Diyanet'e Göre Burun Estetiği Dinen Caiz mi?

Burun Estetiği Ameliyatı” tanımında, estetik ve ameliyat kelimelerinin aynı cümlede kullanılması “fiziksel görünüme yönelik kaygı operasyonları” ile “sağlık için gerekli operasyonları” karşı karşıya getiriyor.  

Bu yüzden de “Burun Estetiği dinen caiz mi?” sorusu zihinlerde oluşur. Bu yazımızda, “burun estetiği dinen caiz mi?” “Diyanet’e göre Burun Estetiğini caiz kılan unsurlar nelerdir?” sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Burun Estetiği Dinen Caiz mi? Değil mi?


Burun şeklinde bozukluk

Estetik ameliyatlarına yönelik yorumlanan sure ve hadislerde kişinin yaradılışına yönelik kendisinde kusur olarak gördüğü yanlarına dahil değişim ve/veya müdahalesinin yasak olduğu yani dinen caiz olmadığı söylenmektedir. Ancak diyanet tarafından yapılan açıklamalarda bazı özel durumlarda estetik ameliyatların tıbbi yönden ele alınarak “caiz” olduğunun altı çizilir. Nedir bu özel durumlar ve diyanete göre Burun Estetiği ameliyatı caiz midir?

Burun Estetiği ameliyatı kişinin genel sağlığına etki eden, psikolojik açıdan kişinin ruh sağlığını bozan tüm sorunlarda Burun Estetiği caiz kabul edilmektedir.

Nazal mukozada yapışıklık, nazal valv (yani nefes alma sisteminde) meydana gelmiş bozukluklar, septum deviasyonu, dar ya da kontrakte yapıya sahip burun delikleri, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sorunlara bağlı Burun Estetiği ameliyatı planlanmak zorundadır. Bu olası durumlara bağlı Burun Estetiği caizdir.

Zorunlu hallerde uygulanan Burun Estetiği de caiz kabul edilir. Örneğin bir kaza sonrası oluşan travma, kırık ve benzeri yaralanmalarda kişinin eski sağlığına kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen Burun Estetiği caizdir.


Kemerli burun yapısı

Burnun aşırı büyük ya da aşırı küçük yapıya sahip olması kişinin psikolojisine kötü etki eden bir durumdur. Özellikle burun yapısında bozukluk olarak adlandırılan bu aşırı büyük ya da aşırı küçük burunların toplum tarafından alay ile karşılandığı ve buna bağlı kişinin özgüven ve psikolojisinde tahribata neden olduğu durumlarda gerçekleştirilen Burun Estetiği caiz kabul edilir.

Bazı durumlarda burun yapısındaki bozuklukların düzeltilmesi hem estetik hem sağlık açısından gereklilik arz eder. Örneğin “Yüz aksını bozan, aksiyel deviasyon yani burnun bir tarafa doğru daha eğik görünüme sahip olması” hem estetik hem de sağlık sorunu yaratır. Tıbben ameliyat gerekliliği görülen durumlarda Burun Estetiği caiz kabul edilmektedir.

Bir toplum ya da bir bölgenin yaşayanlarında karakteristik özellik kabul edilen burun yapılarında eğer bir sağlık sorunu eşlik etmiyor ise Burun Estetiği caiz görülmez.

Yaradılışımıza etki eden ve ırklara özgü farklılıklara sahip olunmasının, üzerinde yaşanan coğrafyanın iklim ve yaşam koşullarına göre gereklilikleri vardır. Örneğin: Soğuk ve kuru iklime sahip bir coğrafyada yaşayan insanların burnu diğer iklim özelliğindeki ırklara göre sivri ve uzundur. Bunun nedeni sivri ve uzun burun tipi burun yüzeyini genişleterek havayı daha iyi ısıtıp nemlendirir.

 


Karadeniz insanının burun yapısı

Karadeniz insanının burun yapısı kemerlidir. Grek burun Yunanlılara özgü bir burun yapısıdır adını da bulunduğu topraklardan alır. Bu tip durumda burun bir ırka yönelik belirleyici kimlik taşımaktadır. Bu kimliği değiştirmeye çalışmak fıtrata aykırı kabul edildiği için ortada hiçbir sorun yokken Burun Estetiği ameliyatı planlanması caiz değil haram kabul edilir.


Burun ucu düşüklüğü

Burun Estetiğinde de konu aynı şekilde ele alınır. Burun Ucu Estetiğini caiz kılan durumlar burun ucu düşüklüğü ya da benzer bir sorunun nefes alışverişi üzerinde olumsuz etki yaratmasına bağlı yapılır ise Burun Estetiği caiz, estetik kaygılar ile burun ucuna yapılan ve sağlık açısından hiç bir gerekliliği olmayan durumlarda Burun Estetiği caiz değildir.

İslam dininin gerekliliğince Burun Estetiği ameliyatı her ne kadar içinde estetik kelimesini barındırsa da tıbbi bir zorunlulukla gerçekleştiriliyor olmalıdır. Burun anatomisinde meydana gelen bozukluklara bağlı sorunların ortadan kaldırılması için doktorunuzca önerilen ameliyat planının içinde var olan her türlü Burun Estetiği ameliyatı caizdir.

Kısaca tıbbi, bilimsel dayanağı olan estetik burun ameliyatı caiz kabul edilirken ortada tıbbi bir gereklilik olmadan sadece fiziki görünüş düzeltilmesine yönelik talep edilen her türlü Burun Estetiği caiz kabul edilmez/ dinimiz kurallarınca diyanet tarafından yapılan açıklamalara bağlı olarak edilemez.