5
(20)

Op. Dr. Ebru Şen

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Şişli / İstanbul
15 Yıllık Deneyim
76
Aldığı İletişim Talebi

Doktorun deneyim yılı: 15

Op. Dr. Ebru Şen
1984 yılında Adana da doğdu.
 
Hastalarını şu anda Nişantaşı'ndaki kendi özel muayenehanesinde kabul etmektedir.

Podcast

İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur.

2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimine başladı.

2012 Kasım ayında İsviçre Zürih’te Schlieren Üniversitesi'nde Mikrocerrahi konusunda eğitim aldı.

2014'te ihtisasını tamamladı.

2015 Şubat ayında Yardımcı Doçent ünvanını aldı. 

2016 Ekim ayında Op. Dr. Barış Çakır’dan karma rinoplasti konusunda eğitim aldı.

2017 Mart-Nisan aylarında Brezilya Rio de Janeiro Andarai Federal Hastanesi'nde Prof. Dr Carlos Del Pino Roxo’dan postbariatrik cerrahi üzerinde eğitimini tamamladı. 

Brezilya Rio de Janeiro Pitanguy Klinik'te yüz ve mem cerrahi eğitimlerine katıldı. 


 • Barış Çakır Burun Akademi
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Brezilya Rio de Janeiro Andarai Federal Hastanesi 
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzman Doktor) 
 • Kars Kafkas Üniversitesi (Başhekim Yardımcısı)
 • Kars Kafkas Üniversitesi (Mecburi Hizmet)
 • Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
A1. Pilanci Ö, Saçak B, Kuvat SV, Şen E, Arslan H, Aygit AC. " Use of outsized composite chondrocutaneous grafts in conjunction with dermal turnover flaps for reconstruction of full-thickness alar defects", J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):864-7.
 A2. Egemen O, Ozkaya O, Ozturk MB, Sen E, Akan M, Sakiz D, Aygit C.," The biomechanical and histological effects of diabetes on tendon healing: experimental study in rats ", J Hand Microsurg. 2012 Dec;4(2):60-4.
 A3. Aygit AC, Basaran K, Sen E. “Transaxillary totally subfascial breast augmentation with anatomical breast implants: review of 27 cases” Plast Reconstr Surg. 2013 May;131(5):1149-56.
 A4. Basaran K, Sen E, Aygit AC. “Effects of Fatigue and Sleep Deprivation on Microvascular Anastomoses.” J Craniofac Surg. 2015 Jun;26(4):1342-7
 A5. Basaran K, Basat SO, Sen E, Saydam FA, Aygit AC. The Use of Dermabrasion to Achieve Natural-Looking Areolas Following Breast Reduction or Mastopexy: A Study of 23 Patients. Aesthetic Plast Surg. 2015 Aug;39(4):534-9.
 
 B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
B1. Ahmet Cemal Aygıt, Özgür Pilanci, Ebru Şen. “Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi” JAREM 2012; 2: 32-35
B2. Karaca Basaran, Ebru Sen, Aslı Datlı, Asuman Ozel. “Traumatic acute lymphangitis in the upper extremity “Hand Microsurg. 2014; 3(3): 70-73

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
C1. Pilanci Ö, Saçak B, Şen E, Aygit AC, “Geniş Tam Kat Alar Kanat Defektleri Onarımı İçin Kondrokutanöz Kompozit Greftle Ters Çevrilmiş Dermal Fleplerin Birlikte Kullanımı” 32. TPRECD Ulusal Kongresi, Trabzon, Eylül 2010, Sözlü sunu
C2. Saçak B, Pilanci Ö, Şen E, Aygit AC, “İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi” 32. TPRECD Ulusal Kongresi, Trabzon, Eylül 2010, Poster
C3. Berkoz HÖ, Pilanci Ö, Şen E, Aygit AC, “ Malign Melanomun Bölgesel Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Pozitron Emisyon Tomografisinin Rolü, Olgu Sunumu” 32. TPRECD Ulusal Kongresi, Trabzon, Eylül 2010, Poster
C4. Aydın HU, Aygit AC, Berköz HÖ, Şen E, Sağır M, “ Erkek Memesinin Rutin BT İncelemesindeki Yapısal Özelliklerinin İredelenmesi” TPRECD 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme/İzmir, Eylül 2011, Sözlü sunu
C5. Egemen O, Özkaya Ö, Öztürk B, Şen E, Akan M, Sakız D, Aygit AC, “Diabetik Sıçanlarda Tendon İyileşmesinin Histolojik ve Biomekanik Olarak İncelenmesi” TPRECD 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme/İzmir, Eylül 2011, Sözlü sunu
C6. Aygit AC, Pilanci Ö, Şen E, “Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş Arası Çocuk Hastalarda Yara E,Nfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Kasım 2011, Sözlü sunu
C7. Aygit AC, Berköz HÖ, Şen E, Datlı A, “Pediatrik El Yanıklarının Tedavisinde Deri Greftlerinin Kullanımı Ve Erken Dönem Kontraktur Üzerine Etkileri” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Kasım 2011, Sözlü sunu
C8. Aygit AC, Sıkar EY, Sıkar HE, Şen E, Sağır M, “Çocuklarda Yanık Epidemiyolojisi Ve Yanık Oluşumundaki Sosyoekonomşik Faktörler” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Kasım 2011, Sözlü sunu
C9. Şen E, Aygit AC, Saydam FA, “Doğumsal Toraks Ön Duvar Deformitelerinde Geniş Hacimli Dermal-Yağ Greftinin Çok Yönlü Kullanımı” TPRECD 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Kasım 2012, Sözlü sunu
C10. Datlı A, Şen E, Saydam FA, Başaran İK, “Ön Kol Düzeyinde Bir Median Sinir Varyasyon Olgusu” TPRECD 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Kasım 2012, Poster
C11. Aygit AC, Başaran İK, Aygit ED, Şen E, Tüzüner N, “Rosai Dorfman Sendromu: Anterior Plagiosefalinin Eşlik Ettiği Parotis Bezi Tutulumu Olgusunun Tedavi Ve Sekiz Yıllık Takibi” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster
C12. Başaran İK, Şen E, Aygit AC, “Yorgunluk Ve Uykusuzluğun Mikrovasküler Anastomoz Üzerine Etkisi, Deneysel Çalışma”  TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster
C13. Başaran İK, Şen E, Datlı A, Özel A, “Üst Ekstremitede Travmaya Sekonder Gelişen Akut Lenfanjit Olguları” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster
C14. Özel A, Şen E, Datlı A, Başaran İK, “El Sırtında Eski Bir Yaraya Uygulanmış Olan Sarımsak Sonrası Gelişen Kimyasal Yanık Olgusu” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster
C15. Basaran K, Basat SO, Sen E, Saydam FA, Aygit AC. Meme Küçültme ve Mastopeksi sonrası Doğal Görünümlü Areola Elde Etmek İçin Dermabrazyon Kullanımı, 23 Hastalık Çalışma, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Sözlü sunu
C16. Sen E, Datlı A, Bozkurt M. Free Nipple Meme Küçültme Tekniğinde Deepitelize Modifiye Uzatılmış Star Fleple Nipple Projeksiyonu Sağlanması, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Sözlü sunu
C17. Şen E, Aygıt CA, Basaran K, Tetikkurt US, Küçük SH, Çelil DS. Aynı Boyuttaki Fragmente Edilmiş Ve Edilmemiş Dermal Yağ Greftlerinin Yaşayabilirliğinin Sıçan Modelinde Karşılaştırılması, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Sözlü sunu
C18. Şen E, Bozkurt M. Inferior Wedge Rezeksiyon Ve Deeptelizasyon Kombinasyonu Ile Estetik Labia Minore Redüksiyonu: Konservatif Bir Bölge Olan Kars’tan Ilk Sonuçlarımız, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Poster
C19. Bozkurt M, Şen E. Inferior Wedge Rezeksiyon ve Deeptelizasyon ile Estetik Labia Minore Redüksiyonu Seksuel Disfonksiyonu Düzeltir mi??, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Poster
C20. Şen E, Bozkurt M. Inferior Wedge Rezeksiyon ve Deeptelizasyon Ile Estetik Labia Minore Reduksiyonu Yapılan Olgularda Labial Hipertrofinin Franco Klasifikasyonu Ile Değerlendirilmesi, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Poster
C21. Sevgi Kurt Yazar, Dinçer Altınel, Merdan Serin, Şefika Aksoy, Memet Yazar, Gaye Toplu, Ebru Şen. Onkoplastik Redüksiyon Mamoplasti Uygulamaları,  TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, Sözlü sunu
C22. Şen E. “Memenin anatomisi” DrEREN workshopları, Aralık 2018, sunum, toplantı organizasyonu
C23. Şen E. “Yüz anatomisi”  DrEREN workshopları, Mayıs 2019, sunum, toplantı organizasyonu
C24. Şen E. “Liplift” TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2019, sunum
C25. Şen E. “Cinsiyet Eşitliği” TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2019, sunum
C26. Şen E. “Upper body anatomi, felsefe ve stratejisi”  DrEREN workshopları, Aralık 2019, sunum, toplantı organizasyonu
 • Tabipler odası
 • Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • UNICEF
 • Greenpeace
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • AKUT
 • Gusto Şarap Klubü

Hasta Yorumları

20 Hasta Yorumu
Mi*** Meme Büyütme 15000 - 25000 1 Yorum 02.06.2021
Mi*** MEMNUN
Tb*** Dudak Kaldırma 6000 - 8000 13.03.2020
Tb*** MEMNUN

Videolar

Fotoğraflar

Soru-Cevap

74 Yanıtlanan Soru 74 Yanıtlanan Soru
Tu***
March 2023 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Merhaba Kesinlikle öncelikle kilo vermelisiniz. Liposuction kilo vermek için değil vücut şekillendi... Yanıtı Gör
Hu***
January 2023 tarihinde yanıtlandı.
Cevap: Merhaba Meme küçültülürken ne kadar doku bırakacağımıza karar verebiliriz. Evet istenilen boyutta k... Yanıtı Gör

Makale&Haberler