Hastane Tipi
Şehir

Burun Estetiği Sonrası Revizyon Neden Gerekir?

Op. Dr. Defne Erkara tarafından tıbbi olarak onaylanmıştır. Son güncelleme: 30 Nisan 2020

Estetik Cerrah Op. Dr. Defne Erkara burun revizyonu hakkında Milliyet Pembe Nar’da önemli bilgiler veriyor.

Burun estetiği dikkat çeken konular içinde yer alır ve özellikle de burun revizyonu, ikinci burun ameliyatı gibi başlıklar da ilgi çeker.

Burun estetiği sonrası revizyon neden gerekir?

Sağlık ve estetik konularında çok hassas olan insanlar, bu anlamda dış görünüşlerine de fazlası ile dikkat ederler. Hanımlar da, beyler de fiziki görüntülerinin daha iyi olması için farklı yöntemleri deneyebilirler.

Özellikle de yüz güzelliği pek çok konuda önem arz ederken, burun ise tamamlayıcı ve kritik bir görev üstlenerek insanların dış görünüşündeki ciddi unsurlar arasında yerini alır.


Burun estetiği de dikkat çeken konular içinde yar alır ve özellikle de burun revizyonu, ikinci burun ameliyatı gibi başlıklar da ilgi çeker.

Estetik Cerrah
Op. Dr. Defne Erkara burun revizyonu hakkında bilgi verdi.

Burun Estetiği Revizyonu

Önceleri burun ameliyatı olmuş ya da Burun Estetiği yaptırmış olan kimselerin ikinci burun ameliyatı olmaları ile Burun Estetiği revizyonu ortaya çıkar.

Bu operasyon kapsamında ilk ameliyat neticesinde alınan sonucun değiştirilmesi istenmektedir.

Zaten revizyon da düzeltme anlamında kullanılır ve bu operasyonlardaki kullanımı da buradan ileri gelir.

Elbette ki herkes tek seferde istediği burun görünümüne kavuşmak isterken, çeşitli nedenlerden dolayı ilk ameliyatın sonucu beğenilmeyebilir.

Daha çok da ne istenildiğinin tam olarak anlaşılamaması, ayrıntılı ve net bir planlamanın yapılamaması veya ameliyat sonrası komplikasyon oluşması burun estetiği revizyonuna giden süreci oluşturmaktadır.

Hatta ilk revizyon, ikinci revizyon gibi takip eden operasyonlar da olabilir. Bu yüzden b
urun estetiğinin kişiye özgü bir ameliyat olduğu, standart bir işlem olmadığı ve ortaya çıkacak sonucun da kişiye özgü olacağı iyi anlaşılmalıdır.

Tüm bu sıkıntıların yaşanmaması için hekim seçimi ve planlama durumu öne çıkarken, bilgi birikiminin yanı sıra beceri ve diğer unsurlar da bu estetik operasyonların sonuca ulaşmasında etkilidir. Ayrıca operasyon sonrası doktorun tavsiyelerini mutlak surette uyulmalıdır.

İlk Burun Estetiği Ameliyatının Önemi

Burun estetiği öncesi sonrası görüntü

İnsanların burun revizyonu operasyonlarına ihtiyaç duymalarının nedeni ilk estetik operasyondan hoşnut olunmamasıdır.

Bu noktada da yukarıda da bahsedildiği gibi uzman seçimi, iletişim, doğru planlama gibi nedenler devreye girer. İkinci, üçüncü ve hatta daha fazla burun revizyon ameliyatlarının olmaması için tüm bu unsurlar en iyi seçenekler arasından seçilip değerlendirilmelidir.

Elbette ki bu noktada teknik bazı detaylar da vardır. Örnek olarak revizyon ameliyatının sağlıklı olunması için ilk burun ameliyatı sonrasında buruna bir darbenin de alınmaması gereklidir.

Tecrübeli ve yetenekli bir cerrah söz konusu burunu uygun bir operasyon ile düzeltebilir.

Ayrıca, ilk burun ameliyatının ardından 6 ay ila 2 yıl geçmesi revizyon ameliyatı açısından gereklilik arz eder. Uygun süre elbette ki ameliyata ve burunun son durumuna bağlı olarak değişir.

Psikolojik Boyut

Revizyon ameliyatlarını yaptırırken ister istemez bir çekince de oluşur. İlk ameliyat başarılı olmadığı için diğer ameliyat ya da operasyonların da kötü geçeceği zannedilebilir. Ancak bu çekince doğru değildir ve seçilen hekime, kliniğe ya da diğer bahsedilen unsurlara bağlı olarak daha emin bir şekilde hissedilebilir.

Yine ek olarak, revizyon ameliyatları yaptıranların estetik hastası gibi görünmeleri ya da bu şekilde anlaşılmaları da hem doğru değildir, hem de hoş değildir. Hasta da bu duruma takılmamalıdır.

Kaynak: Milliyet Pembe Nar