Kişisel Bilgiler

1964 İstanbul doğumludur. İstanbul Erkek Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. Genel cerrahi ihtisasını S. B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Op. Dr. A. Kaygusuz’un yanında tamamladı.

1994-1998 yıllarında S. B. Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi ve S. B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı.  1996 yılında  Zürich Üniversitesi Zürich Tıp Fakültesi’nde, Prof. Dr. V. Meyer’in yanında ve Ocak-Nisan 1998 yılında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Türker Özkan’ın yanında el cerrahisi eğitimi aldı.

Mayıs 1998′de, Viyana Üniversitesi Viyana Tıp Fakültesi’nde, Prof. Dr. M. Frey’in yanında estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ihtisasına başladı. 2000-2002 Viyana Üniversitesi Viyana Tıp Fakültesi’nde Prof. DDr. R. Ewers’in yanında maksillofasyal eğitimini aldı ve uzman oldu.

Yine 2002′de, Viyana Tıp Fakültesi’nden denklik diploması aldı. Avusturya’daki ihtisası sırasında, Prof. Dr. H. Millesi’nin yanında el ve periferik sinir cerrahisi eğitimi ve Dr. D. Millesi’nin yanında estetik cerrahi eğitimi aldı.

2002′de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda, yurtdışı ihtisasının denklik sınavını verdi. Mayıs 2002-Temmuz 2003 arası S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Ağustos 2003-Ağustos 2005 yıllarında S.B.Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Ağustos 2005-Eylül 2011 arası S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2005 yılında kendisine Avusturya vatandaşlığı verildi. Temmuz-Ağustos 2006′da Stuttgart Marienhospital’de, Prof Dr. W. Gubisch’in yanında burun estetiği eğitimi aldı. 2007′de Avusturya’dan genel cerrahi; 2008′de Almanya’dan tıp, genel cerrahi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi; 2010′da İsviçre’den tıp, genel cerrahi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi denklik diplomalarını ve bu uzmanlık dallarında çalışma izin belgelerini aldı.

Surp Agop Hastanesi, Surp Pırgiç Hastanesi ve Saint George Avusturya Hastanesi’nin konsültan hekimi olarak çalışmıştır. 2004′de Nişantaşı’nda kliniğini açmıştır.  Ayrıca Viyana’daki muayenehanesinde, genel cerrahi ve estetik cerrahi ile ilgili hastalarını da tedavi etmektedir.

Birçok uluslararası kongrede bilimsel sunumları bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri mevcuttur. .

İstanbul Tabip Odası, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Senoloji (Meme Bilimi) Derneği'ne üyedir.

 

Tedavileri

 • Liposuction (Yağ Aldırma)
 • Burun Estetiği
 • Botox
 • Dudak Dolgusu
 • Göz Altı Işık Dolgusu
 • Saç Ekimi
 • Meme Büyütme
 • Meme Küçültme
 • Karın Germe
 • PRP
 • Labioplasti
 • Göz Kapağı Estetiği
 • Yüz Germe
 • Kepçe Kulak Ameliyatı
 • Doğum Sonrası Anne Estetiği
 • El Estetiği
 • Mezoterapi

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER