce
mtmmrg MEMNUN
Ahu Belirtilmedi 0 Yorum Ameliyatsız Cilt Gençleştirme
6 ay önce
Ahu MEMNUN

Videolar

Fotoğraflar

Soru-Cevap

2 Yanıtlanan Soru 2 Yanıtlanan Soru
ozkorkmaz83
Haziran 2021 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Merhaba zor bir ameliyat değil ancak kolların sürekli hareketli olması nedeniyle hastaları bazen bir... Yanıtı Gör
slnnr
Haziran 2021 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Çok sıkı bir karın yapısı istiyorsanız ikisi aynı anda daha doğru olacaktır ancak cilt yapınız yağ d... Yanıtı Gör

Makale&Haberler

Dudak Damak Yarığı (Tavşan Dudak) Tedavisi
Dudak Damak Yarığı (Tavşan Dudak) Tedavisi
2240
6 ay önce