19 July 2017

Diyanet'e göre burun estetiği dinen caiz mi?

Burun Estetiği

Bahar Özbal tarafından yazılmıştır.


“Burun estetiği ameliyatı” tanımında, estetik ve ameliyat kelimelerinin aynı cümlede kullanılması “fiziksel görünüme yönelik kaygı operasyonları” ile “sağlık için gerekli operasyonları” karşı karşıya getiriyor.  

Bu yüzden de “Burun estetiği caiz mi? ya da “Burun estetiği yaptırmak günah mı diyanete göre?” gibi sorular aklımıza gelir. 

Estetik ameliyatlarına yönelik yorumlanan sure ve hadislerde kişinin yaradılışına yönelik kendisinde kusur olarak gördüğü yanlarına dahil değişim ve/veya müdahalesinin yasak olduğu yani dinen caiz olmadığı söylenmektedir. Ancak diyanet tarafından yapılan açıklamalarda bazı özel durumlarda estetik ameliyatların tıbbi yönden ele alınarak “caiz” olduğunun altı çizilir.

Biz de bu konuda merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık: 

  1. Sağlığımızı bozan durumlarda burun estetiği caiz mi?

  2. Burun çok büyük ya da çok küçükse burun estetiği yaptırmak günah mı?

  3. Kemerli burun estetiği günah mı? 

  4. Burun ucu ameliyatı dinen günah mı?

  5. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu burun estetiği günah mı sorusunu nasıl yanıtlıyor

    1. Sağlığımızı bozan durumlarda burun estetiği caiz mi?

Burun Estetiği ameliyatı kişinin genel sağlığına etki eden, psikolojik açıdan kişinin ruh sağlığını bozan tüm sorunlarda burun estetiği caiz kabul edilmektedir.

Nazal mukozada yapışıklık, nazal valv (yani nefes alma sisteminde) meydana gelmiş bozukluklar, septum deviasyonu, dar ya da kontrakte yapıya sahip burun delikleri, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sorunlara bağlı burun estetiği ameliyatı planlanmak zorundadır. Bu olası durumlara bağlı burun estetiği günah değil caizdir.

Burun yapısındaki bozuklukların düzeltilmesi hem estetik hem sağlık açısından gereklilik arz eder. Örneğin “Yüz aksını bozan, aksiyel deviasyon yani burnun bir tarafa doğru daha eğik görünüme sahip olması” hem estetik hem de sağlık sorunu yaratır. Tıbben ameliyat gerekliliği görülen durumlarda burun estetiği caiz kabul edilmektedir.

->Related Doctors<-

          2. Burun çok büyük ya da çok küçükse burun ameliyatı günah mı?

Burnun aşırı büyük ya da aşırı küçük yapıya sahip olması kişinin psikolojisine kötü etki eden bir durumdur. Özellikle burun yapısında bozukluk olarak adlandırılan bu aşırı büyük ya da aşırı küçük burunların toplum tarafından alay ile karşılandığı ve buna bağlı kişinin özgüven ve psikolojisinde tahribata neden olduğu durumlarda gerçekleştirilen burun estetiği caiz kabul edilir.

          3. Kemerli burun estetiği günah mı? 

Yaradılışımıza etki eden ve ırklara özgü farklılıklara sahip olunmasının, üzerinde yaşanan coğrafyanın iklim ve yaşam koşullarına göre gereklilikleri vardır. Örneğin: Soğuk ve kuru iklime sahip bir coğrafyada yaşayan insanların burnu diğer iklim özelliğindeki ırklara göre sivri ve uzundur. Bunun nedeni sivri ve uzun burun tipi burun yüzeyini genişleterek havayı daha iyi ısıtıp nemlendirir.

Karadeniz insanının burun yapısı kemerlidir. Grek burun Yunanlılara özgü bir burun yapısıdır adını da bulunduğu topraklardan alır. Bu tip durumda burun bir ırka yönelik belirleyici kimlik taşımaktadır. Bu kimliği değiştirmeye çalışmak fıtrata aykırı kabul edildiği için ortada hiçbir sorun yokken Burun Estetiği ameliyatı planlanması caiz değil haram kabul edilir.

          4. Burun ucu ameliyatı dinen günah mı?

Burun ucu estetiğini caiz kılan durumlar burun ucu düşüklüğü ya da benzer bir sorunun nefes alışverişi üzerinde olumsuz etki yaratmasına bağlı yapılır ise burun estetiği caiz, estetik kaygılar ile burun ucuna yapılan ve sağlık açısından hiçbir gerekliliği olmayan durumlarda burun estetiği caiz değildir.

Kısaca tıbbi, bilimsel dayanağı olan estetik burun ameliyatı caiz kabul edilirken ortada tıbbi bir gereklilik olmadan sadece fiziki görünüş düzeltilmesine yönelik talep edilen her türlü Burun Estetiği caiz kabul edilmez/ dinimiz kurallarınca diyanet tarafından yapılan açıklamalara bağlı olarak edilemez.

         5. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun "burun estetiği günah mı" sorusuna yanıtı nedir?

“Burun estetiği yapmak günah mıdır?” sorusunu ise  Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu şöyle yanıtlıyor: “Burun estetiği olabilir, iki türlü kabul edilebilir. Birincisi tıbbi yöndendir. Burun kemiği vardır, nefes alamıyordur, doktor mutlaka olması gerektiğini söylüyorsa, burun estetiği yaptırmak caizdir. İkinci durum ise burunda anormal bir görünüm varsa, çok kemerli ya da burun darbe aldıysa ya da herkesin dikkatini çekecek bir görüntüdeyse ve sizi çok rahatsız ediyorsa buruna müdahalenin dinen bir sakıncası yoktur. Sizi rahatlatacaksa burun estetiği dinen uygundur.” (ATV)


Burun Estetiği ile ilgili yazılar