Kişisel Bilgiler

1953 Etyemez doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasın Cildiye Uzmanı olarak Şişli Etfal Hastanesinden almıştır.

1978 – 1979 Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 
1979 - 1981 SSK Beyoğlu Dispanseri 
1981-1985 Şişli Etfal Hastanesi - Dermotoloji 
1984-1986 Adapazarı SSK Hastanesi Cildiye Bölümü 
1986 - … Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

Tedavileri

  • Cilt Bakımı

İLETİŞİM TALEBİ GÖNDER